http://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/historie-vystavby-jaderne-elektrarny-temelin
reklama
životní prostředí, příroda, ekologie, klima, biodiverzita, energetika, krajina, doprava, cestování ...

Historie výstavby Jaderné elektrárny Temelín

10.11.2006 11:00 | PRAHA (EkoList)
V pondělí vstoupilo v platnost rozhodnutí Krajského úřadu Jihočeského kraje o kolaudaci jaderné elektárny Temelín (JETE). V tomto přehledu přinášíme základní data o elektrárně Temelín, její mapu a historii výstavby.

Základní data
 • Výstavba zahájena v roce 1987
 • Zkušební provoz prvního bloku v roce 2002, druhého v roce 2003
 • Náklady na výstavbu: 98,6 miliardy Kč
 • Dva tlakovodní reaktory typu VVER-1000, původně plánovány 4 reaktory.
 • Tepelný výkon jednoho reaktoru 3000 MW a elektrický výkon 1000 MW.
 • Spotřeba vody ke chlazení 2-3 m3/s, odebírána z Vltavy z nádrže Hněvkovice, vypouštěna do Vltavy v nádrži Kořensko.
Mapa Jaderné elektrárny Temelín a blízkého okolí.
Mapa: (c) SHOCart, spol. s r. o., Zlín

Historie
 • 1381 - První písemná zmínka o obci Temelín.
 • únor 1979 - Vznikl investiční záměr výstavby jaderné elektrárny u Týna nad Vltavou.
 • 1980 - Vládou Československa byla jaderná elektrárna Temelín schválena k výstavbě.
 • 1983 - Zahájení přípravných prací na staveništi.
 • 1985 - Společnost Energoprojekt Praha zpracovala projekt JE Temelín.
 • 1987 - Začátek vlastní stavby jaderné elektrárny Temelín.
 • 1990 - Vláda Československa rozhodla usnesením 267/90 o zastavení výstavby 3. a 4. bloku JETE.
 • 10. března 1993 - Vláda České republiky rozhodla usnesením 109/93 o dostavbě 1. a 2. bloku JETE.
 • červenec 1994 - Jednodenní blokáda staveniště JETE organizovaná Hnutím DUHA.
 • 1. - 2. října 1995 - Dvoudenní blokáda staveniště JETE organizovaná Hnutím DUHA a podpořená například Ivanem Dejmalem, Jiřím Dědečkem a Vladimírem Justem.
 • červenec 1996 - Třídenní blokáda staveniště JETE organizovaná Hnutím DUHA. Několik demonstrantů proniklo i na staveniště, aby poukázaly na podle nich nedostatečná bezpečnostní opatření.
 • červenec 1997 - Další blokáda staveniště JETE organizovaná Hnutím DUHA předčasně končí kvůli sporům mezi účastníky a v reakci na povodně na Moravě. Část účastníků odjíždí pomáhat při likvidaci následků povodní.
 • 12. května 1999 - Vláda ČR usnesením č. 472/99 rozhodla o dokončení výstavby obou bloků JE Temelín s tím, že blok č. 1 bude zavezen jaderným palivem v září 2000 a blok č. 2 v prosinci 2001.
 • 19. dubna 2000 - Koalice občanských iniciativ "Referendum 2000" zahájila kampaň za vyhlášení referenda o dostavbě JETE.
 • červenec 2000 - Do prvního bloku JETE bylo zavezeno palivo.
 • 11. října 2000 - Spuštěna štěpná reakce v palivu v prvním bloku.
 • 18. října 2000 - Poslanci, kteří předložili návrh zákona o referendu o spuštění JETE, vzali svůj návrh zpět ještě dříve, než mohl být projednán Poslaneckou sněmovnou. Vladimír Mlynář to odůvodnil tím, že elektrárna byla mezitím spuštěna.
 • 12. prosince 2000 - V rakouském Melku jednali o JE Temelín za účasti evropského komisaře G. Verheugena předseda vlády ČR Miloš Zeman a spolkový kancléř Rakouské republiky Wolfgang Schüssel. Výsledkem bylo přijetí Protokolu z Melku, v němž se obě strany dohodly na důkladném prověření jaderné bezpečnosti elektrárny a zejména pak na rozšíření posouzení vlivů na životní prostředí.
 • 21. prosince 2000 - První blok poprvé připojen do rozvodné sítě.
 • 12. května 2001 - Ministři Jan Kavan a Wilhelm Molterer o zprávě komise EIA jednali v Praze. Vydali Společné prohlášení, v němž se shodli na vypracování dalších referenčních dokumentů a na tom, že veřejnost bude mít možnost se ke všem předloženým dokumentům vyjádřit.
 • 26. června 2001 - Ve Vídni se uskutečnilo veřejné slyšení ke zprávě EIA.
 • 29. listopadu 2001 - V Bruselu byly na jednání mezi předsedou vlády ČR Milošem Zemanem a spolkovým kancléřem Rakouské republiky Wolfgangem Schüsselem přijaty Závěry melkského procesu a následných opatření. Dohoda se později stala součástí smlouvy o vstupu ČR do EU.
 • 20. února 2002 - Vláda ČR přijala usnesení 156/02, ve kterém stanovila podrobnosti provádění Závěrů melkského procesu.
 • 10. června 2002 - Zahájen zkušební provoz prvního bloku JE Temelín.
 • červen 2002 - Do druhého bloku JETE bylo zavezeno palivo.
 • 17. srpen 2002 - Jaderné palivo v druhém bloku bylo aktivováno.
 • 29. prosince 2002 - Druhý blok poprvé připojen do rozvodné sítě.
 • 18. dubna 2003 - Druhý blok jaderné elektrárny Temelín zahájil zkušební provoz.
 • 28. listopadu 2005 - Ministerstvo životního prostředí vydalo v rámci řízení o posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) kladné stanovisko k záměru firmy ČEZ postavit v areálu JETE mezisklad vyhořelého jaderného paliva.
 • 16. prosince 2005 - Krajský úřad Jihočeského kraje vydal kolaudační rozhodnutí na první blok Jaderné elektrárny Temelín (JETE). Proti rozhodnutí se následně odvolaly tři nevládní organizace.
 • 24./25. ledna 2006 - Na druhém bloku JETE uniklo během odstávky z chladícího potrubí několik tisíc litrů chladící vody, která je radioaktivní. Voda neunikla mimo kontrolované pásmo.
 • 15. května 2006 - Ministerstvo pro místní rozvoj zrušilo rozhodnutí o kolaudaci prvního bloku JETE vydané Krajským úřadem Jihočeského kraje. Důvodem zrušení byla skutečnost, že účastníky řízení byly i tři nevládní organizace, což je podle ministerstva v rozporu se zákonem.
 • 18. května 2006 - Evropský soudní dvůr rozhodl, že rakouské soudy nemohou vynášet rozsudky týkající se JETE, které by byly automaticky závazné i na území ČR.
 • 12. července 2006 - Ústavní soud zamítl stížnost Jihočeských matek na postup Státního úřadu pro jadernou bezpečnost. který v roce 1997 toto občanské sdružení odmítl uznat za účastníka řízení o zmenšení havarijní zóny JETE. Ústavní soud však kritizoval pomalost soudního řízení.
 • 26. října 2006 - Ministerstvo pro místní rozvoj vyloučilo tři nevládní organizace z řízení o kolaudaci JETE. Podle ministerstva nevládní organizace účastníky řízení být nemohou.
 • 6. listopadu 2006 - Rozhodnutí Krajského úřadu Jihočeského kraje o kolaudaci JETE vstoupilo v platnost. Úřad o kolaudaci rozhodl 3. listopadu 2006.
Použité zdroje
Radek Svítil
tisknout poslat
Ekolist.cz je na
sociálních sítích!

Ekolist.cz na Facebooku

Ekolist.cz na Twitteru

Google+

Redaktoři Ekolistu Hugo Charvát, Martin Mach a Zdeňka Vítková spolupracují s lektory Janem Rybářem - Amaze.cz a Romanem Muchou - Quickly.cz na projektu Dobrá média.

Vytvářejte Ekolist.cz
s námi!

Chcete se podílet na vzniku Ekolistu? Napište nám! Můžete nám poslat svůj názor, nebo nám taky můžete poslat ke zveřejnění svou tiskovou zprávu. Anebo u nás můžete publikovat pozvánku na akci, kterou pořádáte.

Zeptejte se!
Rádi odpovíme

Máte nějaký dotaz nebo připomínku k Ekolistu? Napište nám! Tady jsou naše Kontakty. A pokud byste se chtěli zeptat na nějakou radu týkající se života šetrného k životnímu prostředí, můžete využít tento formulář.

Podporujeme
NetMonitor

Ekolist.cz nechává svou čtenost sledovat systémem NetMonitor. Chcete nám pomoci vylepšit naše služby? Můžete se zúčastnit výzkumu návštěvnosti internetu v ČR. Klikněte zde. Další informace na webu NetMonitoru.

Podpořte kameníky
v Keni

Koupí dětské hry Kiumbové můžete podpořit ekonomickou samostatnost kameníků v keňské Tabace. Součástí hry jsou v Keni ručně vyřezáváné figurky. Sympatické je, že veškeré příjmy ze hry jsou použity zpátky v Keni.

 
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist