https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/hlasovani-ve-snemovne-kraje-muzou-bojovat-proti-znecistenemu-ovzdusi
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Hlasování ve sněmovně: Kraje můžou bojovat proti znečištěnému ovzduší

3.11.2008 21:50 | PRAHA (Ekolist.cz)
V pátek 31. října Poslanecká sněmovna odsouhlasila novelu zákona o ochraně ovzduší, která mimo jiné umožňuje, aby si kraje, jež tíží zhoršená kvalita ovzduší, stanovily emisní strop, který musejí znečišťovatelé splnit. S tímto pozměňovacím návrhem přišel sněmovní výbor pro životní prostředí a v dolní komoře parlamentu pro něj zvedali zákonodárci ruku zcela bez ohledu na příslušnost k politickým stranám.
 

Samotná novela zákona se týkala především tzv. fluorovaných skleníkových plynů (označovaných jako F-plyny). F-plyny, které se používají zejména v chladicí technice, v klimatizacích, v tepelných čerpadlech nebo jako hasiva v požární ochraně, při výrobě obuvi apod., byly zavedeny jako náhrada halonů a freonů, které výrazně poškozovaly ozonovou vrstvu Země. F-plyny jsou ovšem silnými skleníkovými plyny, což vedlo EU k přijetí nařízení, které se "týká kontroly a znovuzískávání těchto plynů za účelem jejich recyklace, regenerace a zneškodnění", jak uvedl v prvním čtení zákona jeho předkladatel, ministr životního prostředí Martin Bursík (SZ). Česká novela souvisí právě s tímto evropským nařízením a v českém právu například sjednocuje terminologii, upravuje požadavky na školení příslušných kontrolorů nebo ustavuje, jak často by se měla zařízení, která používají látky poškozující ozonovou vrstvu a klimatický systém Země, kontrolovat. Z novely vyplývá, že by kvůli častějším kontrolám měla Česká inspekce životního prostředí přijmout nejméně 12 nových pracovníků.

Pomoc Ostravě

Při projednávání ve výborech se poslanci shodli na několika pozměňovacích návrzích. Jeden z nich reagoval na vysoké koncentrace emisí tuhých znečišťujících látek v některých oblastech republiky. Podle Zprávy o životním prostředí ČR v roce 2007, kterou vláda přijala v polovině října, se sice oproti předešlým letům výrazně zmenšilo území, kde docházelo k překročení limitů pro malé prachové částice (měřena je především tzv. frakce PM10), i tak se ale toto nadměrné znečištění v loňském roce týkalo přibližně třetiny populace. Nejzatíženějšími oblastmi přitom bylo Ostravsko a Karvinsko, v menší míře pak i místa v Olomouckém, Středočeském, Ústeckém a Jihomoravském kraji a Praha. Podle pozměňovacího návrhu stanoví krajský úřad v oblastech se zhoršenou kvalitou ovzduší (tyto oblasti každoročně na základě monitoringu zveřejňuje ministerstvo životního prostředí) těm znečišťovatelům, jejichž roční emise tuhých látek přesahují 30 tun, emisní strop, který musejí znečišťovatelé ve stanovené lhůtě splnit - a tím snížit zátěž obyvatel dané lokality. Emisní strop přitom musí činit maximálně 70 % hodnoty průměrných ročních emisí prachových částic daného zdroje (v některých případech po dohodě s provozovatelem zdroje až 50 %). Krajský úřad navíc může i zpřísnit stávající nebo stanovit další podmínky provozu. Návrh se přitom netýká provozů, které byly postaveny v poslední době s použitím nejlepších dostupných technik.

Celé sněmovně byl tento pozměňovací návrh představen ve druhém čtení a následně vystoupil ještě poslanec ODS Radim Chytka, který dalším pozměňovacím návrhem zpřesnil některá jeho ustanovení. Ve třetím čtení, jež proběhlo v poslední říjnový pátek, pak byl hlavním obhájcem návrhu právě Radim Chytka, který před kolegy s pomocí podkladů MŽP vyvracel námitky, jež proti návrhu vzneslo Hutnictví železa (jde o oborový svaz prosazující zájmy tohoto odvětví). Vzápětí Chytku podpořil i bývalý člen klubu sociálních demokratů, dnes nezařazený poslanec Petr Wolf, který je poslancem za Ostravsko - připomněl, že situace právě v této oblasti je alarmující. Se stejným poselstvím pak vystoupila rovněž moravskoslezská poslankyně zelených Věra Jakubková: "Lidé zde žijí v prostředí, kde jsou tři čtvrtě roku překračovány zákonné emisní a imisní limity, a to dlouhodobě. Občané na tuto změnu čekají už velmi dlouho a budou vám vděční za vaši pomoc," apelovala na sněmovnu. A přidal se i ministr Martin Bursík, jenž zdůraznil, že jeho ministerstvo s pozměňovacím návrhem souhlasí a samo se podílelo na jeho přípravě.

V samotném hlasování pak pro návrh zvedli ruku poslanci z různých stran. Nejvíc (50) jich bylo z ODS, přidalo se k nim ale i 21 sociálních demokratů, osm komunistů, čtyři lidovci, čtyři nezařazení poslanci a všichni tři přítomní zelení. Proti návrhu hlasovalo (anebo se zdrželo hlasování, což mělo fakticky stejný dopad) 24 sociálních demokratů, 15 komunistů, sedm občanských demokratů, pět lidovců a taky nezařazený člen ODS Jan Schwippel (výsledek tohoto hlasování je podrobně uveden v tabulce). Po několika dalších pozměňovacích návrzích pak došlo i na hlasování o celém znění zákona, který naprostá většina přítomných poslanců a poslankyň schválila.

39. schůze, 239. hlasování, 31. října 2008 (jde o hlasování o pozměňovacím návrhu, který umožňuje krajským úřadům stanovit znečišťovatelům emisní stropy)
  pro proti zdrželo se nepřítomno nepřítomno
- omluveno
celkem
ČSSD 21 16 8 25 0 70
ODS 50 3 4 22 0 79
KSČM 8 0 15 3 0 26
KDU-ČSL 4 0 5 4 0 13
SZ 3 0 0 3 0 6
Nezařazení 4 0 1 1 0 6
Celkem 90 19 33 58 0 200

Výsledky hlasování v procentech podle stran
  pro proti zdrželo se nepřítomno nepřítomno
- omluveno
celkem
ČSSD 30 % 23 % 11 % 36 % 0 % 100 %
ODS 63 % 4 % 5 % 28 % 0 % 100 %
KSČM 31 % 0 % 58 % 12 % 0 % 100 %
KDU-ČSL 31 % 0 % 38 % 31 % 0 % 100 %
SZ 50 % 0 % 0 % 50 % 0 % 100 %
Nezařazení 67 % 0 % 17 % 17 % 0 % 100 %
Celkem 45 % 10 % 17 % 29 % 0 % 100 %

Pozn. red.: Výsledky v procentech jsou zaokrouhlovány, což může vést k tomu, že součty procent v jednotlivých řádcích nevycházejí přesně 100 %.


reklama

 
Jan Stejskal

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist