https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/PR-nova-ochrana-prirody-100-let-punkevnich-jeskyni-a-program-pece-o-vlka-obecneho
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

PR článek

Nová Ochrana přírody: 100 let Punkevních jeskyní a program péče o vlka obecného

27.4.2020 15:08 | PRAHA (Ochrana přírody)
Od začátku tohoto roku Ministerstvo životního prostředí schválilo hned tři důležité dokumenty. Ve svém úvodníku se jim věnuje Vladimír Dolejský, náměstek ministra životního prostředí. V dalším článku pak představuje nový Program péče o vlka obecného v České republice.
 

Letos slavíme 100 let od objevu prvních částí vodní cesty v Punkevních jeskyní. To, jak speleologové postupně objevovali další místa v rozsáhlém komplexu jeskyně, poutavě popisuje Petr Zajíček.

Co mají společného sysel obecný, vinice, malá pole a stepi v oblasti Velkých Pavlovic si můžete přečíst v článku o tom, jak důležitá je pro zemědělskou krajinu její pestrost.

Zajímavé hodnocení připomínající dostihový závod přináší text Anny Limrové o průběžných výsledcích Prioritní osy 4 programového období OPŽP 2014-2020. Zatím bylo vyhlášeno více jak padesát výzev. Nejvíce projektů bylo podáno na výsadbu a ošetření dřevin mimo sídla, budování a obnovu tůní, mokřadů a malých vodních nádrží nebo revitalizace vodních toků. Průměrný projekt stojí přibližně 4 mil. Kč. Projekty nejčastěji podávali samotné obce, fyzické osoby podnikající, státní podniky i jednotliví občané.

V časopise najdete také studii o působení těžké techniky na život v řekách s názvem Kdo uplave přežije. Ta seznamuje s novými poznatky o tom, co se děje s rybami a jejich životním prostředím během bagrování.

Ve dvou článcích v rubrice Mezinárodní ochrana přírody se také dočtete, jak Česká republika pomáhá ochráncům přírody v Gruzii a africké Zambii. Oba projekty se týkají místní ochrany přírody a udržitelného turismu.

Zajímavá zjištění přinesl také přeshraniční projekt správ NP Šumava a NP Bavorský les zaměřený na počet a základní charakteristiky návštěvníků Šumavy. Na českou stranu Šumavy ve sledovaném období od 12/2017 do 11/2018 zamířilo celkem 1 840 000 návštěvníků. Hlavní motivací k návštěvě je zážitek v přírodě. Převážná většina návštěvníků byla s návštěvou spokojena a také uvedla, že zřizování národních parků považuje za smysluplné. Jako negativní uváděli nejčastěji velké množství lidí a jejich chování. Získaná data také ukázala, že skoro polovina návštěvníků nevnímá odumřelé a tlející dřevo jako atraktivní součást národního parku.  

Náš časopis také vždy přináší rozhovor se zajímavou osobností. Tentokrát jsme zpovídali šéfredaktora časopisu pana Zdeňka Patzelta.

Tyto i další články a kulérové zajímavosti najdete v dubnovém čísle časopisu Ochrana přírody. Přejeme pohodové čtení.


reklama


reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist