https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/PR-hlavni-cenu-v-mezinarodni-soutezi-quarry-life-award-ziskal-opet-cesky-tym
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

PR článek

Hlavní cenu v mezinárodní soutěži Quarry Life Award získal opět český tým

29.1.2019 10:14
Mezinárodní vyhlášení cen za 4. ročník soutěže se opět uskutečnilo v Belgii.
Mezinárodní vyhlášení cen za 4. ročník soutěže se opět uskutečnilo v Belgii.
Zdroj | archiv společnosti HeidelbergCement Group a společnosti Českomoravský cement
Dne 5. 12. 2018 se v Belgii uskutečnilo mezinárodní vyhlášení 4. ročníku soutěže Quarry Life Award. Soutěž vyhlašuje každé 2 roky skupina HeidelbergCement. Posledního ročníku se zúčastnilo 25 států z celého světa s více než stovkou projektů s tématem ochrany biodiverzity v lomech a pískovnách. V Česku a na Slovensku se na soutěži společně podílí společnosti Českomoravský cement, a.s., a Českomoravský štěrk, a.s.
 

Projekty soutěžily v šesti kategoriích a porotou nejlépe hodnocený projekt získal hlavní cenu. Tu si podruhé od počátku soutěže v prostředí obtížné konkurence ostatních zahraničních projektů odnesl čtyřčlenný český tým z Brna, který byl oceněn za výzkumný projekt Sezónní aktivita včelstev ve vztahu k biodiverzitě lomů. Tento tým si kromě trofeje s vážkou odvezl z Bruselu také šek na 30 000 eur. Vítězové jednotlivých kategorií získali šeky na 10 000 eur.

Členové vítězného týmu Lubomír Tichý, Peter Dundek, Lucie Růžičková a Stanislava Švédová jsou členy neziskové organizace ZO ČSOP Pozemkový spolek Hády, která kromě mnoha jiných aktivit provozuje také oblíbené brněnské Lamacentrum Hády. Hlavní zkoumanou lokalitou výzkumného projektu byl aktivní vápencový lom Mokrá. Referenčními lokalitami byly kulturní krajina u obce Lažánky ležící západně od Veverské Bítýšky a už 20 let neaktivní a již zrekultivovaný vápencový lom Hády.

Hmyzí past v lomu Mokrá
Hmyzí past v lomu Mokrá
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Zdroj | ZO ČSOP Pozemkový spolek Hády

Nejdůležitějšími cíly projektu bylo posouzení potravních zdrojů pro hmyzí opylovače v okolí lomů, dále zdali jsou měřitelné rozdíly mezi jednotlivými vybranými lokalitami, tzn. aktivním a opuštěným lomem a kulturní krajinou, jestli může sezónní aktivita včelstev včely medonosné indikovat hustotu populací samotářských včel, a zda a jakým způsobem lze měřit aktivitu samotářských včel. V neposlední řadě se výzkumný tým zaměřil i na analýzu medu a zda jeho kvalitu odráží vlastnosti okolního prostředí.

Závěry projektu jsou jasně formulované, přenositelné, inovativní, aplikovatelné kdekoliv na světě a přispívají navrženými opatřeními ke zkvalitnění biologických rekultivací. Projekt ukázal, že pro podporu hmyzích opylovačů je spíše než výskyt vzácných rostlin důležité dostatečné zastoupení běžných kvetoucích druhů, mezi něž patří vrba jíva, (plané) ovocné stromy či lípa srdčitá a velkolistá. Výsledky sledování hmotnostních přírůstků včelích úlů pomocí nainstalovaných vah pod každým včelím úlem dobře odrážely danou strukturu krajiny a její druhovou pestrost.

Speciálně upravené úly v blízkosti aktivního lomu Mokrá
Speciálně upravené úly v blízkosti aktivního lomu Mokrá
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Zdroj | ZO ČSOP Pozemkový spolek Hády

Ze závěrečné zprávy projektu vyplývá, že analogicky reagovaly i samotářské včely, třebaže byly citlivější na nedostatek potravy a používání pesticidů v kulturní krajině. Proto jsou jejich pozdně jarní populace ohroženější než sociálně žijící hmyz. Zajímavým výsledkem bylo i zjištění přítomnosti tepelného ostrova v okolí aktivního lomu Mokrá, který ovlivňuje fenologii kvetoucích druhů, a jenž pomohl srovnání rozdílu začátku vegetační sezóny mezi lomem Hády a Mokrá. Ke sledování hnízdní aktivity samotářských včel byly týmem vyvinuty speciální pasti standardizovaného vzhledu s jednoduchou výrobou a instalací. Soutěžící Lucie Růžičková se na blogu projektu vyjádřila, že „Lom ve střední Evropě je na pohled zničená krajina, přitom je to zbytek čisté přírody, kde se přírodě daří. Naopak na pohled normální zemědělská krajina plná hospodařících obyvatel je dnes vlastně spíš jedovatou pustinou.“

Soutěžní tým sice soutěžil v kategorii Výzkumných projektů, ale neomezil se pouze na výzkum. Chopil se také popularizace a propagace tématu studia včel i obnovy těžebních míst. Tým založil webovou a facebookovou stránku, které plnil četnými fotografiemi a videi. Na blogu týmu na webové stránce soutěže lze nalézt desítky příspěvky v českém i anglickém jazyce. Na akci pro rodiče a děti v Lamacentru Hády tým informoval o svém projektu, součástí byla také ochutnávka medů včetně těch z porovnávaných lokalit. Ve videu natočeném v Bruselu den před slavnostním vyhlášením, v době kdy tým ještě netušil, kterou z kategorií vyhrál, se můžete více dozvědět o motivaci týmu.

Speciálně upravené úly v blízkosti aktivního lomu Mokrá
Speciálně upravené úly v blízkosti aktivního lomu Mokrá
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Zdroj | ZO ČSOP Pozemkový spolek Hády

Další český projekt, jehož název je Jak geodiversita ovlivňuje méně známé skupiny bezobratlých a ekosystémy pískoven, byl nominován mezi tři nejlepší v kategorii Studentský projekt. Projekt uskutečnili mladí nadšení výzkumníci Šimon Zeman a Jakub Vácha. Tito dva středoškoláci se v národním kole soutěže umístili na 1. místě kategorie Výzkumných projektů.

První místo v kategorii Studentský projekt v mezinárodním kole nakonec získali studenti z Turecka s projektem Nový přístup v sadbě bylin a keřů v lomu Bozalan. Turečtí studenti se hned zpočátku rozhodli pro inovativní přístup a osázení etáží a dna lomu vyřešili pomocí kombinace vertikální a horizontální výsadby. Pro vertikální výsadbu použili léčivé byliny jako je tymián, echinacea, meduňka, jablečník či šalvěj, pro horizontální pak semenáčky borovice kalabrijské či rohovníku. V průběhu projektu čelili mnoha problémům, které museli vyřešit a v konečné fázi se sami podíleli na praktické realizaci projektu přímo v prostředí lomu.

Tým pod vedením Lubomíra Tichého na předávání cen v Bruselu
Tým pod vedením Lubomíra Tichého na předávání cen v Bruselu
Zdroj | archiv společnosti HeidelbergCement Group a společnosti Českomoravský cement

Vítězové mezinárodního kola soutěže:

VÝZKUMNÉ PROJEKTY

Kategorie Péče o biodiverzitu: projekt Ruling the Roost (Kanada)
Kategorie Výzkum druhů a stanovišť: projekt From time to time, from quarry to nature (Itálie)
Kategorie Za hranicemi lomů: projekt Secondary channel restoration (Francie)

VEŘEJNÉ KOMUNITNÍ PROJEKTY

Kategorie Biodiverzita a vzdělávání: projekt Communicating Boxes (Španělsko)
Kategorie Propojení lomů a místní komunity: projekt The Tice’s Meadow Biodiversity Trail (Velká Británie)
Kategorie Studentský projekt: projekt A brand new approach to plantation in Bozalan Clay (Turecko)

HLAVNÍ CENA

Projekt Seasonal activity of honeybee colonies in relation to the biodiversity of quarries (Česká republika)

Česká republika opět potvrdila status nejúspěšnější země v soutěži. Od prvního ročníku ČR získala dvě hlavní ceny, jedno vítězství v kategorii a celkem tři nominace na vítěze. Tyto výsledky potvrzují vysokou kvalitu českých projektů a obdivuhodný zápal našich soutěžících.

V průběhu posledních čtyř ročníků Quarry Life Award bylo podáno více než 1400 návrhů projektů, z nichž více než 370 bylo vybráno k realizaci. Těchto projektů se zúčastnilo téměř tisíc soutěžících a podílely se na nich tisíce dalších lidí. Během této doby byli národní a mezinárodní vítězové odměněni cenami v hodnotě více než 1 milion eur.

Vyhlášením vítězů vše nekončí. V roce 2019 budou vybrané české týmy pokračovat na svých projektech a dále je rozvíjet.

Gratulujeme všem vítězům a těšíme se na další spolupráci s týmy!

Informace o národním i mezinárodním vyhlášení a blogy projektů lze nalézt na webu soutěže www.quarrylifeaward.cz.


reklama

Kristýna Šebková, Hana Michalíková

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist