https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/historie-soustavy-vodnich-del-gabcikovo-nagymaros
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

mapa uvnitřHistorie Soustavy vodních děl Gabčíkovo-Nagymaros

31.10.2008 18:00 | PRAHA (Ekolist.cz)
Ke zprávě Gabčíkovo: patálie bez konce vydáváme tuto doplňující zprávu, obsahující přehled historie projektu, mapku původního projektu a základní parametry přehrady v Gabčíkovu.
 

Plánek Soustavy vodních děl Gabčíkovo-Nagymaros
Plánek původního projektu Soustavy vodních děl Gabčíkovo-Nagymaros. Mírně upraveno podle původního obrázku.
Foto: Rozsudek Mezinárodního soudního dvora ohledně Sporu o Soustavu vodních děl Gabčíkovo-Nagymaros
Základní parametry vodního díla Gabčíkovo

 • Vodní elektrárnu na stupni Gabčíkovo tvoří 8 vertikálních Kaplanových turbín, každá o výkonu 90 MW.
 • Průměrně ročně vyrobí cca 2200 GWh elektřiny.
 • Zdrž Hrušov zadržuje 196 milionů m3 vody
 • Přívodní kanál ke Gabčíkovu je dlouhý 17 km, široký 267 – 737 metrů a hluboký 7,3 – 14,3 m

Informační zdroje

http://www.gabcikovo.gov.sk/doc/manip/A_4_6.htm
http://www.herber.webz.cz/www_slovakia/case_studies/gabcikovo.html
http://www.gabcikovo.gov.sk/doc/variant%20C/text.htm

Historie projektu
 • 1952 - první jednání s Maďarskou lidovou republikou o využití společného úseku Dunaje na úrovni vládních delegací
 • 1963 - třístranná konzultace za účasti odborníků ze Sovětského svazu, bylo doporučeno realizovat alternativu s přívodním kanálem na území ČSSR, t.j. soustavu vodních děl Gabčíkovo-Nagymaros, protože minimalizovala dopady na životní prostředí
 • 1964 - alternativa dopracována na úroveň investičního úkolu
 • červen 1965 - povodeň a následné rekonstrukční práce způsobily dočasné přerušení přípravných prací na soustavě vodních děl
 • 1973 - obnovení přípravných prací
 • 1974 - vlády ČSSR a MLR schválily investiční úkol, který se stal podkladem pro vypracování společného smluvního projektu
 • 16. září 1977 - předsedové vlád ČSSR a MLR podepsali "Smlouvu mezi ČSSR a MLR o výstavbě a provozu Soustavy vodních děl Gabčíkovo - Nagymaros"
 • březen 1978 - zahájení přípravných prací
 • 13. únor 1989 - místopředsedové vlád ČSSR a MLR podepsali protokol o zkrácení výstavby o 15 měsíců.
 • 13. května 1989 - předseda maďarské vlády Miklós Németh pozastavil práce na výstavbě stupně Nagymaros
 • 20. červenec 1989 - Maďarsko pozastavilo práce na výstavbě hatě Dunakiliti
 • 31. srpen 1989 - předseda vlády ČSSR Ladislav Adamec oznámil maďarské vládě dopisem, že Československo bude uplatňovat nárok na náhradu škod vzniklých postupem maďarské strany a že si vyhrazuje právo realizovat svoji část vodního díla jednostranně na svém území
 • září - říjen 1989 - v Maďarsku proběhly desetitisícové demonstrace proti výstavbě stupně v Nagymarosi
 • říjen 1989 - maďarský parlament odhlasoval ukončení výstavby vodního díla Gabčíkovo - Nagymaros
 • 14. září 1990 - ministerstvo lesního a vodního hospodářství Slovenské republiky jmenovalo odborné komise, které měly posoudit 7 variant dalšího postupu ve věci VDG-N (varianty viz rámeček ve zprávě Gabčíkovo: patálie bez konce)
 • 29. prosince 1990 - ministr lesního a vodního hospodářství SR Viliam Oberhauser navrhl realizaci varianty C, která znamenala jednostranné dokončení elektrárny v Gabčíkovu
Plavební komora v Gabčíkovu
Plavební komora na stupni Gabčíkovo.
Foto: Splnomocnenec vlády SR pre výstavbu a prevádzku sústavy vodných diel Gabčíkovo-Nagymaros
 • duben 1991 - maďarský parlament požádal vládu, aby iniciovala zrušení slovensko-maďarské smlouvy o výstavbě VDG-N vzájemnou dohodou
 • 25. července 1991 - vláda ČSFR, na základě doporučení vlády SR z 23. července 1991 (usnesení číslo 384), uložila usnesením číslo 484 příslušným ministerstvům připravit realizaci tzv. "varianty C"
 • 12. prosince 1991 - vláda ČSFR rozhodla usnesením číslo 794 o uvedení Gabčíkova do provozu pomocí "varianty C" v říjnu 1992
 • 19. května 1992 - Maďarsko předalo Československu nótu, kterou jednostranně vypovědělo smlouvy o výstavbě VDG-N
 • 22. května 1992 - vláda ČSFR protestovala nótou proti postupu vlády MR a upozornila ji, že nemá právo od smlouvy odstoupit
 • 24.-27. října 1992 - Slovensko začala pomocí hráze u Čunova odklánět vodu Dunaje do nového koryta vedoucího ke gabčíkovské elektrárně
 • 2. července 1993 - zástupci Maďarska a Slovenska předali Mezinárodnímu soudnímu dvoru v Haagu žádost o projednání svého sporu ohledně VDG-N. Dohodu o postoupení sporu ohledně vodního díla Mezinárodnímu soudnímu dvoru podepsali v Bruselu 7. dubna 1993
 • 25. září 1997 - Mezinárodní soudní dvůr v Haagu vynesl rozsudek ohledně sporu Slovenska s Maďarskem. "Odsoudil" obě strany: Maďarsko za to, že nemělo právo od smlouvy odstoupit, Slovensko za to, že nemělo právo jednostranně realizovat variantu C. Obě strany se podle soudu mají dohodnout na provozu vodního díla s přihlédnutím k vypouštění dostatečného množství vody do starého řečiště a ramen řeky. K této dohodě dosud nedošlo.
 • 27. února 1998 - parafovaní Rámcové dohody vedoucími vládních delegácí SR a MR.
 • 10. března 1998 - slovenská vláda souhlasila s rámcovou dohodou.
 • 9. prosince 1999 - maďarská strana předložila materiál "Právní zásady návrhu maďarské strany na vypořádání ve věci vykonání rozsudku MSD v Haagu z 25. září 1997" v celkovém rozsahu 1489 stran A4.
 • 19. prosince 2000 - slovenská strana odevzdala maďarské straně "Stanovisko delegácie vlády SR k návrhu maďarskej strany na vykonanie Rozsudku MSD v Haagu z 25. septembra 1997 vo veci Sústavy vodných diel Gabčíkovo-Nagymaros" v celkovém rozsahu 1391 stran A4.
 • 2. dubna 2001 - maďarská strana predložila návrh materiálu "Dohoda uzavretá medzi Maďarskou republikou a Slovenskou republikou za účelom uvedenia rozsudku Medzinárodného súdneho dvora z 25. septembra 1997 do účinnosti"
 • říjen 2001 - začala série jednání slovensko-maďarských pracovních skupin pro jednotlivé otázky týkající se realizace rozsudku Mezinárodního soudního dvora.
 • 27. srpna 2003 - ministerstvo zahraničních věcí SR ujistilo velvyslanectví Maďarské republiky v Bratislavě o své nejhlubší úctě a zaslalo mu "Súhrnné stanovisko delegácie vlády Slovenskej republiky k naplneniu cieľov Zmluvy z roku 1977".
 • 19. prosince 2006 - slovenská strana předložila Maďarsku „Návrh dohody medzi Slovenskou republikou a Maďarskou republikou o spôsoboch vykonania Rozsudku Medzinárodného súdneho dvora v Haagu z 25. septembra 1997”.
Informační zdroje

http://www.gabcikovo.gov.sk/doc/gabcikovo/slo/08.htm
http://www.gabcikovo.gov.sk/rokovania.htm


reklama

 
Radek Svítil
 twitter

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist