https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/cizp-ulozila-v-roce-2016-pokuty-za-131-milionu-korun-nejvice-za-odpady
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

ČIŽP uložila v roce 2016 pokuty za 131 milionů korun - nejvíce za odpady

22.4.2017 05:00 | PRAHA (Ekolist.cz)
Tisková konference ČIŽP - zleva Robin Náse, Erik Geuss, Radka Burketová, Pavla Říhová.
Tisková konference ČIŽP - zleva Robin Náse, Erik Geuss, Radka Burketová, Pavla Říhová.
Foto | Blanka Štiková / Ekolist.cz
V roce 2016 provedla Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) 15 883 kontrol, to je o 206 kontrol více než v roce 2015. Uložila 2 887 pokut (v roce 2015 – 2941) za téměř 131 milionů korun. Nejvíce pokut, stejně jako v předchozích letech, padlo za odpady, a to 977. Nejvíce narostl počet kontrol v oblasti ochrany vod. Letos inspekce plánuje zhruba 16 tisíc kontrol.
 

Celková výše pokut klesla oproti roku 2015 o zhruba pět milionů. “Při větší intenzitě kontrol nebylo zjištěno tolik porušení zákona jako v roce 2015. Tato data potvrzují trend rostoucí disciplíny u větších podniků, zejména tedy u zhruba 2 200 podniků podléhajících zákonu o integrované prevenci a přísným evropským normám,“ řekl Erik Geuss, ředitel ČIŽP.

První tři nejvyšší pokuty byly uděleny za porušení zákona o odpadech. Z celorepublikového hlediska dostala v loňském roce nejvyšší pokutu 6,5 milionu korun společnost OMGD, s.r.o. Firma v průběhu let 2013 – 2015 bez povolení nakládala v areálu bývalé chemičky v Kaznějově na Plzeňsku s 15 tisíci tunami demoličních odpadů. Demoliční odpady vysoce překračovaly povolené limity pro obsah škodlivin v odpadech využívaných na povrchu terénu.

Podnik OMGD, s.r.o. dostal od ČIŽP pokutu 6 500 000 Kč za porušení zákona o odpadech.
Podnik OMGD, s.r.o. dostal od ČIŽP pokutu 6 500 000 Kč za porušení zákona o odpadech.
Foto | / ČIŽP

Druhou nejvyšší pokutu tři miliony korun dostala firma NP Transport s.r.o., která ve Středočeském kraji neoprávněně provozovala mobilní zařízení ke sběru a výkupu odpadů, a to bez potřebného souhlasu k provozu tohoto zařízení. Od různých subjektů v roce 2013 neoprávněně přebrala bezmála 20 tisíc tun odpadů, které dle svého sdělení následně předala k využití dalším subjektům. Podáno bylo neúplné a nepravdivé hlášení o produkci a nakládání s odpady. Za opakované neposkytnutí požadovaných podkladů byla uložena pořádková pokuta ve výši 180 000 Kč.

Třetí největší pokuta 1,9 milionu korun byla udělena podniku S & S SLUŽBY s.r.o. Ten využil minimálně 6 tisíc tun odpadů (asfalty, betony, zeminy) na úpravy terénu na pozemcích v katastru Senec u Plzně a Tymákov. U těchto odpadů byla potvrzena nevhodnost při použití na úpravy terénu.

ZS Vilémov, a.s. dostal čtvrtou nejvyšší pokutu 1,7 milionu korun za úhyn nejméně 8475 kriticky ohrožených raků říčních v řece Doubravce. ČIŽP už v roce 2015 uložila firmě pokutu 500 tisíc za znečištění Doubravky a jejího levostranného přítoku pesticidem Nurelle, který následně úhyn těchto vodních korýšů a jejich vajíček způsobil. Šetřením a provedenými rozbory bylo prokázáno, že závadná látka unikla z vnitropodnikové kanalizace společnosti. Působením této velmi toxické látky došlo nejen k úhynu raků, ale i ke zničení všech živých organismů v daném úseku řeky a zároveň ke snížení ekologické funkce významného krajinného prvku.

ZS Vilémov, a.s. dostal od ČIŽP pokutu 1 700 000 Kč za úhyn nejméně 8475 kriticky ohrožených raků říčních v řece Doubravce.
ZS Vilémov, a.s. dostal od ČIŽP pokutu 1 700 000 Kč za úhyn nejméně 8475 kriticky ohrožených raků říčních v řece Doubravce.
Foto | / ČIŽP

Pátá nejvyšší pokuta 1,2 milionu korun byla stanovena podniku B&P spol. s. r.o. – Recyklačnímu středisku Hájek za mnohonásobné překročení povoleného množství skladovaného odpadu a za skladování biologický rozložitelného odpadu mimo schválené prostory. Došlo k nepovolenému „kompostování“ biologicky rozložitelného odpadu.

Podnik ITALPE s.r.o., provozovatel Řízené skládky odpadů TKO Dvorce- Rejchartice na Bruntálsku s šestou nejvyšší pokutou ve výši 1,1 milionu porušil zákon o integrované prevenci a zákon o odpadech. V roce 2014 přijal do zařízení 108 tisíc tun směsného komunálního odpadu, a ten ve svém zařízení bez povolení mechanicky upravoval.

Pokutu 1,1 milionu také dostal podnik FEREX – ŽSO spol. s.r.o. Provozovatel slévárny v Liberci například neplnil povinnosti dané zákonem o odpadech pro soustřeďování a shromažďování odpadů a nezabezpečil odpady ukládané na venkovních plochách před úniky škodlivých látek.

Správa železniční dopravní cesty (SŽDC), státní organizace dostala sedmou nejvyšší pokutu 1,03 milionu, a to za porušení zákona na ochranu přírody a krajiny. SŽDC bez povolení orgánu ochrany přírody pokácela u dráhy na území ČR celkem 1340 kusů dřevin rostoucí mimo les a 37 808 m2 zapojených porostů.

TEZZAV, spol. s. r.o., provozovna Veltrusy má uhradit milion korun za přijetí 275 tisíc tun odpadů bez doložení popisu a vlastností odpadů.

Likvidace následků varny pervitinu u rodinného domu, kde došlo ke znečištění ropnými látkami, toluenem a fosforem.
Likvidace následků varny pervitinu u rodinného domu, kde došlo ke znečištění ropnými látkami, toluenem a fosforem.
Foto | / ČIŽP

Podniku JOPATRANS, s.r.o. byla udělena pokuta 980 tisíc korun za porušení lesního zákona. Firma nesplnila opatření k nápravě – nezajistila řádnou obnovu lesa na pozemcích v katastru Drásov na Brněnsku.

Firma LANDININE, s.r.o. dostala pokutu 950 tisíc za porušení lesního zákona z důvodu nezajištění řádné obnovy lesních porostů na ploše 4,72 hektaru v katastru obce Svatoslav na Brněnsku.

Z výše uvedených pokut byly zatím uhrazeny pokuty od ZS Vilémov, a.s. a od Správy železniční dopravní cesty, státní organizace. Podniku TEZZAV, spol. s.r.o. bylo povoleno posečkání s úhradou. Zbylé firmy ještě svůj dluh neuhradily. Pokuty tak byly předány k vymáhání celnímu úřadu. ČIŽP totiž nemá oprávnění pokuty vymáhat.

Další řešené případy jsou například nepovolené terénní úpravy na lesních pozemcích k. ú. Lipence. Dále pak likvidace následků varny pervitinu u rodinného domu, kde došlo ke znečištění půdy ropnými látkami, toluenem a fosforem, hrozilo navíc poškození pitné vody místního obyvatelstva.

Inspektoři provedli také 479 kontrol podle zákona o obchodování s ohroženými druhy rostlin a živočichů (CITES), více o kontrolách CITES se dočtete zde.

Přečtěte si článek ČIŽP: Každý šestý bižuterní výrobek představuje zdravotní riziko

Další informace |
Líbil se vám článek? Přispějte si na napsání dalšího.
Blanka Štiková
tisknout poslat
 twitter

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení


Zapomněli jste heslo? Změňte si jej.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

reklamaBlíž přírodě

 

Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist