https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/PR-jak-na-propagaci-ochrany-prirody
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

PR článek

Jak na propagaci ochrany přírody?

16.11.2016 09:48 | PRAHA (BELECO)
V dnešní krajině sysli těžce hledají podmínky, ve kterých by přežili. Jedním z míst, kde se jim to daří, jsou vinice.
V dnešní krajině sysli těžce hledají podmínky, ve kterých by přežili. Jedním z míst, kde se jim to daří, jsou vinice.
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Zdroj | Beleco
Komunikace s laickou i odbornou veřejností patří mezi důležité úkoly ochrany přírody. Šíře záběru práce ochranářů je však obrovská, a proto je výhodné mít úžeji definovaná sdělení, které ilustrují pozoruhodné a vzácné druhy. Takovými ambasadory mohou být například druhy záchranných programů, u kterých máme dostatek informací o jejich životě a důvodech ohrožení, a navíc i legislativní a finanční podporu pro jejich ochranu.
 

V rámci tzv. koordinačních projektů pro neziskové organizace vyhlašované Ministerstvem životního prostředí vyhlásila letos organizace Beleco výběrové řízení na propagaci záchranných programů a programů péče. Jednotlivé akce mohou (nebo by mohly) sloužit jako inspirace, jak oslovovat různé skupiny obyvatelstva.

Z hlediska ochrany vzácných druhů vždycky hraje velkou roli komunikace s místními obyvateli. Většího efektu dosáhne, pokud je dlouhodobá a s ne příliš často měnícími se přístupy a cíli. To bývá problém především, pokud je do komunikace na ochranu přírody zapojeno více zájmových skupin. Ale i jen jasné informování lidí a viditelná snaha o propojení potřeb společnosti i vzácného druhu může pomoci přesvědčit veřejnost, aby jeho ochranu podporovala. Znalost místních podmínek a vztahů umožňuje reagovat na aktuální situaci adekvátně, rychle a relativně levně.

Hezkou ukázkou, jak se vypořádat s nelibostí domácích, může být případ užovky stromové na jižní Moravě. V jedné z lokalit jejího výskytu, Bylnici, stojí pila a dřevosklad Klouboucká lesní a.s. Pracovníci a návštěvníci areálu se s hady často setkávají a někteří se jich dost bojí. Proto ČSOP Veronika připravila vzorové líhniště a naučnou tabuli, aby nejen zaměstnancům, ale i třeba okolo projíždějícím cyklistům, vysvětlila, jak jedinečného tvora mají to štěstí potkat a že užovky lidem neublíží. Také Poohří hostí izolovanou populaci užovky stromové. Dlouhodobě se budování vztahu mezi místním obyvatelstvem a užovkou stromovou v Poohří věnuje spolek Zamenis. Odkazuje přitom na starou tradici hada hospodáříčka, o kterém se věřilo, že přináší domácnosti štěstí a hojnost. Nešlo přitom o nikoho jiného než o dnes ohroženou užovku stromovou. O této raritě už vznikl dokumentární film, bylo zřízeno informační centrum a přírodovědný park na Osvinově, realizovala se celá řada akcí pro veřejnost, přednášek a exkurzí. V letošním roce se nabídka informačních materiálů a akcí pro místní obyvatele i návštěvníky rozšířila o Doupovskou zahradu, což je interaktivní stezka pro děti i rodiče. Najdete ji ve Stráži nad Ohří.

Vlk. Stáda ovcí lze před ním ochránit osvědčenou metodou. Pasteveckými psy.
Vlk. Stáda ovcí lze před ním ochránit osvědčenou metodou. Pasteveckými psy.
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Foto | K. Brož / Beleco

Spolupráce s lidmi přímo žijícími v místě výskytu druhu je naprosto zásadní i v případě ochrany velkých šelem. Hnutí DUHA Olomouc proto pravidelně pořádá Vlčí a Rysí hlídky, které propojují monitoring zvířat s osvětou obyvatel v místech pravděpodobného výskytu velkých šelem. Kromě představení daného druhu a významu jeho ochrany je nutné reagovat také na ekonomické potřeby podnikatelů. V případě ochrany stád dobytka a hospodářských zvířat se doporučuje pořídit si pastevecké psy, ovšem majitelé mají obavy z případných postihů, pokud by jejich pes způsobil nějaký problém. Hnutí DUHA Olomouc proto nechalo zpracovat legislativní rozbor, jak se proti takovým situacím co nejlépe pojistit a jak postupovat, pokud by se něco stalo.

Dobrá komunikace s hospodáři pomáhá i při ochraně dalších druhů. Česká společnost ornitologická se snaží o návrat dropů velkých na Znojemsko. Zásadní překážkou pro návrat těchto fascinujících tvorů jsou používané zemědělské postupy. Aby mohli dropi přežívat, potřebují pole osetá krmnými okopaninami a vojtěškou, namísto současných řepkových a kukuřičných lánů. ČSO pozvala zemědělce z jižní Moravy na přeshraniční exkurzi, kde mohli v praxi vidět hospodaření vyhovující podnikání i dropům a diskutovat o něm s rakouskými kolegy. ČSO kromě toho zemědělcům radí, jak podobný přístup uplatňovat v rámci současných českých zemědělských dotací.

Neotřelým nápadem, jak propagovat ochranu sysla obecného, je vinařská známka kvality „Sysli na vinici“, kterou u nás zavedla ALKA Wildlife. V dnešní krajině sysli těžce hledají podmínky, ve kterých by přežili. Jedním z míst, kde se jim to daří, jsou vinice. Stačí k tomu málo: ponechat trávu mezi řádky. Vinaři, kteří syslům takto pomáhají, mohou pro svá vína získat nálepku Sysli na vinici. Svým zákazníkům tak mohou nabídnout více než dobré víno.

Příklad vinařské „syslí“ známky naznačuje cestu, jak oslovit širší skupiny obyvatelstva. Je nutné jim vyjít vstříc a setkat se s nimi na místech, kam sami rádi chodí. Skvělou příležitost poskytují např. hudební festivaly nebo jiné veřejné akce. Hnutí DUHA Olomouc se těchto akcí účastní se svými informačními stánky o šelmách. Obrovskou a relativně levnou příležitost dnes nabízí propagace na sociálních sítích a v on-line médiích. Oblíbený je cyklus Rysích příběhů na Facebooku ALKY Wildlife, kde se lidé mohou přes osudy jednotlivých rysů dozvědět více o životě a výzkumu těchto šelem. A občas je dobré udělat i tak základní věc, jako vytvořit určovací terénní pomůcku, aby lidé poznali vzácnou ropuchu krátkonohou, jak to udělal spolek Herpeta.

Speciální pozornost bývá tradičně věnována vzdělávání dětí. Klasické EVVO programy jsou již běžné a rozšířené. I zde se nabízí řada možností, jak propagovat záchranné programy neobvyklým způsobem. Jako třeba Bobr Cup zorganizovaný Dúbkem Rohatec. Jednalo se o celodenní soutěžní klání pro školy, v průběhu něhož se žáci dozvídali o životě a soužití s bobrem. Velmi dobrým nástrojem práce s dětmi je zapojit je přímo do aktivit ochrany druhu. Může jít o krátkodobé akce, například jednodenní workshop, během něhož děti staví oplůtky kolem městské zeleně, aby ji ochránily před bobřími zuby. Děti se přitom o tomto fascinujícím zvířeti dozví plno podrobností. Práce s dětmi může být i dlouhodobější, jako v případě zapojení Klubu mladých přírodovědců ze ZŠ Dolní Bousov, který se stal patronem jediné mladoboleslavské lokality hořečku nahořklého. ČSOP Klenice zorganizovalo po dohodě s majitelem pozemku asanaci smrkové monokultury a 34 dětí z Klubu se nyní bude podílet na monitoringu hořečků a dalším managementu lokality.

Bez jasného vysvětlování, praktických příkladů a podpory pozitivní motivace bude ochrana přírody jen těžce hledat podporu u veřejnosti. Komunikace a propagace ochranářských aktivit je pro jejich dlouhodobý úspěch naprosto klíčová. A navíc se při ní dá často využít práce a času sympatizujících lidí, ať už při managementu lokalit nebo třeba při monitoringu druhů. Nezanedbávejme tento aspekt ochranářské práce.

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.

Příběhy české přírody


reklama

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist