https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/PR-raseliniste-skryvaji-biotopy-z-doby-ledove
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

PR článek

Rašeliniště skrývají biotopy z doby ledové

30.5.2012 11:20 (www.blizprirode.cz)
Rašeliniště
Rašeliniště
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Foto | NET4GAS / www.blizprirode.cz
Ekosystémy krušnohorských rašelinišť patří k nejzachovalejším, ale také nejcitlivějším fragmentům přírody v České republice. Jim podobné lze sice nalézt třeba Šumavě, ovšem Krušné hory jsou jedinečné skladbou vzácných organizmů. V okolí obce Cínovec se totiž rozkládají cenné biotopy ještě z doby ledové. O jejich zachování usiluje projekt Revitalizace rašelinišť v Krušných horách, který odstartoval díky programu NET4GAS Blíž přírodě.
 

Cílem projektu je navrátit původní podobu vybraným rašeliništím, přičemž úspěšně se již podařilo zrevitalizovat celou plochu území Cínovecký hřbet. Díky 150ti vystavěným přehrážkám zde došlo ke zrušení funkce současných odvodňovacích systémů, jež snižují hladinu podzemní vody. Revitalizace území o celkové rozloze cca 20 ha přispěje ke zvýšení retenční schopnosti krajiny, která je pro krušnohorská rašeliniště charakteristická. Zároveň je také základním předpokladem pro růst rašeliníků a jejich vlhkomilných rostlinných společenstev.

Výsledným efektem bude zrychlení ústupu nepůvodních vyšších dřevin, např. smrku pichlavého a smrku ztepilého. Dnes už se na takto revitalizovaném území měly postupně navracet původní biotopy a rozšiřovat se společenstva vzácných rostlin a ohrožených druhů živočichů. Mezi ně patří například tetřívek obecný (území Cínovecký hřbet se nachází v Ptačí oblasti Východní Krušné hory).

Cínovec
Cínovec
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Foto | NET4GAS / www.blizprirode.cz

Vysychání brání přehrážky

Proces revitalizace rašelinišť zrušením funkce odvodňovacích systémů je poměrně jednoduché opatření. Jeho účinnost byla ověřena na řadě lokalit u nás – Jizerské hory, Šumava – a také v zahraničí. Téměř ve všech případech jde o vybudování různých typů dřevěných přehrážek o velikosti od 20 centimetrů až do 2 metrů. V Krušných horách jsou instalovány v dostatečném počtu na odvodňovacích kanálech a postupem času dojde k zaplavení širšího okolí přehrážek. Většinu dřeva na jejich zhotovení poskytují Lesy České republiky s. p. z probírek lesů v okolí.

Výsledky revitalizačních prací jsou viditelné po trase 14ti kilometrové naučné stezky, která vede napříč územím Cínoveckého hřbetu. Proces revitalizace zdejších ploch zachycuje také výstava OBNOVA KRUŠNOHORSKÝCH RAŠELINIŠŤ v Krušnohorském muzeu na Lesné. Expozice je veřejnosti přístupná od 18. 6. do 25. 7. 2012, denně od 9 do 18 hod. Podrobnosti o projektu a o programu NET4GAS Blíž přírodě můžete také sledovat na www.blizprirode.cz.


reklama

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist