https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/vodou-se-snazi-setrit-86-cechu-vetsina-kvuli-uspore-penez
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Vodou se snaží šetřit 86 % Čechů, většina kvůli úspoře peněz

13.6.2017 08:23 | PRAHA (Ekolist.cz)
Staří vodou šetří, aby ušetřili peníze, mladí vodou šetří, aby ušetřili životní prostředí.
Staří vodou šetří, aby ušetřili peníze, mladí vodou šetří, aby ušetřili životní prostředí.
Společnost Ipsos zpracovala pro projekt Voda základ života exkluzivní průzkum zaměřující se na to, jak obyvatelé České republiky vnímají problematiku sucha a šetření vodou.
 

Jak obyvatelé Česka vnímá problematiku sucha šetření vodou zjišťoval průzkum veřejného mínění, který provedla společnost Ipsos pro neziskovou organizaci Voda základ života. 76 % popilace vnímá sucho jako problém.

Hlavním výstupem průzkumu je zjištění, že si Češi problém možného nedostatku vody uvědomují. Vodou se většina z nich snaží šetřit a otázku sucha vnímají jako problém více než tři čtvrtiny obyvatel Česka. „Nejvíce vodou v České republice šetří lidé starší 50 let, z této skupiny je to až 95 %. Naopak méně šetří vodou mladí do 29 let, a to 73 % z nich. Souvisí to s vnímáním sucha jako problému dnešní společnosti, mladí lidé totiž považují sucho a nedostatek vody za menší problém než starší lidé,” dodává k výsledkům výzkumu Tomáš Macků, ředitel komunikace agentury Ipsos.

Průzkum ale zároveň ukazuje, že důvodem pro šetření vodou není u většiny Čechů environmentální cítění nebo obava o budoucnost planety, ale obyčejná snaha ušetřit v rozpočtu svých domácností. To, že se doma vodou snaží šetřit, uvedlo hned 86 % ze vzorku účastnícího se průzkumu. Téměř 75 % z dotázaných ale jako hlavní důvod uvedlo právě finanční úsporu. Z výsledků také vyplývá, že nejšetrnější skupinou jsou lidé mezi 50 a 65 lety - v té totiž na otázku, zda šetří vodou, odpovědělo kladně téměř 95 % lidí. Naopak nejméně to bylo u mladší generace. Mezi lidmi ve věku 18 a 29 let odpovědělo kladně 73 %.

Necelých 44 % respondentů šetří vodou, protože chtějí pomoci životnímu prostředí, přes 26 % pak uvedlo, že je k tomu vede strach z nedostatku vody. Pro více než 18 % Čechů je šetření vodou společenským minimem, které by měl automaticky dodržovat každý.76 % popilace vnímá sucho jako problém. Ilustrační snímek.
76 % popilace vnímá sucho jako problém. Ilustrační snímek.
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora

Přestože z průzkumu vychází, že lidé se základním vzděláním vnímají sucho více jako hrozbu, vodou jich překvapivě šetří nejméně - jen něco málo přes 78 %. Rozdíl oproti ostatním vzdělanostním skupinám ale není tak markantní - nejvíce šetří středoškoláků bez maturity, podle průzkumu přes 88 %

„Zajímavé jsou i důvody uváděné těmi, kteří vodou podle vlastních slov nešetří. Zhruba 41 % uvedlo asi nejprostší důvod, tedy ten, že nad podobnou otázkou nikdy nepřemýšleli. 21 % dotázaných si pak myslí, že díky šetření vodou neušetří peníze a přes 15 % neví, jakým způsobem by mohli vodou šetřit. To, že si myslí, že je vody dostatek, uvádí pak jako důvod jen necelá 4 % z těch, kteří vodou nešetří,” doplňuje Jiří Hauptmann, zakladatel projektu Voda základ života.

Staří kvůli penězům, mladí kvůli životnímu prostředí

Zajímavý může být i detailní pohled na důvody, proč lidé vodou šetří. Zatímco mezi ženami a muži není v udávaných důvodech příliš velký rozdíl, větší odlišnosti najdeme, když se podíváme na respondenty podle jejich věku. Z toho je totiž patrné, že ti, kteří šetří nejvíce - tedy lidé nad 50 let - za tímto počínáním vidí především finanční motivaci. Téměř 73 % z nich totiž uvádí jako důvod šetření peněz (u ostatních věkových skupin je ale toto číslo podobné), zatímco „pomoc životnímu prostředí” je důvodem pro 36 % z nich a „snižování množství odpadu” pro 12 % - výrazně méně než u jiných věkových skupin.

Z rozdělení respondentů podle vzdělání je patrné, že obavy o životní prostředí jsou největší motivací pro vysokoškoláky. Hned 60 % z nich totiž šetří vodou právě proto, aby pomohli životnímu prostředí. Je to dvakrát více, než v případě lidí se základním vzděláním. Ani při tomto rozdělení přitom nelze najít výraznější rozdíl u odpovědi „chci ušetřit peníze”. Ve všech skupinách je to totiž finanční úspora důvodem šetření vodou pro více než 70 % lidí.

Sucha se nejméně bojí vysokoškoláci

Vnímají Češi sucho jako nebezpečí? Odpovědí je 76 % dotázaných, kteří vnímají sucho určitě nebo spíše jako problém - 40 % všech dotázaných přitom odpovědělo, že vnímají sucho jako problém určitě. To, že sucho problémem určitě není, si oproti tomu myslí pouhá tři procenta obyvatel Česka. Že sucho spíše problémem není, si myslí 17 % Čechů a 4 % pak odpověděla, že neví. Nijak výrazně se přitom neliší vnímání mužů a žen - to, že je sucho určitě problém, odpovědělo téměř shodně 40 % mužů i žen.

Výzkum byl realizován agenturou Ipsos koncem roku 2016 na reprezentativním vzorku dospělé internetové populace ve věku 18-65 let metodou online dotazování. Velikost vzorku byla 1000 respondentů.

Další informace |
Líbil se vám článek? Přispějte si na napsání dalšího.
tisknout poslat
 twitter

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení


Zapomněli jste heslo? Změňte si jej.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

reklamaSetkání s přírodou

 

Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist