https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/projev-vaclava-klause-na-konferenci-osn-o-zmenach-klimatu
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Projev Václava Klause na konferenci OSN o změnách klimatu

25.9.2007 09:31 | PRAHA (Ekolist/ČTK)
Prezident Václav Klaus se jako zástupce České republiky zúčastnil konference OSN v New Yorku. "Měli bychom věřit racionalitě člověka a důsledkům spontánní evoluce lidské společnosti více než „dobru“, plynoucímu z politického aktivismu. Zvolme si proto adaptaci, nikoliv pokusy řídit globální klima," zakončil svůj projev Václav Klaus. Zde přinášíme celý text projevu.
 

Projev Václava Klause:

Zodpovědní politici vědí, že musí jednat, je-li to nezbytné. Vědí, že je jejich povinností iniciovat vhodná opatření, může-li dojít k ohrožení občanů jejich zemí. A vědí i to, že se musí domlouvat s kolegy z dalších zemí, nemůže-li být problém uzavřen do hranic jednotlivých států. Přispívat k tomu je jedním z hlavních důvodů existence institucí, jakou je Organizace spojených národů.

Politici jsou také povinni zajistit, aby náklady těch opatření, která navrhují, nebyly větší, než efekty, které z nich plynou. Musí proto velmi pozorně vyhodnocovat a analyzovat všechny své projekty a iniciativy. Musí to dělat i tehdy, je-li to nepopulární a znamená-li to „foukání proti větru“ módy a politické korektnosti. Chtěl bych poděkovat generálnímu tajemníkovi Ban Ki-moonovi za zorganizování této konference a za to, že nám tím poskytl příležitost vyslovit se k důležitému, ale dosud zcela jednostranně diskutovanému problému klimatických změn. Důsledky přijetí hypotézy o klimatických změnách jako o reálné, rozsáhlé, okamžité a lidmi způsobené hrozbě by byly tak enormní, že jsme povinováni „měřit dvakrát“, než učiníme jakákoli dalekosáhlá rozhodnutí. Obávám se, že se to neděje.

Chtěl bych uvést několik myšlenek, které jsou nezbytné k tomu, abychom tuto věc uvedli do patřičného kontextu:

1. Navzdory uměle a neoprávněně vytvořené představě o velkém rozsahu probíhajících klimatických změn, bylo zvýšení globálních teplot v posledních letech, desetiletích a stoletích v historickém porovnání velmi malé. Jeho důsledky na člověka a jeho aktivity jsou v podstatě zanedbatelné.

2. Hrozba spojená s hypotetickým budoucím globálním oteplováním vychází výlučně z velmi spekulativních prognóz, nikoli z vědecky ověřené minulé zkušenosti a z rozpoznání jejích trendů a tendencí. Tyto prognózy vycházejí z relativně krátkých časových řad relevantních proměnných a z prognostických modelů, které se neukázaly být dostatečně spolehlivými při objasnění vývoje v minulosti.

3. V rozporu s mnoha sebevědomými a samoúčelnými výroky ohledně příčin probíhajících klimatických změn žádný vědecký konsensus neexistuje. Nestranný pozorovatel musí přiznat, že obě strany sporu – tedy ti, kteří věří v dominantní úlohu člověka v nedávných klimatických změnách, i ti, kteří podporují hypotézu o převážně přírodní příčině klimatických výkyvů – nabízejí argumenty natolik silné, že jim musíme pozorně naslouchat. Vyhlašovat předčasné vítězství jedné skupiny nad druhou by bylo tragickou chybou a já se obávám, že ji právě teď děláme.

4. Výsledkem tohoto sporu uvnitř klimatologie je to, že někteří z nás žádají okamžitou akci, zatímco jiní před ní varují. Racionální chování vždy závisí na porovnání velikosti a pravděpodobnosti rizika a velikosti nákladů, jak se tomuto riziku vyhnout. Jako zodpovědný politik, jako ekonom, jako autor knihy o ekonomice klimatických změn, s vědomím všech dostupných dat a argumentů, patřím k těm, kteří došli k závěru, že je riziko velmi malé, že jsou náklady, jak se mu vyhnout, neúnosně vysoké a že je aplikace fundamentalisticky interpretovaného principu předběžné opatrnosti chybnou strategií.

5. I ti politici, kteří věří v existenci rozsáhlého globálního oteplování – a já mezi ně nepatřím – a zejména ti, kteří věří v jeho antropogenní původ, jsou rozděleni: někteří z nich chtějí kontrolovat a omezovat globální klimatické změny (a jsou připraveni vynakládat na to obrovské finanční zdroje), zatímco jiní se spoléhají na přirozenou lidskou adaptabilitu, na modernizaci a technický pokrok a zejména na blahodárné účinky budoucího růstu bohatství a blahobytu (a proto preferují vydávat veřejné prostředky tímto směrem). Druhá varianta je sice méně efektní a méně ambiciózní, ale slibuje daleko více než ta první.

6. Celý problém nemá pouze svou časovou dimenzi, ale má i svůj mimořádně důležitý prostorový (regionální) aspekt. To je třeba hlasitě připomínat zejména zde, na půdě OSN. Různá úroveň ekonomického rozvoje, životní úrovně a bohatství v různých místech světa vede k tomu, že je každé plošné, celosvětové, jednolité řešení příliš nákladné, nespravedlivé a do značné míry diskriminační. Dnešní rozvinuté země nemají sebemenší právo jakýmkoliv dalším způsobem zatěžovat méně rozvinuté země. Diktovat jim ambiciózní a pro chudší státy často téměř likvidační environmentální standardy je chybou a mělo by to být vyloučeno z nabídky doporučovaných opatření.

Mám dvě doporučení:

1. OSN by měla zorganizovat dva paralelní mezivládní panely o klimatických změnách a publikovat dvě konkurenční zprávy. Podmínkou jakékoli efektivní a racionální debaty je zbavit se jednostranného monopolu. Dobrým výchozím bodem by bylo poskytnutí stejné, nebo aspoň srovnatelné finanční podpory oběma skupinám vědců.

2. Jednotlivé členské země OSN by si měly vzájemně naslouchat a měly by se učit z chyb i úspěchů jiných, ale každá země by si měla vytvořit svůj vlastní program jak se stavět k důsledkům případných klimatických změn a hlavně by měla mít možnost rozhodnout se sama, jakou prioritu přidělí tomuto problému mezi dalšími konkurenčními cíli.

Měli bychom věřit racionalitě člověka a důsledkům spontánní evoluce lidské společnosti více než „dobru“, plynoucímu z politického aktivismu. Zvolme si proto adaptaci, nikoliv pokusy řídit globální klima.

Václav Klaus, OSN, Konference o změnách klimatu, New York, 24. září 2007. Překlad z angličtiny.

Zdroj: www.klaus.cz

K projevu prezidenta Klause se včera vyjádřil ministr životního prostředí Martin Bursík. Mimo jiné pronesl: „Bál jsem se trochu více, ale pan prezident pod tíhou osamění přeci jenom svůj projev zmírnil, takže doufejme, že škody budou přeci jenom o něco menší, než jsme předpokládali.“ Celý komentář Martin Bursíka naleznete ve zprávě: Škody budou menší, než jsme předpokládali, komentoval Bursík Klausův projev v OSN.Výroky politiků k problematice globálního oteplování v uplynulých letech

"Globální oteplování způsobené lidmi je nesmyslná fikce." (výrok českého prezidenta Václava Klause otištěný v Mladé frontě DNES 11. září 2007)

"Opravdu to považuji za jedno z nejvážnějších ohrožení svobody na světě, za jedno z nejvážnějších ohrožení normálního vývoje lidstva." (Klaus pro RFE/RL 7. srpna 2007 s tím, že hrozbou nemyslí globální oteplování, ale "názory, které jsou nám propašovávány díky falešné hrozbě globálního oteplení lidmi, jako je Al Gore anebo spousty dalších lidí někde jinde".)

"Žádné ničení planety nevidím, nikdy v životě jsem neviděl a nemyslím, že nějaký vážný a rozumný člověk by to mohl říci." (Klaus v Hospodářských novinách 9. února 2007)

"Z dlouhodobého hlediska se nemůžeme přizpůsobit neomezenému znečišťování světa formou globálního oteplování, neboť tyto změny - pokud se jim nepostavíme a nebudeme na ně reagovat - by mohly způsobit zánik naší civilizace. Musíme přestat s ukládáním 70 milionů tun odpadu formou globálního oteplování do zemské atmosféry každý den." (bývalý americký viceprezident Al Gore v rozhovoru, který 9. ledna otiskla Mladá fronta DNES)

"Spojené státy budou spolupracovat s ostatními zeměmi na vytvoření nového systému (týkajícího se) emisí skleníkových plynů na dobu, až v roce 2012 vyprší Kjótský protokol." (americký prezident George Bush v projevu na půdě vládní Americké agentury pro mezinárodní rozvoj 31. května 2007)

"Globální změny klimatu znamenají zřejmě největší nebezpečí, jemuž nyní čelíme." (britský expremiér Tony Blair v diskusním pořadu televizní stanice MTV na konci června 2006)

"... musíme myslet také na důsledky změny globálního klimatu. Musíme myslet na to, jaké budou důsledky těchto změn, jimž budeme čelit v jistých regionech, kde nastanou sucha a záplavy." (ruský prezident Vladimir Putin 29. září 2004)

"Globální oteplování je ze střednědobého a dlouhodobého pohledu jednou z největších hrozeb, která může mít dramatické následky. Tato hrozba je globální, postihne každého a zastavit ji můžeme jedině společně." (německá kancléřka Angela Merkelová na konferenci o bezpečnostní politice v únoru 2007)

"Nemůžeme mluvit o energetické bezpečnosti, pokud nebylo dosaženo žádného pokroku, pokud jde o klimatické změny." (bývalý francouzský prezident Jacques Chirac na summitu G8 16. července 2006)

"Potřebujeme tvrději zapracovat na klimatických změnách." (generální tajemník OSN Pan Ki-mun 5. července 2007)

Zdroj: ČTK


reklama

 
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist