https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/priority-lucemburska-v-predsednickem-kresle-rady-eu
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Priority Lucemburska v předsednickém křesle Rady EU

13.1.2005 11:46 | PRAHA/BRUSEL (EkoList)
Počátkem ledna se Lucembursko ujalo předsednictví Rady EU, už po jedenácté od založení Unie. Role předsednictví se rozvíjí a nyní má větší váhu než na začátku díky dodatkům ke smlouvám i díky přistoupení dalších zemí. Lucembursko hodlá zajistit postup v integraci dalších členů, Bulharska a Rumunska.
 

Lucembursko připravuje zasedání Evropské rady v březnu, kdy má probíhat střednědobé hodnocení Lisabonského procesu. Země společně posoudí, zda se Evropské unii daří přeměna na dynamickou znalostní společnost s tržní ekonomikou a zároveň s plněním sociálních a ekologických ambicí. Lucembursko doporučuje zjednodušit řízení tohoto procesu, aby byl přístupnější každému.

Lucembursko se domnívá, že by společenství prospělo i posílení ekonomického řízení Evropské měnové unie a jednání o způsobu plnění tzv. Paktu stability, který předepisuje zemím maximální schodek veřejných rozpočtů. Na toto téma se také bude snažit dosáhnout dohody na březnové Radě.

Podpis přístupové dohody čeká Bulharsko a Rumunsko v dubnu při příležitosti zasedání Rady pro veřejné věci a vnější vztahy. Jejich podpisy budou znamenat uzavření posledního kola přistupujících zemí. Nové kolo, zapojující balkánské země, už se pomalu rozbíhá na základě zasedání Rady EU v Soluni. V polovině března začnou přístupová jednání s Chorvatskem. Makedonie ještě musí doručit Komisi dotazník, podle něhož Komise posoudí, kdy má následovat příprava na přístup Makedonie k EU.

V oblasti dopravy hodlá předsednická země pokračovat v práci na takzvaném třetím železničním balíčku. Pozornost zaměří na práva a povinnosti cestujících a požadavky na kvalitu v sektoru nákladní dopravy. Dále bude muset být znovu řešeno téma zdanění těžkých nákladních vozidel za využívání silniční sítě (Eurovignette) a vzít přitom v potaz sociální harmonizaci v oblasti silniční dopravy.

U letecké dopravy Lucembursko navrhuje prověřit dokumenty týkající se informací o leteckém dopravci a práv cestujících s omezenou pohyblivostí.

V případě lodní dopravy by se podle lucemburských vyjednavačů měla kromě bezpečnosti přístavů věnovat pozornost boji se znečištěním moře námořní dopravou. Chtějí v této sféře dosáhnout dohody s Evropským parlamentem, zejména o obsahu síry v lodním palivu. Také chtějí jednat o ochraně spodních vod před znečištěním.

Energetika - v tomto půlroce má Lucembursko pokročit v návrhu směrnice o obnovitelných zdrojích energie a v červnu přijmout návrh na téma účinnosti energetiky u koncových uživatelů a dodavatelů energie. Také lucemburská administrativa doufá, že dovede k úspěšnému závěru návrh směrnice o ekologickém designu a návrh podmínek přístupu k plynovodům.

Kjótský protokol sice vstoupil v platnost a emisní povolenky jsou rozděleny, ale Lucembursko si je vědomo nekončícího procesu a proto už hovoří o práci na představení globálního ambiciózního a spravedlivého systému obchodování po roce 2012, který je nutné připravit. Ten by měl obsahovat závazky diferencovaných snah o redukci emisí CO2, a to podle kapacity a zodpovědnosti zapojených stran.

Dále bude pokračovat ve zkoumání nařízení o registru chemických látek (REACH), které usiluje o jednotný systém pro registraci, hodnocení a stanovení restriktivních opatření pro povolování chemických látek.

Co se týče zemědělství, Lucembursko za svého předsednictví bude usilovat o posunutí reformy trhu s cukrem kupředu, jakmile bude znám postoj Světové obchodní organizace, a vzít v potaz jak zájmy evropských výrobců, tak výrobců v rozvojových zemích. Další legislativní dokumenty budou zahrnovat možné přizpůsobení trhů s vínem, ovocem a zeleninou.

Lucembursko také hodlá udělat tlustou čáru za možnými nedorozuměními mezi strategií trvale udržitelného rozvoje a Lisabonskou strategií s tím, že udržitelný rozvoj nebude třetím pilířem Lisabonské strategie. "Trvale udržitelný rozvoj je vůdčím principem, který se promítá do evropské politiky jako celku, ať už jde o ekonomiku, rybolov, zemědělství, veřejné finance apod.," píše se v dokumentu o prioritách předsednictví. Lucembursko věří, že po pozměnění strategie udržitelného rozvoje bude Rada ve všech svých formách "klást důraz na udržitelnou podstatu svého jednání".


reklama

 
Iva Nachtmannová
 twitter

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist