https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/do-snemovny-jde-sest-dulezitych-ekologickych-zakonu
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Do sněmovny jde šest důležitých ekologických zákonů

24.4.2009 13:20 | PRAHA (Ekolist.cz)
Do Poslanecké sněmovny jde šest zákonů týkajících se životního prostředí. Podle Jana Dusíka, prvního náměstka ministra životního prostředí, by se nyní - po pádu vlády - mohli poslanci na návrhy dívat nikoliv z pozice vládnoucí strany či opozice, ale čistě věcně. Jedná se mimo jiné o zákaz pátečních jízd kamionů, o způsobu povolování kácení alejí podél silnic nebo omezení staveb na zelené louce.
 

Alej
Pokud poslanecká sněmovna schválí novelu zákona o ochraně přírody a krajiny, neobejde se kácení alejí podél silnic bez správního řízení. Nyní stačí pouze kácení oznámit.
Ilustrační foto: Martin Skalský/Arnika
Podle Dusíka je potřeba, aby poslanecká sněmovna stihla zákony projednat ještě před předčasnými volbami. Jinak totiž hrozí zdržení minimálně půl roku, než se k zákonům nový poslanci dostanou. Pokud některé zákony nebudou včas přijaty, hrozí Česku sankce ze strany EU.

O čem se bude hlasovat?

Poslanci dostanou k projednání vládní novelu zákona o ochraně přírody a krajiny, zákona o ochraně zemědělského půdního fondu, vládní návrh na doplnění horní legislativy, vládní návrh na rozšíření zákazu víkendového zákazu jízd kamionů, vládní novelu zákona o odpadech a novelu zákona o posuzování vlivů na životní prostředí (EIA), která vzešla z iniciativy poslanců.

Novela zákona o ochraně přírody a krajiny, která jde v poslanecké sněmovně do druhého čtení, by měla odstranit to, že výjimky ze zákona o ochraně přírody a krajiny schvaluje vláda. V současná praxe je taková, že například výjimku pro vstup vědců do první zóny národního parku řeší vláda. „Fakticky to však ministři na vládě neřeší. Jsou to stohy výjimek. Zbytečně to ale vládu zatěžuje administrativou a zdržuje žadatele. Smyslem novely je dostat toto rozhodování blíž občanům a do režimu běžného správního řízení,“ říká k novele Jan Dusík.

Novela zákona o ochraně přírody a krajiny má také změnit způsob povolování kácení stromů podél silnic a železnic. Podle aktuálně platné úpravy smí správce komunikace stromy kácet po té, co svůj záměr oznámí orgánu ochrany přírody. Novela má tento postup změnit tak, že správce bude muset nejdříve získat povolení ke kácení ve správním řízení. Podle informací MŽP má novela drtivou podporu poslaneckého výboru pro životní prostředí.

Novela zákona o zemědělském půdním fondu má zvýšit sazby za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu. Podle Dusíka se tím omezí výstavba tzv. „na zelené louce“ a ochrání se tak kvalitní zemědělská půda pro zemědělské účely. Novela nově zavede kontrolu dodržování zákona na Českou inspekci životního prostředí, což by mělo zlepšit vymahatelnost zákona. Novela zákona o zemědělském půdním fondu jde do druhého čtení.

Vláda poslanecké sněmovně předložila doplnění zákonů týkajících se hornictví. Dosavadní legislativa nestanovuje žádné lhůty, do kterých mají těžaři zpracovat podklady pro odpis zásob uhlí. Jak uvádí MŽP, Mostecká uhelná tak už 14 let dokončuje podklady k odpisu zásob uhlí za limity uhlí v severních Čechách. „Vládní návrh má více vyrovnat síly mezi obyvateli a těžebními společnostmi tím, že se stanoví jednoznačné lhůty a sankce za jejich neplnění,“ říká Dusík a připomíná, že opoziční poslanci návrh v minulosti již třikrát zamítli zařadit k projednání na schůzi.

Vláda také navrhla rozšířit víkendový zákaz jízd kamionů i na pátek. Podle MŽP by to mělo zvýšit klid a bezpečnost i v malých obcích, omezit dopravní špičky na začátku a konci víkendu. Návrh byl poslanecké sněmovně předložen již v listopadu 2008, ale poslanecká sněmovna jej zatím na jednání nezařadila. „Ve vládě shoda na tomto návrhu byla,“ říká Jan Dusík. Dodává, že s ministerstvem dopravy šlo o kompromis, maximum možného. „Vládní prohlášení je tak naplněno jen částečně, ale omezení jízd v pátek má ve vládě podporu,“ říká Dusík.

Hrozí sankce

Předposlední novelou je zákon o odpadech, který má zavést povinnost prodejcům baterií a akumulátorů přebírat od spotřebitelů vysloužilé baterie. Doposud to bylo na nepovinné bázi. Pokud bude novela schválena, budou moci spotřebitelé odevzdávat staré baterie ve všech prodejnách, které baterie nabízejí. Podnikatelům novela přináší jednodušší administrativu a možnost ohlašovat množství odpadů elektronicky. Novela by také měla pomoci zvýšit objem sebraných baterií. V roce 2007 se jich sebralo okolo 9 %. Česko má ale závazek vůči unii dosáhnout do roku 2012 sběru alespoň 25 % baterií.

Mezi zákony jsou i legislativní změny, které mají harmonizovat české právo s právem evropské unie. To je příklad jak novely zákona o odpadech, tak novely zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, která má v souladu s unijním právem umožnit veřejnosti soudně napadnout proces EIA. Pokud se novela neschválí, hrozí Česku žaloba u Evropského soudního dvora. Podle Dusíka je pravděpodobné, že by bylo zastaveno čerpání z evropských fondů. Novela zákona by měla jít do prvního čtení.

Podle Jana Dusíka všechny politické strany před volbami hovořily o ochraně životního prostředí. „Nyní mají možnost se na návrhy ekologických zákonů podívat ne z pozice rozložení sil v poslanecké sněmovně, ale čistě věcně,“ říká Jan Dusík. Před prázdninami, kdy bude jasné, co a jak sněmovna projednala, chce Dusík poslanecké sněmovně za tyto ekologické zákony vystavit vysvědčení.


reklama

 
Martin Mach Ondřej

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist