http://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/historie-soustavy-vodnich-del-gabcikovo-nagymaros
reklama
životní prostředí, příroda, ekologie, klima, biodiverzita, energetika, krajina, doprava, cestování ...

mapa uvnitřHistorie Soustavy vodních děl Gabčíkovo-Nagymaros

31.10.2008 18:00 | PRAHA (Ekolist.cz)
Ke zprávě Gabčíkovo: patálie bez konce vydáváme tuto doplňující zprávu, obsahující přehled historie projektu, mapku původního projektu a základní parametry přehrady v Gabčíkovu.

Plánek Soustavy vodních děl Gabčíkovo-Nagymaros
Plánek původního projektu Soustavy vodních děl Gabčíkovo-Nagymaros. Mírně upraveno podle původního obrázku.
Foto: Rozsudek Mezinárodního soudního dvora ohledně Sporu o Soustavu vodních děl Gabčíkovo-Nagymaros
Základní parametry vodního díla Gabčíkovo

 • Vodní elektrárnu na stupni Gabčíkovo tvoří 8 vertikálních Kaplanových turbín, každá o výkonu 90 MW.
 • Průměrně ročně vyrobí cca 2200 GWh elektřiny.
 • Zdrž Hrušov zadržuje 196 milionů m3 vody
 • Přívodní kanál ke Gabčíkovu je dlouhý 17 km, široký 267 – 737 metrů a hluboký 7,3 – 14,3 m

Informační zdroje

http://www.gabcikovo.gov.sk/doc/manip/A_4_6.htm
http://www.herber.webz.cz/www_slovakia/case_studies/gabcikovo.html
http://www.gabcikovo.gov.sk/doc/variant%20C/text.htm

Historie projektu
 • 1952 - první jednání s Maďarskou lidovou republikou o využití společného úseku Dunaje na úrovni vládních delegací
 • 1963 - třístranná konzultace za účasti odborníků ze Sovětského svazu, bylo doporučeno realizovat alternativu s přívodním kanálem na území ČSSR, t.j. soustavu vodních děl Gabčíkovo-Nagymaros, protože minimalizovala dopady na životní prostředí
 • 1964 - alternativa dopracována na úroveň investičního úkolu
 • červen 1965 - povodeň a následné rekonstrukční práce způsobily dočasné přerušení přípravných prací na soustavě vodních děl
 • 1973 - obnovení přípravných prací
 • 1974 - vlády ČSSR a MLR schválily investiční úkol, který se stal podkladem pro vypracování společného smluvního projektu
 • 16. září 1977 - předsedové vlád ČSSR a MLR podepsali "Smlouvu mezi ČSSR a MLR o výstavbě a provozu Soustavy vodních děl Gabčíkovo - Nagymaros"
 • březen 1978 - zahájení přípravných prací
 • 13. únor 1989 - místopředsedové vlád ČSSR a MLR podepsali protokol o zkrácení výstavby o 15 měsíců.
 • 13. května 1989 - předseda maďarské vlády Miklós Németh pozastavil práce na výstavbě stupně Nagymaros
 • 20. červenec 1989 - Maďarsko pozastavilo práce na výstavbě hatě Dunakiliti
 • 31. srpen 1989 - předseda vlády ČSSR Ladislav Adamec oznámil maďarské vládě dopisem, že Československo bude uplatňovat nárok na náhradu škod vzniklých postupem maďarské strany a že si vyhrazuje právo realizovat svoji část vodního díla jednostranně na svém území
 • září - říjen 1989 - v Maďarsku proběhly desetitisícové demonstrace proti výstavbě stupně v Nagymarosi
 • říjen 1989 - maďarský parlament odhlasoval ukončení výstavby vodního díla Gabčíkovo - Nagymaros
 • 14. září 1990 - ministerstvo lesního a vodního hospodářství Slovenské republiky jmenovalo odborné komise, které měly posoudit 7 variant dalšího postupu ve věci VDG-N (varianty viz rámeček ve zprávě Gabčíkovo: patálie bez konce)
 • 29. prosince 1990 - ministr lesního a vodního hospodářství SR Viliam Oberhauser navrhl realizaci varianty C, která znamenala jednostranné dokončení elektrárny v Gabčíkovu
Plavební komora v Gabčíkovu
Plavební komora na stupni Gabčíkovo.
Foto: Splnomocnenec vlády SR pre výstavbu a prevádzku sústavy vodných diel Gabčíkovo-Nagymaros
 • duben 1991 - maďarský parlament požádal vládu, aby iniciovala zrušení slovensko-maďarské smlouvy o výstavbě VDG-N vzájemnou dohodou
 • 25. července 1991 - vláda ČSFR, na základě doporučení vlády SR z 23. července 1991 (usnesení číslo 384), uložila usnesením číslo 484 příslušným ministerstvům připravit realizaci tzv. "varianty C"
 • 12. prosince 1991 - vláda ČSFR rozhodla usnesením číslo 794 o uvedení Gabčíkova do provozu pomocí "varianty C" v říjnu 1992
 • 19. května 1992 - Maďarsko předalo Československu nótu, kterou jednostranně vypovědělo smlouvy o výstavbě VDG-N
 • 22. května 1992 - vláda ČSFR protestovala nótou proti postupu vlády MR a upozornila ji, že nemá právo od smlouvy odstoupit
 • 24.-27. října 1992 - Slovensko začala pomocí hráze u Čunova odklánět vodu Dunaje do nového koryta vedoucího ke gabčíkovské elektrárně
 • 2. července 1993 - zástupci Maďarska a Slovenska předali Mezinárodnímu soudnímu dvoru v Haagu žádost o projednání svého sporu ohledně VDG-N. Dohodu o postoupení sporu ohledně vodního díla Mezinárodnímu soudnímu dvoru podepsali v Bruselu 7. dubna 1993
 • 25. září 1997 - Mezinárodní soudní dvůr v Haagu vynesl rozsudek ohledně sporu Slovenska s Maďarskem. "Odsoudil" obě strany: Maďarsko za to, že nemělo právo od smlouvy odstoupit, Slovensko za to, že nemělo právo jednostranně realizovat variantu C. Obě strany se podle soudu mají dohodnout na provozu vodního díla s přihlédnutím k vypouštění dostatečného množství vody do starého řečiště a ramen řeky. K této dohodě dosud nedošlo.
 • 27. února 1998 - parafovaní Rámcové dohody vedoucími vládních delegácí SR a MR.
 • 10. března 1998 - slovenská vláda souhlasila s rámcovou dohodou.
 • 9. prosince 1999 - maďarská strana předložila materiál "Právní zásady návrhu maďarské strany na vypořádání ve věci vykonání rozsudku MSD v Haagu z 25. září 1997" v celkovém rozsahu 1489 stran A4.
 • 19. prosince 2000 - slovenská strana odevzdala maďarské straně "Stanovisko delegácie vlády SR k návrhu maďarskej strany na vykonanie Rozsudku MSD v Haagu z 25. septembra 1997 vo veci Sústavy vodných diel Gabčíkovo-Nagymaros" v celkovém rozsahu 1391 stran A4.
 • 2. dubna 2001 - maďarská strana predložila návrh materiálu "Dohoda uzavretá medzi Maďarskou republikou a Slovenskou republikou za účelom uvedenia rozsudku Medzinárodného súdneho dvora z 25. septembra 1997 do účinnosti"
 • říjen 2001 - začala série jednání slovensko-maďarských pracovních skupin pro jednotlivé otázky týkající se realizace rozsudku Mezinárodního soudního dvora.
 • 27. srpna 2003 - ministerstvo zahraničních věcí SR ujistilo velvyslanectví Maďarské republiky v Bratislavě o své nejhlubší úctě a zaslalo mu "Súhrnné stanovisko delegácie vlády Slovenskej republiky k naplneniu cieľov Zmluvy z roku 1977".
 • 19. prosince 2006 - slovenská strana předložila Maďarsku „Návrh dohody medzi Slovenskou republikou a Maďarskou republikou o spôsoboch vykonania Rozsudku Medzinárodného súdneho dvora v Haagu z 25. septembra 1997”.
Informační zdroje

http://www.gabcikovo.gov.sk/doc/gabcikovo/slo/08.htm
http://www.gabcikovo.gov.sk/rokovania.htm

Radek Svítil
tisknout poslat
Tento článek patří do kategorie |
Ekolist.cz je na
sociálních sítích!

Ekolist.cz na Facebooku

Ekolist.cz na Twitteru

Google+

Redaktoři Ekolistu Hugo Charvát, Martin Mach a Zdeňka Vítková spolupracují s lektory Janem Rybářem - Amaze.cz a Romanem Muchou - Quickly.cz na projektu Dobrá média.

Vytvářejte Ekolist.cz
s námi!

Chcete se podílet na vzniku Ekolistu? Napište nám! Můžete nám poslat svůj názor, nebo nám taky můžete poslat ke zveřejnění svou tiskovou zprávu. Anebo u nás můžete publikovat pozvánku na akci, kterou pořádáte.

Zeptejte se!
Rádi odpovíme

Máte nějaký dotaz nebo připomínku k Ekolistu? Napište nám! Tady jsou naše Kontakty. A pokud byste se chtěli zeptat na nějakou radu týkající se života šetrného k životnímu prostředí, můžete využít tento formulář.

Podporujeme
NetMonitor

Ekolist.cz nechává svou čtenost sledovat systémem NetMonitor. Chcete nám pomoci vylepšit naše služby? Můžete se zúčastnit výzkumu návštěvnosti internetu v ČR. Klikněte zde. Další informace na webu NetMonitoru.

Podpořte kameníky
v Keni

Koupí dětské hry Kiumbové můžete podpořit ekonomickou samostatnost kameníků v keňské Tabace. Součástí hry jsou v Keni ručně vyřezáváné figurky. Sympatické je, že veškeré příjmy ze hry jsou použity zpátky v Keni.

 
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist