https://ekolist.cz/cz/kultura/clanky/volby-v-cr-a-bod-obratu
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Volby v ČR a Bod obratu

1.6.2002
V době voleb do poslanecké sněmovny se na našem knižním trhu objevilo české vydání knihy Bod obratu amerického fyzika Fritjofa Capry, vydalo nakladateství Dharma Gaia a Maťa, v překladu Miroslava Štýse. Kniha byla napsána před dvaceti lety a zpoždění, se kterým se k nám dostává, odpovídá našemu "dobíhání za Západem". Situaci v České republice je potřeba vnímat v celoevropském a celosvětovém kontextu, neboť žijeme v globálním světě, kde pořekadlo "Mysli globálně, jednej lokálně" platí i opačně: "Mysli lokálně, jednej globálně", což se bude za pár týdnů připomínat na Světovém summitu OSN v Johannesburgu. Země je stále více vnímána jako globální vesnice a kniha Bod obratu dává návod, jak je možné naše "zpoždění" za světem vyrovnat.
 

Bod obratu

Politici v Čechách stále předkládají veřejnosti jednoduchý ekonomický model, který slovy Oscara Wilda se dá vyjádřit takto: "Můžete zjistit cenu čehokoliv, ovšem nedozvíte se hodnotu ničeho." Futuroložka Hazel Hendersonová říká: "Vychvalují nám zářivě čisté nádobí a oblečení, ovšem zapomněli se zmínit o ztrátě průzračných řek a jezer." Rozpory vysvětluje Fritjof Capra ovlivněním západní civilizace karteziánským myšlením, mechanistickým pohledem na život. Z filozofických teorií Newtonova světa jako stroje přechází elegantně do praktických dopadů na každodenní život a to jak ve sféře politické, tak v oblasti každodenního života. V současné povolební atmosféře zaujme, že "jedním z důvodů, proč je pojem "zisku" zkreslený, je umělé rozdělení ekonomiky na soukromý a veřejný sektor, což vede ekonomy k tomu, aby ignorovali vztah mezi osobními zisky a veřejnými náklady." Zdánlivě elegantní ekonomické modely jsou nerealistické, založené na klasické myšlence volného trhu, kde mají všichni kupující a prodávající stejnou sílu a stejné informace, což není pravda. Ve většině průmyslových zemí ovládají nabídku zboží velké korporace, které pomocí reklamy vytvářejí umělou poptávku a mají rozhodující vliv na státní politiku. Ekonomové nejsou ekologicky vzdělání, ekologické povědomí se vytratilo. Hlavní modlou ekonomů je ekonomický růst, který však má své limity a svou odvrácenou stranu. Dopodrobna se autor věnuje tématu jaderné energetiky, dobou rozpadu plutonia. Píše: "pokud se americký jaderný průmysl bude rozšiřovat a bude-li skladovat plutonium s 99 % účinností - pak podle některých odhadů počínaje rokem 2020 bude mít na svědomí pět set tisíc fatálních onemocnění rakovinou plic ročně po padesát let! To obnáší až 15% nárůst úmrtnosti v USA. Z hlediska těchto odhadů je těžko pochopitelné, jak někdo může nazývat jaderné elektrárny bezpečným zdrojem energie." Téma zdraví je v podtextu celé knihy a tak se tato kniha stává první knihou na českém trhu, která se komplexně věnuje zdraví společnosti ve vazbě na životní prostředí a zdraví jedince. "Co je nezdravé pro jedince, je obecně nezdravé pro společnost a okolní ekosystém a naopak."

Zvláštní důraz klade Capra na situaci žen. Všímá si, že ženy do světového dění v patriarchální společnosti nemluvily a jako důsledek je, že jsou nespokojené se svou rolí ve společnosti, stávají se obětí sexistického jazyka reklam, spotřebovávají značné množství léků (60 %všech předepisovaných psychoaktivních a přes 70 % všech antidepresiv). Podle jednoho odhadu farmaceutické firmy vydá firma v průměru 4000 dolarů ročně na reklamu na jednoho lékaře, což je o 65 % více, než kolik vydává na výzkum a vývoj.

Bod obratu není jen analýzou stavu světa ve snaze o jeho porozumění. Autor nabízí řešení v holistickém, nebo-li celostním přístupu a to jak k našemu vlastnímu životu, tak ke společenskému dění. Kniha nabízí řešení v návratu k přírodě, propaguje zdravé životní návyky - celozrnnou stravu, tělesná cvičení, domácí porody, relaxační a meditační techniky. Je třeba převzít osobní zodpovědnost za své zdraví, což lze ovšem jen v součinnosti se společností. Vládne-li ve společnosti systém, který utlačuje individuum, pak je pro jedince obtížné žít zdravým životem, neboť psychická pohoda je předpokladem fyzického zdraví. Jedno podmiňuje druhé. Pěstovat zodpovědnost doporučuje autor i v rámci nadnárodních korporací, které by se neměly honit jen za svými zisky, ale dbát i na souvislosti mezi svým konáním a dopady tohoto konání na okolní svět. Doporučuje reorganizovat medicínské vzdělání, investovat do lidských zdrojů, do prevence, aby nebylo třeba: "kopat studnu poté co mám žízeň". Kriticky hodnotí společnost, která je od dob Galilea, Descarta a Newtona posedlá racionálními znalostmi, tzv. objektivitou a kvantifikací, čímž došlo ke zrelativizování lidských hodnot a obecné lidské zkušenosti. Kniha Fritjofa Capry Bod obratu je prvním krokem k tomu, abychom si uvědomili síly, které hýbou společností a to jak z úhlu historického, tak z pohledu současných věr či pověr, kterým podléháme, aniž bychom tušili, co naše rozhodování a konání řídí, případně manipuluje. Volby v Čechách ukázaly, že nad stavem společnosti je potřeba se zamyslet a to zejména s ohledem na hodnoty, které jsme ochotni vyznávat a věnovat jim svůj čas a energii. Optimistický závěr knihy, který se věnuje přechodu ke slunečnímu věku kalí tvrzení, že hlavní překážky nejsou technické, nýbrž politické. Nadějí jsou občanské iniciativy a probouzející se feministické hnutí.
Praha, 17.6.2002


reklama

Marie Haisová
MBA, ředitelka Agentura GAIA

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist