https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/evropsti-spotrebitele-neumeji-spravne-recyklovat-zarovky
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Evropští spotřebitelé neumějí správně recyklovat žárovky

2.9.2017 02:00 | PRAHA (Ekolist.cz)
Spotřebitelé obtížně rozlišují mezi různými typy vysloužilých světelných zdrojů.
Spotřebitelé obtížně rozlišují mezi různými typy vysloužilých světelných zdrojů.
Foto | Jason / Flickr.com
Jak se evropští spotřebitelé vyznají ve světelných zdrojích a jejich následné recyklaci, zjišťovala evropská asociace EucoLight, která se zabývá sběrem a recyklací světelných zdrojů a svítidel. Provedla nadnárodní spotřebitelský průzkum, jehož cílem bylo zmapovat, jaké mají spotřebitelé povědomí o různých typech světelných zdrojů a o způsobu jejich recyklace. Výzkumná agentura GFK provedla průzkum pro EucoLight v roce 2017 mezi tisícovkou spotřebitelů ve věku 18 až 65 let.
 

Průzkum asociace EucoLight ukazuje, že spotřebitelé obtížně rozlišují mezi různými typy vysloužilých světelných zdrojů. Nejsou si ani jistí tím, jak je správně recyklovat. Do běžného odpadu tak mohou omylem vyhodit i elektroodpad, který by měl být ekologicky zlikvidován, například úsporné kompaktní zářivky. EucoLight proto doporučuje všechny vysloužilé zdroje světla sbírat do jediné sběrné nádoby. Správnou volbu likvidace poté zvolí recyklační firma.


Otázka č. 1 - "O jaký typ žárovky jde?" Na horním obrázku je LED žárovka a na dolním obrázku úsporná žárovka.
Otázka č. 1 - "O jaký typ žárovky jde?" Na horním obrázku je LED žárovka a na dolním obrázku úsporná žárovka.
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Zdroj | Výzkumná agentura GFK / EucoLight

Jaká je schopnost spotřebitelů určit jednotlivé druhy zářivek?

Průzkum realizovala agentura GFK ve Španělsku, v Portugalsku, Itálii, Nizozemsku, Belgii a Rumunsku. Výsledky průzkumu byly ve všech zkoumaných zemích velmi podobné. Spotřebitelé si neuvědomovali rozdíly mezi energeticky úspornými kompaktními zářivkami a LED světelnými zdroji. Nebyli si také jistí rozdíly mezi úspornými LED diodami a neúspornými halogenovými žárovkami.

Úsporné kompaktní zářivky, které nepatří do směsného odpadu a je třeba je ekologicky zlikvidovat, správně identifikovalo v průměru jen 27 % až 42 % respondentů. Kompaktní zářivky chybně zaměnilo za LED diody 18 % až 35 % respondentů. “Pouze mezi 14 % a 23 % spotřebitelů dokázalo správně klasifikovat LED světelný zdroj, zatímco 31 % až 45 % se domnívalo, že jde o kompaktní zářivku,“ shrnuje Zuzana Adamcová ze společnosti Ekolamp, která je členem asociace EucoLight.


Jaké je povědomí o možnostech recyklace?

Otázka č. 2 - "Kam byste vyhodili LED nebo úsporné žárovky?"
Otázka č. 2 - "Kam byste vyhodili LED nebo úsporné žárovky?"
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Zdroj | Výzkumná agentura GFK / EucoLight

Povědomí o možnostech recyklace se u spotřebitelů v jednotlivých zemích liší. Respondenti byli také dotazováni, zda vědí, jak by měli naložit se světelnými zdroji v okamžiku, kdy doslouží. Výsledky potvrdily, že řada lidí stále tápe a není si jistá, jak správně recyklovat. Do běžného odpadu tak mohou omylem vyhodit i elektroodpad, který by měl být ekologicky zlikvidován, například kompaktní zářivky.

Výsledky průzkumu potvrdily stanovisko asociace EucoLight, že všechny typy světelných zdrojů by měly být sbírány do jedné univerzální sběrné nádoby. Tím by se předešlo tomu, že spotřebitel chybně identifikuje světelné zdroje a namísto ekologické recyklace je vyhodí do směsného odpadu. V důsledku se tak snižuje efektivita recyklace.

“Výsledky také potvrzují, že je vhodné LED a další světelné zdroje zahrnout do stejné kategorie nebo podkategorie v rámci směrnic o odpadu z elektrických a elektronických zařízení,“ dodává Zuzana Adamcová.


O EucoLight

EucoLight je Evropská asociace organizací zabývajících se sběrem a recyklací světelných zdrojů a svítidel. Jménem svých 19 členů se angažuje ve všech záležitostech týkajících se směrnic, legislativy a standardů ovlivňujících sběr a recyklaci osvětlova-cích zařízení. Členové EucoLight sbírají a recyklují celkem 79 % odpadu ze světelných zdrojů sbíraného v 18 zemích, kde působí. EucoLight je zástupcem evropských kolektivních systémů pro zpětný odběr elektrozařízení, které se specializují na zajišťování sběru a recyklace osvětlovacích zařízení a vyvíjejí úsilí, aby se oběhové hospodářství stalo realitou i v oblasti osvět-lovacích zařízení.


O společnosti EKOLAMP s.r.o.

Společnost EKOLAMP je nezisková organizace, která byla založena v roce 2005. EKOLAMP vytváří síť sběrných míst a zajišťuje sběr a svoz použitých osvětlovacích zařízení, jejich zpracování včetně následného materiálového využití a odstranění zbytkových odpadů.


reklama

Další informace |
Líbil se vám článek? Přispějte si na napsání dalšího.

tisknout poslat
 twitter

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení


Zapomněli jste heslo? Změňte si jej.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

reklamaBlíž přírodě

 

Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist