https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/tanky-v-prirodni-pamatce-na-plachte-budi-rozpaky-prirode-vsak-pomahaji
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Tanky v přírodní památce Na Plachtě budí rozpaky. Přírodě však pomáhají

4.11.2016 01:46 | PRAHA (Ekolist.cz)
Nevýhodou tohoto typu ochrany biodiverzity je obtížné vnímání zjevně drastických zásahů v chráněném území.
Nevýhodou tohoto typu ochrany biodiverzity je obtížné vnímání zjevně drastických zásahů v chráněném území.
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Zdroj | ČSOP Jaro Jaroměř
Přírodní památka Na Plachtě je cenná coby bezlesé území. Minulý víkend se přírodní památkou projížděly tanky. V některých lidech může přítomnost těžké techniky v chráněném území budit rozpaky či pohoršení. Místní příroda tanky ale potřebuje.
 

Přírodní památka Na Plachtě leží na jihovýchodním okraji Hradce Králové a v současné době je sevřená mezi městskou aglomeraci a komplex Novohradeckých lesů. Dnešní prostor PP Na Plachtě je dlouhodobě bezlesým územím, využívaným vojáky již od 19. století, tedy od dob Rakousko-Uherska. V průběhu času zde vojáci udržovali bezlesí různým způsoby. Kopáním zákopů, vypalováním, udržováním letiště a pojezdem těžké vojenské techniky. Vznikla tak pestrá mozaika písčin a mokřadů různého charakteru.

Vojenská činnost v průběhu času probíhala s různou intenzitou. Od sedmdesátých až osmdesátých let minulého století armáda využívala toto území stále méně a méně. Následně došlo k postupnému zarůstání náletovými dřevinami. To postupně pokračovalo a v roce 2005 zde zůstalo pouze 20 % bezlesí. Zarostlá byla většina písčin i mokřadů a zbývající mokřady byly vesměs v pozdějších sukcesních stadiích.

Rozježděno těžkou technikou.
Rozježděno těžkou technikou.
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Zdroj | ČSOP Jaro Jaroměř

Tyto změny se odrazily i na druhovém spektru rostlin a živočichů, vymizely druhy vázané vývojem na raná sukcesní stadia biotopů, další druhy významně snížily početnost svých populací. Z těchto důvodů Agentura ochrany přírody ČR ve spolupráci s ČSOP JARO Jaroměř zkusila zanikající stanoviště obnovit různými způsoby např. kácením a pastvou. Jedním z opakovaně použitých zásahů je také obnova stanovišť pomocí pojezdu vojenské techniky, tedy způsobem, jímž byla lokalita desítky let udržovaná. Armáda však neměla o tuto činnost zájem, proto byly podmínky pojezdu sjednány s Východočeským klubem přátel vojenské techniky.

Cílem pojezdu vojenskou technikou (tanky, pásovými transportéry, nákladními vozy a menšími terénními vozy) je obnovit biotopy pro zvláště chráněné a vzácné druhy živočichů i rostlin vázaných na stanoviště raných sukcesních stadií. Díky vhodně vymezené trase na lokalitě vytvořit jemnozrnnou mozaiku biotopů. V případě PP Na Plachtě to jsou konkrétně nezarostlé vodní plochy a suchá i vlhká písčitá stanoviště.

Tanky o víkendu nejezdily po celé ploše. Na lokalitě se vyskytují fenomény, kterým pojezd nesvědčí, případně mohou být malé populace nenávratně poškozeny. „V PP Na Plachtě se v současnosti vyhýbáme pojezdu lučních stanovišť s výskytem vzácných myrmekofilních modrásků rodu Phengaris, nebo písčinám, o nichž víme, že zde nehluboko hnízdí kutilka dlouhoretka obecná,“ říká Blanka Mikátová z Českého svazu ochránců přírody.

Vlivem různě intenzivního rozrytí povrchu vznikne široké spektrum stanovišť, zejména se znovu objeví raná sukcesní stadia mokřadů i písčin. V důsledku těchto zásahů se v lokalitě Na Plachtě objevily již „oplakané“ druhy živočichů a rostlin. Po 17 letech se např. znovu objevila ropucha krátkonohá, která je zde v posledních pěti letech pravidelně pozorována. Obnovila se také populace ropuchy zelené a významně se navýšila početnost čolka velkého. Pozitivní efekt měl vznik drobných disturbancí i na populace korýšů periodických vod – žábronožky letní a listonoha letního.

Tůňka rok a půl po průjezdu těžké techniky.
Tůňka rok a půl po průjezdu těžké techniky.
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Zdroj | ČSOP Jaro Jaroměř

Na narušovaných plochách se znovu začaly objevovat konkurenčně méně zdatné druhy rostlin. Rosnatka okrouhlolistá se na Plachtě vyskytovala masově v období vojenských cvičení a následně se ocitla na pokraji vyhynutí. Po znovuobnovených pojezdech vojenské techniky se objevily plošky s výskytem tohoto druhu. V roce 2012 byl opět zjištěn výskyt stozrníku lnovitého. Předchozí výskyt byl naposledy zaznamenán v roce 1968. Dále byl V roce 2015 l znovu zjištěn výskyt plavuňky zaplavované, která byla naposledy zaznamenána v roce 1981.

„Nevýhodou tohoto typu ochrany biodiverzity je obtížné vnímání zjevně drastických zásahů v chráněném území. Čerstvě rozryté plochy vypadají velmi hrozivě a neesteticky, někdy je také rozryta část běžně používaných cest,“ říká Blanka Mikátová. Pestrá mozaika biotopů, vytvořená původně vojenskou činností (a dnes její simulací), má však velmi pozitivní vliv na existenci a životaschopnost populací živočichů i rostlin, včetně dnes nejohroženějších druhů raně sukcesních stanovišť.

„Pokud navštívíte Plachtu v době pojezdu tanky nebo v období těsně následujícím a nebude se vám tam líbit, zkuste si představit, co vše můžete vidět při návštěvě na jaře nebo v létě,“ radí Blanka Mikátová.Další informace |
Líbil se vám článek? Přispějte si na napsání dalšího.
red
tisknout poslat
 twitter

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení


Zapomněli jste heslo? Změňte si jej.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

reklamaBlíž přírodě

 

Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist