https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/PR-misto-pro-prirodu-v-lyngu-raj-brouku
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

PR článek

Místo pro přírodu „V Lyngu“ – ráj brouků

16.12.2022 13:08 | PRAHA (ČSOP)
Lesák rumělkový.
Lesák rumělkový.
Foto | Ondřej Sabol
Odborník během letošního roku prokázal, že lužní les V Lyngu nedaleko Dětmarovic, jehož část vlastní Český svaz ochránců přírody (ČSOP), patří k velmi významným lokalitám výskytu brouků. Bylo zde nalezeno 43 vzácných druhů, jeden druh byl nalezen teprve potřetí v České republice!
 
Lužní les V Lyngu se rozkládá na levém břehu řeky Olše (Olzy), ukrytý za dětmarovickou elektrárnou. Tvoří ho téměř 40 hektarů porostů, které z větší části před zhruba 60 lety vyrostly samovolně na do té doby zemědělské půdě a od té doby se vyvíjejí více méně bez zásahů člověka. Součástí jsou však i mnohem starší stromy, které kdysi rostly na mezích. Spolu s přilehlými loučkami, starým sadem a místy neregulovaným břehem řeky tvoří přírodně velmi hodnotné území. Čtvrtinu tohoto pozoruhodného území vlastní Český svaz ochránců přírody, čímž ho chrání před zničením.

Suchá torza vrb hostí řadu vzácných brouků .
Suchá torza vrb hostí řadu vzácných brouků .
Foto | Ondřej Sabol

Entomolog Mgr. Ondřej Sabol ve spolupráci s členy ČSOP Cieszynianka zkoumal lokalitu po celý letošní rok, od jara až do podzimu. Šlo vůbec o první podrobný entomologický průzkum tohoto území. I když zajímavé nálezy se na této lokalitě daly očekávat, výsledky byly velmi příjemným překvapením. Nalezeno zde bylo 281 druhů brouků, z toho 42 druhů zapsaných v tzv. Červeném seznamu (soupisu nejohroženějších druhů České republiky). U tří druhů jde o vůbec první nález z Moravskoslezského kraje, v jednom případě o 3. nález z území České republiky. Jsou mezi nimi druhy poetických či kuriózních jmen, jako větevníček, huňatoštítník, hubokaz, topolníček, pýchavkovník, lesklec, houbožrout, vějířník, lejnomil, kůrař nebo spuchřelík. Ale samozřejmě i brouci jmen známějších – střevlíci, drabčíci, potemníci či mandelinky.

K nejzajímavějším objevům patří dřevomil s vědeckým jménem Clypeorhagus clypeatus (česká jména většina těchto druhů nemá). Jde o teprve třetí registrovaný nález tohoto druhu v České republice. Ke svému životu potřebuje dostatek tlejícího dřeva padlých kmenů nebo větví listnatých stromů, prostoupených vlákny dřevokazných hub.

Zajímavý je nález drabčíka Hesperus rufipennis. Obývá duté kmeny, pařezy starých listnatých stromů, často žije také pod vlhkou odstávající kůrou a v České republice patří mezi kriticky ohrožené druhy. Jako všichni drabčíci, dlouhé úzké tělo má kryté krovkami jen z menší části, a tak na první pohled ani nevypadá jako brouk.

Vzácný je také hrotař Mordellaria aurofasciata, teplomilný zhruba půl centimetru velký brouk s hnědou kresbu na krovkách, jehož larvy se vyvíjejí v tenkých odumřelých větvích listnatých stromů a keřů. Jde o první známý nález v Moravskoslezském kraji!

Nemnoho známých lokalit výskytu má topolníček Dorytomus reussi, několik milimetrů velký rezavý nosatec, navzdory svému jménu vázaný svým životem na vrby.

Za zmínku stojí jistě i lesák rumělkový, nápadný zářivě červený brouk, třebaže není takovou vzácností jako výše uvedení. Patří totiž k druhům celoevropsky chráněným. Vyskytuje se v zachovalejších lesních porostech na odumřelých listnatých i jehličnatých stromech.

Jak vidno, velké množství zdejších vzácných druhů je vázaných na staré mrtvé či odumírající dřevo, respektive na v něm rostoucí houby. Pravě takových stromů je v Lyngu dostatek, zatímco v běžné krajině, ať jde o hospodářské lesy, zahrady či třeba parky, se přednostně kácí. Místa pro přírodu slouží k tomu, aby i takovéto druhy měly kde žít.

Neregulované břehy velkých řek s jemným říčním pískem ke svému životu potřebuje necelý centimetr velký, barevně značně proměnlivý velmi vzácný chroustek Hoplia hungarica. V Lyngu byli nalezeni dva samci a jedna samice.

Foto | Jan Moravec / Český svaz ochránců přírody

Potěšily i nálezy ze starého lískového sadu. K nejvzácnějším patří dva druhy lenců, příslušníků nevelké skupiny sporadicky se vyskytujících brouků, jejichž larvy žijí ve stromových houbách. Orchesia fusiformis patří ke kriticky ohroženým druhům naší fauny. Právě tento sad se podařilo spolu s několika okolními pozemky Českému svazu ochránců přírody přikoupit před třemi lety.

Vznik dalších Míst pro přírodu lze podpořit prostřednictvím stejnojmenné veřejné sbírky (www.mistoproprirodu.cz, účet č. 9999922/0800). Nejen pro vzácné brouky to bude nejkrásnější „vánoční dárek“.

Místa pro přírodu jsou lokality ve vlastnictví Českého svazu ochránců přírody, obvykle vykoupená v rámci stejnojmenné veřejné sbírky. Český svaz ochránců přírody jako vlastník zaručuje jejich trvalou ochranu a péči o ně. V současné době je takto chráněno více než 180 hektarů pozemků na 50 lokalitách po celé České republice. Více informací na www.mistoproprirodu.cz.

Mapování brouků na lokalitě V Lyngu proběhlo v rámci národního programu ČSOP Ochrana biodiverzity. Program může být realizován díky finanční podpoře Lesů České republiky, s. p., Ministerstva životního prostředí, Nadačního fondu Veolia a společností BILLA a NET4GAS. Více informací na webu biodiverzita.csop.cz.


reklama

 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist