https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/volby-do-zastupitelstev-kraju-zlinsky-kraj-2
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Volby do zastupitelstev krajů: Zlínský kraj

5.11.2004 18:11 | PRAHA (EkoList)
Do voleb ve Zlínském kraji kandiduje dvanáct politických uskupení, které se budou ucházet o místa v pětačtyřicetičlenném zastupitelstvu. V současném zastupitelstvu zasedá ODS (10 křesel), KDU-ČSL a KSČM (obě po 8), ČSSD (7) , Zlínské hnutí nezávislých (6), US-DEU (5) a jeden zastupitel je nezařazený. Nejen z hlediska životního prostředí celý rozvoj regionu určují chráněné oblasti Beskyd a Bílých Karpat, která pokrývají 35 % plochy kraje.
 

Doprava

Zlínský kraj je oblastí s nejřidší dopravní síti v České republice, což se týká jak silnic tak železnice. V kraji není žádní dálnice ani větší rychlostní silnice, prochází tudy sice železniční koridor, ale chybí propojení železniční sítě uvnitř regionů i napojení na tratě vedoucí na Slovensko. ČSSD prot ve svém programu prosazuje urychlenou výstavbu dálnice D1 od Vyškova přes Hulín po Říkovice, budování silnice R 55 od Hulína po Uherské Hradiště, R 49 v přípravě celé trasy po hranice se Slovenskem a realizace první stavby 4901 Hulín – Fryšták s přivaděčem do Zlína. Na tomto postupu se shiduje i progrma KSČM a KDU-ČSL, která ještě přidává přípravu rychlostní komunikace R 55 Napajedla - Moravský Písek – Mikulov. Se shodnými návrhy přicházejí i volební programy ODS a Evropských demokratů.

ČSSD chce podpořit vybudování nové železniční trasy v úseku Vizovice – Valašská Polanka a ve spolupráci se Správou železniční dopravní cesty a Českými drahami rozšiřovat železniční dopravu. Budeme vytvářet podmínky pro rozšíření tratí na dvoukolejové a elektrifikaci železničních úseků. V případech veřejných zakázek chce ČSSD spolupracovat s novými železničními dopravci. KDU-ČSL bude podporovat přípravu a výstavbu dvojkolejné elektrifikované železniční trati Otrokovice – Zlín, která by měla převzít velkou část osobní a nákladní dopravy. Také by se měla prodloužit železniční trať Otrokovice-Vizovice do Valašské Polanky s cílem zlepšení dopravní obslužnosti Zlínska a Valašska. KDU – ČSL bude usilovat o nasazení moderních lehkých železničních kolejových vozidel pro intervalovou dopravu mezi Zlínem a Otrokovicemi. Tento spoj by měl převzít zásadní objem hromadné dopravy a nahradit v souběžném silničním úseku trolejbusy a ulehčit přetížené komunikaci. KSČM, Evropští demokraté i ODS se shodují na podpoře integrovaného systému veřejné dopravy, ve kterém se autobusy a železnice vzájemně doplňuje.

Velkým tématem kraje vodní doprava na Baťově kanále a území, které je stále blokováno pro případnou výstavbu vodního kanálu Dunaj-Odra-Labe. ODS navrhuje dostavět Bělovský jez, který by připojil ke kanálu město Kroměříž k rekreační plavbě. V rámci posilování rekreační funkce vodní přepravy je ČSSD pro financování projektů na vodní cestě řeky Moravy a Baťově kanálu a přilehlých územích. Ve svých volebních programech se přímo k vodnímu spojení D-O-L vyjadřuje Strana zelených a KDU-ČSL a oba postoje jsou negativní. Zelení chtějí usilovat o taková rozhodnutí, které nedopustí nevratné negativní změny v životním prostředí, jako budování kanálu Dunaj-Odra-Labe nebo otevření Dolu Frenštát. KDU-ČSL prosazuje ukončení plánu na výstavbu plavebního kanálu jako nereálného, finančně a ekologicky nepřijatelného projektu a zrušení územních rezerv v územních plánech, které brzdí rozvoj měst a obcí v kraji. KDU-ČSL ve svém programu tvrdí že železniční koridor spolu s připravovanou rychlostní komunikací R 55 je schopen vodní kanál plně a levně nahradit.

Životní prostředí

ČSSD se v odstavci věnovaném životnímu prostředí zaměřuje na podporu úlohy zemědělských podniků s dopadem na utváření krajiny. Návazně na požadavky EU chce ČSSD v maximální míře podporovat výstavbu čistíren odpadních vod, zejména lokálních obcích do 2000 obyvatel. Legislativní iniciativou chce ČSSD prosazovat opatření, které donutí zejména velké producenty odpadů ke snižování jejich množství. ČSSD by ráda připravil takové podmínky, zejména finanční, které nastartují sanaci starých ekologických zátěží, budování sběrných dvorů a větší motivaci ve využívání odpadů jako druhotných surovin. KDU-ČSL chce zavádět systémy čistší produkce a enviromentálního řízení (EMAS, ISO 14 000) v podnicích, které povedou ke snížení spotřeby energie, surovin a produkce škodlivých látek, využití maloodpadových technologií a zavádění nejlepší dostupné technologie z hlediska efektivnosti výroby s maximálním omezením dopadu technologie na životní prostředí. Zároveň by podnikatelské subjekty, které se zabývají výrobou produktů s využitím odpadu jako druhotné suroviny měli být podporováni určitou formou dotací.

Strana zelených by ráda viděla Zlínský region jako kraj, který systematicky aktualizuje dlouhodobou strategii udržitelného rozvoje v projektu Zdravá města a podporuje rozvoj regionálních strategií udržitelného rozvoje. To znamená podporovat ekologické principy výstavby bytů a domů a obytných zón, uskutečňovat a podporovat ekologickou výchovu dětí, mládeže i dospělých obyvatel kraje, podporovat projekty na ochranu čistoty vod, jako je například projekt Čistá Bečva, spolupracovat na dopracování krajské koncepce systém sběru, třídění a likvidace odpadů, podporovat využití alternativních zdrojů energie (biomasa, větrná a sluneční energie, vodní elektrárny, tepelná čerpadla) v případech, kdy nedojde k narušení krajinného rázu a přírodních ekosystémů. Výchozím materiálem v oblasti čistoty ovzduší měst a obcí by podle Strany zelených mělo být zpracování Programu snižování emisí a inovace energetické koncepce Zlínského kraje.

Politické strany, hnutí a koalice kandidující do voleb do zastupitelstva Zlínského kraje:

Pravý Blok - strana za ODVOLATELNOST politiků, REFERENDA a PŘÍMOU demokracii WWW.CIBULKA.NET
Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová
Unie svobody - Demokratická unie
Dělnická strana
Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska)
ZHN a SNK společně
Komunistická strana Čech a Moravy
Česká strana sociálně demokratická
Za prosperitu a jistoty východní Moravy Strana zelených
NEZÁVISLÍ
Občanská demokratická strana
Evropští demokraté a Nezávislí starostové pro kraj
Správný směr


reklama

 
Hugo Charvát

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist