https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/historie-vystavby-jaderne-elektrarny-temelin
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Historie výstavby Jaderné elektrárny Temelín

10.11.2006 11:00 | PRAHA (EkoList)
V pondělí vstoupilo v platnost rozhodnutí Krajského úřadu Jihočeského kraje o kolaudaci jaderné elektárny Temelín (JETE). V tomto přehledu přinášíme základní data o elektrárně Temelín, její mapu a historii výstavby.
 

Základní data
 • Výstavba zahájena v roce 1987
 • Zkušební provoz prvního bloku v roce 2002, druhého v roce 2003
 • Náklady na výstavbu: 98,6 miliardy Kč
 • Dva tlakovodní reaktory typu VVER-1000, původně plánovány 4 reaktory.
 • Tepelný výkon jednoho reaktoru 3000 MW a elektrický výkon 1000 MW.
 • Spotřeba vody ke chlazení 2-3 m3/s, odebírána z Vltavy z nádrže Hněvkovice, vypouštěna do Vltavy v nádrži Kořensko.
Mapa Jaderné elektrárny Temelín a blízkého okolí.
Mapa: (c) SHOCart, spol. s r. o., Zlín

Historie
 • 1381 - První písemná zmínka o obci Temelín.
 • únor 1979 - Vznikl investiční záměr výstavby jaderné elektrárny u Týna nad Vltavou.
 • 1980 - Vládou Československa byla jaderná elektrárna Temelín schválena k výstavbě.
 • 1983 - Zahájení přípravných prací na staveništi.
 • 1985 - Společnost Energoprojekt Praha zpracovala projekt JE Temelín.
 • 1987 - Začátek vlastní stavby jaderné elektrárny Temelín.
 • 1990 - Vláda Československa rozhodla usnesením 267/90 o zastavení výstavby 3. a 4. bloku JETE.
 • 10. března 1993 - Vláda České republiky rozhodla usnesením 109/93 o dostavbě 1. a 2. bloku JETE.
 • červenec 1994 - Jednodenní blokáda staveniště JETE organizovaná Hnutím DUHA.
 • 1. - 2. října 1995 - Dvoudenní blokáda staveniště JETE organizovaná Hnutím DUHA a podpořená například Ivanem Dejmalem, Jiřím Dědečkem a Vladimírem Justem.
 • červenec 1996 - Třídenní blokáda staveniště JETE organizovaná Hnutím DUHA. Několik demonstrantů proniklo i na staveniště, aby poukázaly na podle nich nedostatečná bezpečnostní opatření.
 • červenec 1997 - Další blokáda staveniště JETE organizovaná Hnutím DUHA předčasně končí kvůli sporům mezi účastníky a v reakci na povodně na Moravě. Část účastníků odjíždí pomáhat při likvidaci následků povodní.
 • 12. května 1999 - Vláda ČR usnesením č. 472/99 rozhodla o dokončení výstavby obou bloků JE Temelín s tím, že blok č. 1 bude zavezen jaderným palivem v září 2000 a blok č. 2 v prosinci 2001.
 • 19. dubna 2000 - Koalice občanských iniciativ "Referendum 2000" zahájila kampaň za vyhlášení referenda o dostavbě JETE.
 • červenec 2000 - Do prvního bloku JETE bylo zavezeno palivo.
 • 11. října 2000 - Spuštěna štěpná reakce v palivu v prvním bloku.
 • 18. října 2000 - Poslanci, kteří předložili návrh zákona o referendu o spuštění JETE, vzali svůj návrh zpět ještě dříve, než mohl být projednán Poslaneckou sněmovnou. Vladimír Mlynář to odůvodnil tím, že elektrárna byla mezitím spuštěna.
 • 12. prosince 2000 - V rakouském Melku jednali o JE Temelín za účasti evropského komisaře G. Verheugena předseda vlády ČR Miloš Zeman a spolkový kancléř Rakouské republiky Wolfgang Schüssel. Výsledkem bylo přijetí Protokolu z Melku, v němž se obě strany dohodly na důkladném prověření jaderné bezpečnosti elektrárny a zejména pak na rozšíření posouzení vlivů na životní prostředí.
 • 21. prosince 2000 - První blok poprvé připojen do rozvodné sítě.
 • 12. května 2001 - Ministři Jan Kavan a Wilhelm Molterer o zprávě komise EIA jednali v Praze. Vydali Společné prohlášení, v němž se shodli na vypracování dalších referenčních dokumentů a na tom, že veřejnost bude mít možnost se ke všem předloženým dokumentům vyjádřit.
 • 26. června 2001 - Ve Vídni se uskutečnilo veřejné slyšení ke zprávě EIA.
 • 29. listopadu 2001 - V Bruselu byly na jednání mezi předsedou vlády ČR Milošem Zemanem a spolkovým kancléřem Rakouské republiky Wolfgangem Schüsselem přijaty Závěry melkského procesu a následných opatření. Dohoda se později stala součástí smlouvy o vstupu ČR do EU.
 • 20. února 2002 - Vláda ČR přijala usnesení 156/02, ve kterém stanovila podrobnosti provádění Závěrů melkského procesu.
 • 10. června 2002 - Zahájen zkušební provoz prvního bloku JE Temelín.
 • červen 2002 - Do druhého bloku JETE bylo zavezeno palivo.
 • 17. srpen 2002 - Jaderné palivo v druhém bloku bylo aktivováno.
 • 29. prosince 2002 - Druhý blok poprvé připojen do rozvodné sítě.
 • 18. dubna 2003 - Druhý blok jaderné elektrárny Temelín zahájil zkušební provoz.
 • 28. listopadu 2005 - Ministerstvo životního prostředí vydalo v rámci řízení o posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) kladné stanovisko k záměru firmy ČEZ postavit v areálu JETE mezisklad vyhořelého jaderného paliva.
 • 16. prosince 2005 - Krajský úřad Jihočeského kraje vydal kolaudační rozhodnutí na první blok Jaderné elektrárny Temelín (JETE). Proti rozhodnutí se následně odvolaly tři nevládní organizace.
 • 24./25. ledna 2006 - Na druhém bloku JETE uniklo během odstávky z chladícího potrubí několik tisíc litrů chladící vody, která je radioaktivní. Voda neunikla mimo kontrolované pásmo.
 • 15. května 2006 - Ministerstvo pro místní rozvoj zrušilo rozhodnutí o kolaudaci prvního bloku JETE vydané Krajským úřadem Jihočeského kraje. Důvodem zrušení byla skutečnost, že účastníky řízení byly i tři nevládní organizace, což je podle ministerstva v rozporu se zákonem.
 • 18. května 2006 - Evropský soudní dvůr rozhodl, že rakouské soudy nemohou vynášet rozsudky týkající se JETE, které by byly automaticky závazné i na území ČR.
 • 12. července 2006 - Ústavní soud zamítl stížnost Jihočeských matek na postup Státního úřadu pro jadernou bezpečnost. který v roce 1997 toto občanské sdružení odmítl uznat za účastníka řízení o zmenšení havarijní zóny JETE. Ústavní soud však kritizoval pomalost soudního řízení.
 • 26. října 2006 - Ministerstvo pro místní rozvoj vyloučilo tři nevládní organizace z řízení o kolaudaci JETE. Podle ministerstva nevládní organizace účastníky řízení být nemohou.
 • 6. listopadu 2006 - Rozhodnutí Krajského úřadu Jihočeského kraje o kolaudaci JETE vstoupilo v platnost. Úřad o kolaudaci rozhodl 3. listopadu 2006.
Použité zdroje

reklama

 
Radek Svítil

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

 
reklama


Blíž přírodě

Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist