https://ekolist.cz/cz/kultura/clanky/stare-stezky-v-ceske-republice
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Staré stezky v České republice

1.9.1998
"Dříve, než se na našem území usadili lidé, existovaly zde, stejně jako kdekoliv jinde, předpoklady pro vznik dopravních tras. Průběh stezek je důležitý z mnoha důvodů pro řadu odborníků např. pro architekty, etnografy, geografy, ekology. Při řešení různých problémů spjatých se starými stezkami se opakovaně setkáváme s nedořešeným obrazem sítě hlavních tras - dálkových stezek i jejich názvů v České republice. Naším cílem je přiblížit základní průběh a vzájemné vazby jednotlivých dálkových stezek a vyhledat jejich názvy používané v posledních dvou staletích a kodifikovat je." Přibližně takto vysvětluje Radan Květ, autor knihy "Staré stezky v České republice", záměr publikace.
 

Tento přehled tras nejprve popisuje hlavní ukazatele starých dálkových stezek v průběhu věků. Upozorňuje na výrazné přírodní predestinace, které sehrály důležitou roli při průchodu člověka neobydlenou krajinou i územím již osídleným. Významnými místy se stala jakákoliv křížení stezek, a ta byla pro lepší orientaci vyznačována. Z dávných značení dřevěnými tyčemi či hromadou kamení se místa křižovatek postupně rozrůstala v různě velká sídliště.

V další části publikace autor rozebírá problematiku názvosloví stezek (předkládá zvolený postup pro nápravu a zjednodušení názvoslovné terminologie). Popisuje jejich základní síť, doplněnou i o možné stezky, jejichž význam vzrůstal v pozdním středověku. Tímto vymezuje prostor, ve kterém se dále pohybuje.

V nejobsáhlejším oddíle knihy, "Stručném výkladu k jednotlivým trasám", je u 36 stezek (zmíněno je i 21 "spojů") uváděn výběr z literatury, citace prací s nejpodrobnějšími popisy tras (setkáváme se zde s hodnocením názvů i s jejich různými variantami); uvedeny jsou i další prameny se zajímavými údaji.

Dálkové stezky jsou ve výkladu rozděleny do tří skupin. První, hlavní část zahrnuje ty, které mají ustálené tradiční pojmenování, druhá uvádí dosud nepojmenované dlouhé dálkové trasy, nyní jednotně nazvané podle vodních toků, na které jsou vázány alespoň z části svého průběhu. Třetí skupina obsahuje spíš kratší trasy, které propojují stezky předchozích dvou skupin. Jsou označovány jako "spoje".

Publikace je vybavena seznamem odborné literatury, abecedně seřazenými názvy všech citovaných stezek a především sedmnácti přílohami. Ty obsahují mapky s vyznačenými průběhy jednotlivých tras, jejich variantami nebo částmi. Celkový pohled na síť dálkových stezek v České republice poskytuje mapa v úplném závěru publikace. Práce obsahuje také velké množství fotografií s popisky.


reklama

Veronika Forková
Redaktorka EkoListu

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist