https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/mzp-odlozi-zahajeni-procesu-vyhlaseni-np-krivoklatsko-usilovali-o-to-starostove
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

MŽP odloží zahájení procesu vyhlášení NP Křivoklátsko, usilovali o to starostové

7.6.2022 02:32 (ČTK)
Berounka
Berounka
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Foto | JeP / Shutterstock
Ministryně životního prostředí Anna Hubáčková (za KDU-ČSL) na twitteru oznámila, že odloží zahájení procesu vyhlášení Národního parku Křivoklátsko na září. Původně to mělo být 9. června. O odklad žádali starostové na květnovém setkání s ministryní. Původní termín by znamenal, že devadesátidenní lhůta pro vyjádření k podkladům pro vznik národního parku skončí několik dní před volbami.
 

Starostové požadovali, aby připomínky obcí k vyhlášení národního parku odpovídaly aktuálnímu postoji zastupitelů a obyvatel obcí. Zástupci obcí také dlouhodobě usilují o získání více informací o podrobné podobě a režimu fungování v národním parku.

"Obce díky tomu získají i po komunálních volbách dostatek času pro připomínkování. Starostky a starosty dotčených obcí jsem dnes informovala dopisem," uvedla k důvodům pro odložení termínu Hubáčková. Starostové rozhodnutí ministerstva vítají, za obce, kterých se vyhlášení národního parku týká, to ČTK řekl starosta Bělče Lukáš Kocman. "Dává to větší prostor," dodal starosta.

Podle něj budou zároveň pokračovat další jednání, obce nadále chtějí podrobnější informace a konkrétní argumenty, proč nestačí dosavadní ochrana přírody v rámci chráněné krajinné oblasti, v opačném případě budou chtít přípravu zastavit. Místní obyvatelé se také obávají negativních vlivů souvisejících s možným zvýšeným turismem, například nadměrné dopravy.

"VěřÍm, že tento můj krok pomůže vyřešit problémy těch, kteří skutečně o poctivé projednání návrhu mjíi zájem a že povede k dovyjasnění zbývajících otázek a konečně i k hladšímu samotnému procesu projednánÍ podle zákona," uvedla Hubáčková v dopise, který dnes rozeslala obcím, jichž by se vyhlášení parku dotklo.

Připravovaný Národní park Křivoklátsko má chránit především lesní ekosystémy, které mají bohatou strukturu. Změnit se má i systém hospodaření, přednost má dostávat přírodní charakter a působení přírodních jevů před činností člověka. Podle ministerstva má vyhlášení parku zajistit tomuto přírodně bohatému území plnohodnotnou ochranu, kterou nelze v rámci CHKO dlouhodobě garantovat. Park má zabírat 102 kilometrů čtverečních Křivoklátska, což představuje 16 procent současné chráněné krajinné oblasti.

Fakta o plánovaném národním parku Křivoklátsko

Ministerstvo životního prostředí (MŽP) navrhuje, aby se národním parkem stalo nejcennějších 102 kilometrů čtverečních Křivoklátska, tedy 16 procent současné chráněné krajinné oblasti. Hranice by se měla co nejvíc vyhýbat zastavěnému území sídel nebo větším zemědělským plochám. V národním parku by ležela jen obec Karlova Ves, ostatní by zůstaly vně jeho hranic.

Loni v červnu podpořili vyhlášení národního parku středočeští zastupitelé. Záměr ocenil také tehdejší ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO). Mohla tak začít příprava podkladů pro vznik parku, konečné slovo bude mít Sněmovna. Vyhlášení Národního parku Křivoklátsko si dala do programového prohlášení i nová koaliční vláda Petra Fialy (ODS). Kraj začal na konci minulého roku jednat s obcemi, jichž se vyhlášení národního parku dotkne.

Právě od obcí, které leží kolem chystaného národního parku, se v poslední době ozývají silné výhrady proti tomuto kroku. Na tři desítky starostů a dalších zástupců obcí na začátku června vyzvaly v otevřeném dopise premiéra Fialu, aby proces vyhlašování NP Křivoklátsko zastavil. Podle nich chybí relevantní podklady, je tlak na rychlost. Míní, že dosavadní ochrana je funkční a vede k trvale udržitelnému vývoji.

Podle obcí například chybí vysvětlení, proč nestačí úprava režimu v chráněné krajinné oblasti. Ministerstvo například argumentuje tím, že v CHKO lesy plní hospodářskou funkci, ale pro ochranu přírody je třeba, aby cílem nebyl zisk, proto je třeba park vyhlásit. Podle starostů by se z hospodářských lesů mohly stát lesy takzvaného zvláštního určení i v současné CHKO, což umožňuje zákon o lesích.

Na území budoucího národního parku podle ministerstva žijí desítky ohrožených rostlin a živočichů, třeba čáp černý, mlok skvrnitý nebo luňák červený, z rostlin například tis červený nebo mochna bílá. Ochranáři si cení zejména lesů v nadmořských výškách mezi 200 a 600 metry nad mořem. Lesy tvoří největší lesní komplex ve vnitrozemí ČR a staly by se prvním národním parkem, který by nebyl přeshraniční, tedy by neměl svůj protějšek v cizině.

Chráněná krajinná oblast (CHKO) Křivoklátsko, která byla vyhlášena 24. listopadu 1978, má rozlohu 628 kilometrů čtverečních. Leží při západním okraji Středočeského kraje (okresy Beroun, Kladno a Rakovník), částečně zasahuje i do kraje Plzeňského (okresy Plzeň-sever a Rokycany).

Jde o pahorkatinu s výraznými hřbety, rozkládá se podél středního toku Berounky a 64 procent území tvoří lesy. Nejvyšším vrcholem je Těchovín (616 metrů), nejnižším bodem je Berounka v Hýskově (217 metrů). Má pestré tektonické i horninové složení, typický je současný výskyt údolí s horským klimatem a teplých a suchých vrcholů kopců, kde se daří teplomilným živočichům a rostlinám.

CHKO Křivoklátsko tvoří největší lesní komplex ve vnitrozemí ČR s nebývale pestrým složením stromů a velkým podílem přírodních porostů; na území se dá nalézt více než 1800 druhů cévnatých rostlin, 84 původních druhů dřevin a 155 druhů ptáků, z nichž 120 zde i hnízdí.

V březnu 1977 vyhlásilo UNESCO oblast světovou biosférickou rezervací, CHKO je také součástí evropské soustavy Natura 2000. Na území CHKO jsou čtyři národní přírodní rezervace, 16 přírodních rezervací a sedm přírodních památek.

Správa CHKO sídlí ve Zbečně na Rakovnicku. Na území CHKO se nacházejí středověké hrady Křivoklát, Točník, Žebrák, Krakovec či zříceniny Týřov a Jenčov, zámky Zbiroh, Nižbor a Lány či rozhledny Máminka (na Krušné hoře) a Velká Buková.

V listopadu 1998 řekl u příležitosti 20. výročí vyhlášení CHKO tehdejší ředitel Správy chráněných krajinných oblastí a současný dlouholetý šéf Agentury ochrany přírody a krajiny František Pelc, že Křivoklátsko má zřejmě jako poslední území v ČR reálnou šanci získat statut národního parku. Myšlenka na vyhlášení pátého národního parku na území ČR se oživila za úřadování někdejšího ministra životního prostředí Martina Bursíka (2007 až 2009), v přípravách pokračovali i jeho nástupci.

Proces vyhlašování národního parku začal v březnu 2010, už tehdy se kvůli obavě z případných omezení postavili proti parku někteří obyvatelé dotčených obcí, nesouhlasnou petici podepsalo v roce 2012 na 14 000 lidí. Přestože tehdejší reprezentace Středočeského kraje vyhlášení Národního parku Křivoklátsko odmítla, ministerstvo životního prostředí v přípravách pokračovalo. Příznivci vzniku parku argumentují významností území, množstvím rostlinných druhů a živočichů i vysokou lesnatostí. Odpůrci kritizují případné omezení přístupu do některých oblastí, zrušení soukromých honiteb či změny v těžbě dřeva.


reklama

 
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (18)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Katka Pazderů

Katka Pazderů

7.6.2022 07:48
Toto je na území parků zakázáno: viz legislativa
Copak ti lidé neumějí číst?

§ 16
Základní ochranné podmínky národních parků

(1) Na celém území národních parků je zakázáno

a) umisťovat nebo povolovat důlní díla, včetně souvisejících důlních staveb nebo zařízení, kromě zajištění a likvidace stávajících důlních děl,

b) vymezovat nové průmyslové zóny,

c) stanovovat průzkumná území,

d) těžit nerosty, rašelinu nebo slatinu, kromě těžby stavebního kamene a písku pro stavby na území národního parku,

e) odstraňovat odpady, které mají původ mimo území národního parku,

f) povolovat nebo uskutečňovat záměrné rozšiřování nepůvodních druhů rostlin,

g) zavádět intenzivní chovy zvěře, jako jsou obory, farmové chovy nebo bažantnice,

h) měnit stávající vodní režim pozemků,

i) vypouštět živočichy, kromě vypouštění živočichů na základě schválených záchranných programů nebo živočichů vyléčených záchrannými stanicemi v místě jejich nálezu,

j) umisťovat světelné zdroje mimo uzavřené objekty, které směřují světelný tok nad vodorovnou rovinu procházející středem světelného zdroje,

k) provádět ohňostroje nebo používat zábavní pyrotechniku, nebo

l) létat v rozporu s podmínkami stanovenými v opatření obecné povahy vydaném podle jiného právního předpisu49), kromě letů pro zajištění bezpečnosti státu, ochrany osob, majetku nebo veřejného pořádku, a letů pro potřeby orgánů ochrany přírody.

(2) Na území národních parků mimo zastavěná území obcí a zastavitelné plochy obcí je zakázáno

a) používat prostředky nebo vykonávat činnosti, které mohou způsobit podstatné změny v biologické rozmanitosti, struktuře a funkci ekosystémů v rozporu s cíli ochrany zón národního parku nebo s režimem zón národního parku,

b) umisťovat, povolovat nebo provádět stavby, mimo staveb nevyžadujících územní rozhodnutí nebo územní souhlas a určených pro účely ochrany přírody, péče o zemědělské pozemky a lesy, turistiky, správy vodních toků, požární ochrany a záchranných prací, obrany státu, ochrany státních hranic nebo památkové ochrany,

c) odstraňovat svrchní vrstvu půdy nebo provádět terénní úpravy, mimo staveb nevyžadujících územní rozhodnutí nebo územní souhlas a určených pro účely ochrany přírody, péče o zemědělské pozemky a lesy, turistiky, správy vodních toků, požární ochrany a záchranných prací, obrany státu a ochrany státních hranic, nebo mimo provádění údržby kulturních památek,

d) povolovat nebo provádět geologické práce,

e) sbírat nerosty, rostliny nebo odchytávat živočichy, s výjimkou běžného obhospodařování pozemků, výzkumu povoleného nebo organizovaného orgánem ochrany přírody, výkonu práva myslivosti, práva rybářství nebo práva obecného užívání lesů podle jiného právního předpisu,

f) používat na pozemcích mimo zahrady umělá hnojiva, kejdu, silážní šťávy nebo pozemky vápnit,

g) vysévat nebo vysazovat rostliny mimo zahrady; to neplatí pro vysazování nebo vysévání stanovištně původních dřevin nebo místních odrůd ovocných dřevin,

h) používat biocidy mimo budovy,

i) skladovat pohonné hmoty nebo chemické přípravky mimo místa vyhrazená orgánem ochrany přírody na časově omezené období,

j) odstraňovat odpady, které mají původ na území národního parku, mimo místa vyhrazená orgánem ochrany přírody,

k) upravovat přirozená koryta vodních toků nebo odstraňovat z přirozených koryt vodních toků splaveniny nebo jiné přirozeně vzniklé překážky, s výjimkou případů bezprostředního ohrožení života nebo zdraví osob nebo hrozby vzniku značných škod na majetku,

l) vjíždět a setrvávat s motorovými vozidly a obytnými přívěsy mimo silnice, místní komunikace a místa vyhrazená orgánem ochrany přírody, s výjimkou vjezdu a setrvávání vozidel základních složek integrovaného záchranného systému, obecní policie, ozbrojených sil České republiky, Celní správy České republiky, Vězeňské služby České republiky, dalších orgánů veřejné moci, veterinární služby, vozidel správců vodních toků, provozovatelů vodovodů a kanalizací, energetických soustav, ropovodů, produktovodů a veřejných komunikačních sítí při plnění jejich úkolů nebo vozidel potřebných pro lesní a zemědělské hospodaření v národním parku a vozidel vlastníků a nájemců nemovitých věcí v souvislosti s jejich užíváním,

m) jezdit na kole nebo na koni mimo silnice, místní komunikace a místa vyhrazená orgánem ochrany přírody, s výjimkou jízdy prováděné členy základních složek integrovaného záchranného systému, obecní policie, ozbrojených sil České republiky, Celní správy České republiky, Vězeňské služby České republiky, pracovníky dalších orgánů veřejné moci, pracovníky veterinární služby a pracovníky správce vodního toku při plnění jejich úkolů nebo vlastníky a nájemci nemovitých věcí v souvislosti s jejich užíváním,

n) provozovat horolezecké sporty, splouvání vodních toků nebo jiné vodní sporty mimo místa vyhrazená orgánem ochrany přírody,

o) tábořit mimo místa vyhrazená orgánem ochrany přírody,

p) rozdělávat ohně mimo místa vyhrazená orgánem ochrany přírody,

q) pořádat nebo organizovat sportovní, turistické nebo jiné veřejné akce mimo místa vyhrazená orgánem ochrany přírody,

r) provozovat volný nebo stánkový prodej mimo budovy,

s) provozovat letadla způsobilá létat bez pilota nebo modely letadel, nebo

t) provádět chemický posyp cest, s výjimkou údržby silnic I. třídy.
Odpovědět
ig

7.6.2022 11:52 Reaguje na Katka Pazderů
Samozřejmě, že umějí číst a že mají právníky atd. Prostě jen nechtějí, aby jim do všeho žvanili nějací nadutci, kteří si říkají orgán ochrany přírody a já se jim vůbec nedivím.
Odpovědět
ss

smějící se bestie

7.6.2022 11:55 Reaguje na
1*
Odpovědět
Katka Pazderů

Katka Pazderů

7.6.2022 07:49
NP Křivoklátsko zasahuje jen do jednoho zastavěného území jedné obce, Karlovy Vsi. Jenže je zde mnoho lovců, a to je jak známo, zajícova smrt.
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

7.6.2022 13:55 Reaguje na Katka Pazderů
No hlavně že vy od Kralup se tak staráte.
Odpovědět
Pe

Pepa

7.6.2022 14:08 Reaguje na Svatá Prostoto
aha, vy jste prý ten místní z Křivoklátska, co ani neví, že tam je sjezdovka :D
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

7.6.2022 14:40 Reaguje na Pepa
To už jste zkoušel ... jen jste nebyl schopen napsat, kde konkrétně by měla být:-).

Jinak já jsem ten NEmístní a právě proto bych to nechal hlavně na těch, co fakt místní jsou a rozhodně jim do toho nehodlám nějak kecat. Pokud tam ten NP chcou, já jsem ten poslední, kdo bude proti.
Odpovědět
Pe

Pepa

7.6.2022 15:14 Reaguje na Svatá Prostoto
kdo hledá najde, měl byste to určitě dřív, než byste dopsal tento komentář..
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

8.6.2022 15:10 Reaguje na Pepa
Žádná není.
Leda byste měl nějakou svoji u chalupy:-).

Ale zase to můžete někdy zkusit:-))).
Odpovědět
MK

Majka Kletečková

7.6.2022 18:02 Reaguje na Katka Pazderů
Souhlasím. Dobře, že jste uvedla legislativu, která určuje, co se v NP smí a nesmí.
Možná by to chtělo na Křivoklátsku lepší osvětu ze strany orgánů ochrany přírody(?).
Odpovědět
SV

Slavomil Vinkler

7.6.2022 07:57
Smutnou pravdou je, že bezzásahovost zničí ekosystém lovecké královské obory budované hajnými tisíce let stejně spolehlivě, jako těžařská lobby s plošným kácením a "ekozalesněním" pomocí frézy a herbicidů. Jediná cesta mezi Scilou a Charybdou je národní park, ale s údržbou lesa jako parku tj. anglické obory.
Odpovědět
Pe

Pepa

7.6.2022 14:06
vyhlašte NP bez těch obcí ať vám do toho nebudou smět kecat. Takhle obcím chcete dát hlas na rozhodování o celém NP a oni se ještě cítí dotčené. Starostka Karlovi Vsi "vždyť tady mají to CHKO tak na co NP?" Starosta Broum, zase o tom, že se dívá z okna do lesa, ale nebude smět tam chodit. Prostě lži a hospodské plky od těch starostů...
Odpovědět
RJ

Robert Jirman

7.6.2022 14:26 Reaguje na Pepa
taky nevím, proč to neustále řeší s obcemi, které se mají rozprostírat mimo NP..starosta ještě zapomněl zmínit, že paní Vomáčková už nebude moct chodit na houby
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

7.6.2022 14:42 Reaguje na Pepa
Aha, takže místo toho ty místní dokázat přesvědčit, jim prostě sdělíme, že mají držet hubu a krok a ten NP tam vyhlásit.

To mi začíná připomínat dětství za Ludvy a Gustava (za Toníka jsem byl moc malej:-). To byly časy ... na hovno.
Odpovědět
Pe

Pepa

7.6.2022 15:13 Reaguje na Svatá Prostoto
špatně čtete - vyhlásit park na území kam nezasahují obce. Samozřejmě nebylo to ono, ale někdo, kdo argumentuje nesmyslně, tak ho nepřesvědčí nic.
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

8.6.2022 15:16 Reaguje na Pepa
Takže v podstatě, pokud něco, cokoli, není v katastru dané obce, tak nemá co prudit a na názoru jejich obyvatel nezáleží.

Obdobně by mohlo platit, že co si soused dělá/postaví na svém pozemku, do toho mi nic není.

Nebo?
Odpovědět
MK

Majka Kletečková

7.6.2022 18:04
Že obce nechtějí mít ve své blízkosti trvalé úložiště radioaktivního odpadu z JE, to zcela chápu, i když mezi odpůrce jaderné energie nepatřím. Strachu z vyhlášení budoucího NP ale nerozumím.

Snad to pro Křivoklátsko nakonec dopadne dobře, příroda v NP je chráněna podle zákona mnohem lépe než v CHKO. To, že většina cenného území tam patří státu, nepovažuji do budoucna za dostatečnou záruku šetrného hospodaření v té oblasti.
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

8.6.2022 15:13 Reaguje na Majka Kletečková
Jestli to nebude tím, že tam nebydlí jen samé Kletečkové. A holt mají jiné priority a názory než vy.

Já vím, že je to zcela neuvěřitelné, ale i to se může stát.
Odpovědět
 
reklama


Blíž přírodě

Pražská EVVOluce
reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist