https://ekolist.cz/cz/kultura/clanky/globalni-krize-a-ekologie
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Globální krize a ekologie

1.9.1999
V 90. letech se na českém knižním trhu objevila celá řada titulů věnovaných globálním problémům lidstva a problematice tzv. trvale udržitelného rozvoje. Do této kategorie je nepochybně třeba zařadit i skripta s názvem "Rostliny, lidé a trvale udržitelný život na Zemi" rostlinného fyziologa prof. Lubomíra Nátra z Přírodovědecké fakulty UK. I přes silnou konkurenci jde v tomto případě o dílo v mnoha směrech originální a myšlenkově přínosné.
 
V 90. letech se na českém knižním trhu objevila celá řada titulů věnovaných globálním problémům lidstva a problematice tzv. trvale udržitelného rozvoje. Do této kategorie je nepochybně třeba zařadit i skripta s názvem "Rostliny, lidé a trvale udržitelný život na Zemi" rostlinného fyziologa prof. Lubomíra Nátra z Přírodovědecké fakulty UK. I přes silnou konkurenci jde v tomto případě o dílo v mnoha směrech originální a myšlenkově přínosné.

Bývá zvykem, že skripta jsou vydávána jako učební texty ke konkrétním přednáškám. Nátrovo skriptum je jistě určeno především studentům, a to studentům biologie a příbuzných oborů, je to však spíše než učebnice autorovo myšlenkové a názorové vyznání, jehož smyslem je otevírat čtenářům nové obzory a podněcovat myšlení.

Nátr z pohledu biologa analyzuje problém hrozící globální krize lidské civilizace. Originalita jeho přístupu tkví právě v převažujícím biologickém aspektu. Valná část skripta je věnována rozborům produktivity rostlin jako zdroje potravy pro člověka, dopadům současného hospodaření člověka v krajině - tedy především zemědělství - na divokou přírodu a problematice trvale udržitelného zabezpečení zemědělské produkce pro rychle rostoucí lidskou populaci. Detailně jsou rozebírány problémy zužování spektra zemědělských plodin, aplikace syntetických hnojiv či tzv. "zelené revoluce" v zemích Jihu.

"Lidstvo dnes spotřebovává asi 40% celoroční čisté fotosyntetické produkce rostlin. Je zřejmé, že když jeden druh bezprostředně používá polovinu souše, tak ostatních několik miliónů druhů se musí "uskrovnit". A jestli si člověk přivlastňuje téměř polovinu každoroční produkce biomasy, tak mnohé ze zbývajících miliónů druhů musí vyhladovět. (str. 107)". S tím jsou samozřejmě spojeny problémy ničení půdy, úbytku pitné vody, ovlivnění atmosféry a mnohé další. Dlužno dodat, že Nátrovo skriptum končí v podstatě pesimisticky. Tzv. ekologické zemědělství bez používání syntetických hnojiv Nátr jako alternativu pro lidskou populaci v podstatě odmítá. Při stále vysokém celosvětovém populačním přírůstku a úbytku orné půdy může podle něj ekologické zemědělství ve větším měřítku existovat pouze v nejbohatších zemích planety, které mají nadprodukci potravin (včetně např. naší republiky). V závěru knihy se autor přiznává, že "rozbor přírodovědných důsledků činnosti člověka vede k jednoznačnému závěru o nezbytnosti našeho zániku".

Jako vsuvky do jednotlivých kapitol Nátr představuje celou řadu knih a autorů, známějších (prof. Kohák, Aldo Leopold, Al Gore, D. Attenborough) i méně známých (sborník "Agricultural Ethics" či základy vědy o plevelech) vztahujících se nějakým způsobem k pojednávané problematice. Velmi zvláštní je nejednotnost v pravopisu s a z ("recensent", "organismus" a naproti tomu "diskuze" a dokonce "filozofie"). Dalo by se očekávat, že nakladatelství University Karlovy by mělo být schopno provést alespoň nějakou slušnější jazykovou korekturu.


reklama

Jiří Neustupa
Redaktor EkoListu

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist