https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/PR-i-takto-to-jde-aneb-jak-program-net4gas-bliz-prirode-pomaha-i-v-prakticke-ochrane-prirody
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

PR článek

I takto to jde! Aneb jak program NET4GAS Blíž přírodě pomáhá i v praktické ochraně přírody

12.2.2019 13:36 | PRAHA (Net4Gas)
Členové Českého svazu ochránců přírody Šumava v letošním roce pomohli lipám v Bohumilické aleji na Vimpersku. Odborného ošetření se dočkalo celkem 22 památných lip srdčitých, které byly ošetřeny díky finanční podpoře programu NET4GAS Blíž přírodě.
Členové Českého svazu ochránců přírody Šumava v letošním roce pomohli lipám v Bohumilické aleji na Vimpersku. Odborného ošetření se dočkalo celkem 22 památných lip srdčitých, které byly ošetřeny díky finanční podpoře programu NET4GAS Blíž přírodě.
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Zdroj | Český svaz ochránců přírody (ČSOP)
Program NET4GAS Blíž přírodě běží úspěšně již dvanáct let. Český svaz ochránců přírody (ČSOP) díky němu zpřístupnil veřejnosti 93 přírodně cenných lokalit. Většinou se jedná o naučné stezky, pozorovatelny, vyhlídky, či jinak poučně i zábavně interpretované přírodní bohatství v krajině. Taková místa objeví mnoho místních i turistů. Málokdo už ale tuší, že program NET4GAS Blíž přírodě podporuje i projekty takzvaně managementové, tedy jednorázová praktická opatření k obnově biotopů či podpoře konkrétních druhů. Vloni se povedlo zrealizovat čtyři takové projekty, které stojí za představení.
 

Za největší z projektů se dá považovat první etapa obnovy Hájkovy slatě a Poláčkova středního lesa v přírodní rezervaci Zbytka na Náchodsku. V loňském roce se Českému svazu ochránců přírody podařilo v rámci kampaně Místo pro přírodu vykoupit 2 ha pozemků v této rezervaci. Pozemky byly vykoupeny především za účelem zlepšení podmínek pro stávající druhy včetně očekávaného rozšíření kriticky ohrožené violky vyvýšené z blízkého okolí, ale také pro přípravu podmínek pokusu o repatriaci kriticky ohroženého hnědáska osikového, který by měl být součástí oficiálního národního záchranného programu pro tento druh. Díky podpoře z programu NET4GAS Blíž přírodě se členové ČSOP Jaro Jaroměř pustili do redukce porostů dřevin, které vznikly na místech bývalých slatí, do postupné obnovy místních doubrav a zároveň do prosvětlení a vytváření velmi žádoucích lesních lemů se zachováním starších dubů.

Členové ČSOP Šumava pomohli lipám v Bohumilické aleji na Vimpersku. Již v roce 2012 v Bohumilicích v rámci programu NET4GAS Blíž přírodě došlo k prvnímu ošetření 28 lip srdčitých, na místo byla instalována také informační tabule, odpočívadlo a lavička. V letošním roce specializovaný arborista ošetřil dalších 22 lip - na stromech zajistil bezpečnostní řez, na jednom ze stromů instaloval bezpečnostní vazbu a na dalším provedl konzervační ošetření. Navíc proběhla dosadba 12 ks odrostků lip srdčitých do proluk po již odumřelých jedincích v této aleji, došlo také k odstranění nežádoucího osikového, březového a vrbového náletu, kdy dřeviny vrůstaly do korun památných stromů a byly zde neperspektivní.

Pod dalším zajímavým projektem jsou podepsáni členové ČSOP Bílé Karpaty. V roce 2016 byl na obecním pozemku u obce Louka v lokalitě Volavec na Hodonínsku objeven zbytek lučního porostu s teplomilnou vegetací a několika chráněnými druhy rostlin. Louku se v dalším roce podařilo ochráncům od obce pronajmout a obnovit zde pravidelné kosení. Jelikož ale tato cenná plocha bezprostředně sousedila s polem, bylo třeba vytvořit ochranný pás, tedy 22 metrů široké pruh, který ochránci přírody díky vstřícnosti uživatele pozemku zatravnili regionální luční semennou směsí - semeny rostlin místních luk, kterou si místní ČSOP pro podobné účely už roky sama vytváří. Podařilo se tak zajistit nejen ochranu obnovované lokality, ale i její rozšíření, protože na nově zatravněnou plochu se v dalších letech budou šířit cílové luční druhy z původního travního porostu.

Na katastru obce Opatovice u Hranic na Moravě se nachází stará polní cesta lemovaná alejí švestek. V její horní východní části je pískovcový kříž se vzrostlými lípami, kam často chodí místní občané i návštěvníci oblasti na procházky. Z dochovaných historických pramenů se jednalo o starou cestu, spojující obec Opatovice a již zaniklou obec Zimotín. Založení švestkové aleje se odhaduje do poloviny 50. let 20. století. Věková skladba ovocných stromů je různorodá, součástí aleje jsou stromy před koncem své životnosti až po stromy v produkčním věku. Členům ČSOP Javorníček se podařilo v rámci projektu "Obnova historické švestkové aleje ke kříži v Opatovicích" vysadit do proluk po obou stranách celkem 48 švestek domácích. Všechny vysázené stromky musely být z důvodu početné populace daňků skvrnitých, vyskytujících se v okolních lesích, nadstandardně ochráněny 2 m vysokou oplocenkou proti vytloukání paroží a okusu.


reklama

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist