https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/navrh-na-snazsi-vystavbu-malych-obnovitelnych-zdroju-miri-ke-schvalovani
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Návrh na snazší výstavbu malých obnovitelných zdrojů míří ke schvalování

19.11.2022 01:05 | PRAHA (ČTK)
Novela energetického zákona i související novela stavebního zákona přicházejí s tím, že u staveb obnovitelných zdrojů energie do 50 kilowatt (kW) nebude třeba povolení stavebního úřadu ani licence Energetického regulačního úřadu (ERÚ).
Novela energetického zákona i související novela stavebního zákona přicházejí s tím, že u staveb obnovitelných zdrojů energie do 50 kilowatt (kW) nebude třeba povolení stavebního úřadu ani licence Energetického regulačního úřadu (ERÚ).
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Sněmovna pustila do závěrečného čtení vládní novelu energetického zákona, která má usnadnit výstavbu především malých fotovoltaických zdrojů elektřiny. Vládní návrh má také umožnit ministerstvu financí, aby za mimořádné tržní situace poskytovalo obchodníkům s energiemi úvěry za účelem odvrácení škod v národním hospodářství nebo k řešení situace. O úvěru nebo zápůjčce by rozhodovala vláda, podmínky by stanovila nařízením. Sněmovna při závěrečném schvalování novely posoudí i návrh poslance ODS Václava Krále, který zakazuje odpojování budov od centrálního zásobování teplem bez souhlasu dodavatele tepla.
 

Návrh podle vlády vychází z nutnosti řešení bezpečnosti dodávek energie a snížení závislosti na dovozu paliv z Ruska. Novela energetického zákona i související novela stavebního zákona přicházejí s tím, že u staveb obnovitelných zdrojů energie do 50 kilowatt (kW) nebude třeba povolení stavebního úřadu ani licence Energetického regulačního úřadu (ERÚ). Při stavebních úpravách, jejichž součástí bude instalace obnovitelného zdroje energie, se nebude posuzovat vzhled stavby. Zjednodušení se má týkat i staveb umístěných na území významném z hlediska životního prostředí či památkové péče. Obnovitelné zdroje energie do 50 kW, s výjimkou stavby vodního díla v zastavěném území nebo zastavitelné ploše, se díky novele energetického zákona dostaly mezi stavby v tzv. volném režimu. Napříště by tak neměly vyžadovat rozhodnutí o umístění ani územní souhlas.

Poslanec Král vznesl svůj návrh, který se týká mimořádné tržní situace, kdy vláda nařízením stanoví maximální ceny elektřiny a plynu. V takové situaci by se budovy nesměly bez souhlasu dodavatele tepla odpojovat od centrálního zásobování teplem a přecházet na vlastní zdroje, třeba domovní kotelny. Poslanec uvedl, že jeho cílem je zachovat soustavy zásobování teplem. Argumentuje například tím, že centrální kapacity pro výrobu tepla musí platit různé poplatky a odvody, zatímco domovní kotelny nikoli. Současná právní úprava by podle něj vedla k tomu, že se budovy mohly odpojovat a soustavy zásobování teplem tak destabilizovat. Mohlo by to podle něj vést k růstu cen pro koncové zákazníky.

Poslanec STAN Tomáš Müller chce, aby se výrobny elektřiny z obnovitelných zdrojů o instalovaném výkonu nad jeden megawatt a nízkouhlíková výroba elektřiny o výkonu nad jeden megawatt vždy zřizovaly a provozovaly ve veřejném zájmu. Stejně tak navrhuje, aby výroba elektřiny v uvedených zdrojích byla vždy ve veřejném zájmu. Ve veřejném zájmu má podle něj být i výroba plynu, nejen zemního. Podle poslance je vládní návrh neúplný, protože neřeší opatření pro rychlejší výstavbu velkých výroben energie z obnovitelných zdrojů.

Bývalá ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (ANO) se svým stranickým kolegou Romanem Kubíčkem navrhují zpřesnění podmínek pro snazší povolování obnovitelných zdrojů v zastavitelném území obcí. Chtějí, aby se z režimu rozhodnutí o umístění stavby vyjmuly pouze stavby pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů s instalovaným výkonem do 50 kilowatt, pokud jsou v souladu s územně plánovací dokumentací. Do zákona tak chtějí přímo vložit, že tyto stavby musí respektovat územně plánovací dokumentaci.

Sněmovní hospodářský výbor chce kromě jiného v energetickém zákoně upravit pravidla pro výběr dodavatele poslední instance. V případě, že je v daném území více takových dodavatelů, by podle něj měli obchodníci dodávat plyn nebo elektřinu podle toho, jak se dohodnou a dohodu by museli oznámit Energetickému regulačnímu úřadu. Teprve pokud by se nedohodli, stal by se dodavatelem poslední instance ten z nich, který má nejvíc odběrných míst.

Ve stavebním zákoně navrhuje výbor doplnit mezi úkoly územního plánování vyhodnocování a vymezování ploch pro výrobu energií z obnovitelných zdrojů. Bez územního souhlasu by se měly dát stavět také elektrická připojení k distribuční soustavě a smyčky na hladině nízkého napětí, a to v maximální délce 25 metrů od již existující distribuční sítě.

Výbor chce rovněž upravit zákon o podporovaných zdrojích energie. Do poloviny příštího roku se podle něj má prodloužit lhůta, do kdy je možné dokládat kritéria udržitelnosti a úspor emisí skleníkových plynů čestným prohlášením. Letošní poslanecká novela lhůtu již jednou prodloužila do konce letošního roku, protože jinak by skončila již k letošnímu 30. červnu. Toto prodloužení podle Hospodářské komory ČR vytvářelo podmínky pro pokračování podpory výroby elektřiny a tepla z biomasy do konce letošního roku.

Do stejného zákona chce výbor vložit i pravidlo stanovující, že podporu elektřiny formou výkupní ceny nelze v jedné výrobně elektřiny uplatňovat s podporou formou zeleného bonusu nebo aukčního bonusu. Ministr průmyslu Jozef Síkela (za STAN) před poslanci návrhy výboru podpořil.


reklama

 
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (21)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

RV

Richard Vacek

19.11.2022 10:21
Usnadnit výstavbu, ale odstranit dotace a podporu.
I když bez dotací si dnes na západě nikdo ani neuprdne.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

19.11.2022 10:33 Reaguje na Richard Vacek
Dotace je dobrý služebník, ale zlý pán.
Nedotovat Evropa zemědělství, má krajinu zarostlou buřinou a totální závislost na dovozu potravin.
Ovšem se to nesmí přehánět, což se asi přehání.
Odpovědět
ss

smějící se bestie

19.11.2022 11:32 Reaguje na Pavel Hanzl
Každý stát by to měl jinak a alespoň by se vidělo, jak kde jsou hospodáři.
V ČR by nebyl problém, to bylo vidět už za 1.republiky.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

19.11.2022 12:43 Reaguje na smějící se bestie
Šak to má každý stát jinak, což je zdrojem stálých rozporů, protože trh je jeden.
Kromě EU dotací se vypisují i státní, to je u nás zdroj balhobytu zemědělské lobby (mafie??) Babiš, Toman.
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

20.11.2022 19:10 Reaguje na Pavel Hanzl
Vy ten zdeformovaný paskvil nazýváte trhem? Dotace
únijní, dotace národní, podpory vývozu, dotace na
neprodukování atd. Vy si myslíte, že bez dotací
by někdo v Alpách choval tolik Milek? Seno jim vozí z Podunají, neboť by jich tolik pastviny neuživily. Totéž dělají Italové s ovocnářstvím a nebo Frantící s vínem. Španělé zaprasili stovky kilometrů
foliáky na neúrodné půdě hnojené chemií a obrátili
i toky řek, aby je měli čím napájet. A my jim máme
konkurovat, když do zemědělství cpou miliardy, aby
jim nenarostla nezaměstnanost. Je jim jedno, že
to je neudržitelné, protože tu jde o voliče, kteří
volí ty, kteří jim ty miliardy poskytují. To není
tržní konkurence, ale konkurence nekalá a to je v
EU a kde je dovoz ze světa? Babiš a Toman chtěli
pro naše zemědělce totéž a nyní to Eurohujeři
zaříznou, aby otevřeli náš trhy pro "konkurenci".
Jste schopen pochopit polopatické vysvětlení,
že to není trh, ale paskvil?
Odpovědět
RV

Richard Vacek

19.11.2022 14:11 Reaguje na Pavel Hanzl
Zemědělství? Podívejte se, které země se sdružily v "Cairns group" a nedotují zemědělství. Je tam například Nový Zéland, který kdysi stejně jako EU zemědělství silně dotoval, což se ukázalo jako bezedná díra na peníze:
https://en.wikipedia.org/wiki/Cairns_Group
EU rovněž zjišťuje, že není schopna sypat do zemědělství takový objem prostředků.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

20.11.2022 10:36 Reaguje na Richard Vacek
Zéland není Evropa, má stokrát méně obyvatel a má přírodní zdroje na úplně jiné úrovni. Takže tam dotovat zemědělství je fakt zbytečné.
Odpovědět
ss

smějící se bestie

19.11.2022 11:30 Reaguje na Richard Vacek
1*
Odpovědět
JN

Jiří Novák

19.11.2022 23:59
pokud i pro menší než 50 kw zdroje musí být soulad s územním plánem, tak si tu novelu můžou strčit do míst, kde slunce nesvítí. to žádné ulehčení není
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

20.11.2022 16:41 Reaguje na Jiří Novák
No, předpokládám, že se to týká jen volně stojících fve, ne střešních. Ty budou naopak za chvíli asi povinné, protože už dnes vám nevyjde energoštítek. Na stávajících budovách nepotřebujete vůbec nic, což je skutečně porozumu.
Odpovědět
RP

Radim Polášek

21.11.2022 08:27 Reaguje na Jiří Novák
Ono to je vcelku jedno, protože spousta místních rozvodů elektřiny nebude bez velkých investic uzpůsobena a dimenzována na tak velké dodávání elektřiny do těch rozvodů. Potom provozovatel nezíská povlení rozvodných závodů dodávat tu nadbytečnou energii do sítě a tak si těch 50 kilowatt produkovaných každý slunečný den 8 až 12 hodin bude muset provozovatel střešní Fv elektrárny spotřebovat nebo akumulovat sám. A to se jaksi v normálním baráku bez nějaké sezónní a současně energeticky náročné provozovny nebo obecně spotřebiče moc nevyplatí.
Odpovědět
RP

Radim Polášek

21.11.2022 08:17
Hm, výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů by se neměla zřizovat a provozovat ve veřejném zájmu. Zdroje OZE jsou totiž většinou nestabilní a jako takové potřebují na straně distribuce elektřiny další investičně a provozně náročné financování úprav nutných pro stabilitu distribuční sítě. Mohlo by se potom hromadně stávat, že by investoři na jedné straně ve snaze vydělávat na OZE zdrojích elektřiny silou veřejného zájmu prosazovali jejich stavby, zatímco by na straně distribuční sítě spotřebitelé elektřiny museli v cenách elektřiny platit další nutné investice pro provoz těchto OZE zdrojů.
Anebo by se muselo uzákonit, že povinnou součástí OZE elektrány bude taky akumulace touto elektrárnou vyráběné elektřiny, které bude do stanovené míry stabilizovat dodávku elektřiny tohoto oZE zdroje. Případně bude provozovatel OZE elektrány povinnen tyto služby stabilizace produkce elektřiny nakupovat od nějakéhoé komerčního provozovatele akumulace elektřiny, třeba volnou akumulační kapacitu přečerpávací elektrárny nebo stabilizační síťové baterie.
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

21.11.2022 09:14 Reaguje na Radim Polášek
Plně souhlasím s povinností provozovatele nestabilních OZE dodávat
do sítě stabilní výkon a je mi lautr putna, jak si to zajistí.
Výsledná složená cena výroby + výroby záložní, či akumulace bude
cenou na výstupu a to bez jakýchkoliv dotací a podpor odbytu.
Tak má fungovat trh a nikoliv jako ten paskvil, který zavinil
dnešní ceny energie. EU je na nejlepší cestě k ekonomickému
krachu a následnému rozpadu, protože vytváří zdeformovaný trh
už téměř na všechny produkty nutné pro občany a hospodářství.
Ono co by taky řešili politici, když by předtím nevytvořili
příčiny problémů!
Odpovědět
DV

Daniel Vondrouš

21.11.2022 10:52 Reaguje na Břetislav Machaček
V takovém případě je ovšem potřeba stanovit jednotné férové podmínky. Provozovatel distribuční soustavy má povinnost zálohovat zdroj o největším výkonu v rámci sítě. To jsou u nás přirozeně jaderné reaktory a skutečně jsou zálohovány - především kombinací menších uhelných bloků. Zálohy jsou využívány při pravidelných a nepravidelných odstávkách. Pokud by byla zavedena povinnost, aby si zdroje zajistily vlastní zálohování, pak by přirozeně měla platit pro všechny zdroje a ne jen pro vybrané. Zálohu by si tedy nově musely zaplatit i jaderné reaktory.
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

21.11.2022 13:40 Reaguje na Daniel Vondrouš
A ty JE by to platily jako komu?

Zejména s ohledem na to, že jediným provozovatelem JE je u nás ČEZ, u kterého jejich produkce tvoří cca 50 % produkce celkové. Takže by to byl schopen ... a pravděpodobně i je ... schopen vybalancovat sám, v rámci společnosti.

"Vyrobeno 60,9 TWh elektřiny, z toho 30,0 TWh v jaderných zdrojích."

https://www.cez.cz/webpublic/file/edee/ospol/fileexport-s/pro-investory/informacni-povinnost-emitenta/2021-03/cz-tk-4q2020-prezentace_tl3s.pdf


Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

21.11.2022 18:32 Reaguje na Daniel Vondrouš
Pro plánovanou odstávku JE je zajištěna záloha
a je to to samé, jako si zajistit u fotovoltaiky
na noc a nebo podle předpovědi počasí snížený
výkon náhradu. Totéž si mohou nasmlouvat vodní
elektrárny při nedostatku vody a větrné při absenci
větru. Toto jsou vše předpokládané výpadky na
rozdíl od poruch, které nelze předpokládat a ty
by sankcionovány být neměly. Nevím jak nyní, ale
kdysi MVE měly smlouvy na dodávky do sítě a při
nedodání byly sankcionovány za nedodaní nasmlouvaného výkonu. Nevyrovnanost sítě nesmí
platit spotřebitel se smlouvou na stálý příkon,
ale ten, kdo ty výkyvy zaviní předpokládanými
výpadky. Každý ví, že v noci slunce nesvítí
a v ostrovním systému se spoléhá na vlastní
záložní zdroj, či akumulace. Totéž má platit
i při nadprodukci, kdy vy se s ní měl producent
nechat "vyfotit" a nebo si sám najít odběratele.
Proč má na takové výkyvy doplácet spotřebitel,
producent nemít žádné starosti a nebýt za to ani
postihován? No protože to je ZVÝHODNĚNÍ OZE před
jinými zdroji, které tak může za spotové ceny na
trhu a nynější zvyšování ceny všech energií.
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

21.11.2022 13:04
"Při stavebních úpravách, jejichž součástí bude instalace obnovitelného zdroje energie, se nebude posuzovat vzhled stavby. Zjednodušení se má týkat i staveb umístěných na území významném z hlediska životního prostředí či památkové péče."

Tedy lepší návod na výjeb si už snad ani nelze představit.
Prostě stačí si někam naprat pár FVE panelů, vlastně klidně i jeden, a v podstatě si to můžu zbastlit jak mne napadne.

No ty kráso ...
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

21.11.2022 18:12 Reaguje na Svatá Prostoto
Už se těším na Karlštejn pokryty soláry a co teprve chrám Sv. Víta!
To bude pro turisty lákadlo, když uvidí takovou zhovadilost!
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

21.11.2022 18:12 Reaguje na Svatá Prostoto
Šak můžete. To je něco proti něčemu? Proč by si nemohl člověk nainstalovat na svém baráku svoji vlastní FVE? To snad nějakému opruzérovi vadí?
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

22.11.2022 11:34 Reaguje na Pavel Hanzl
Přečtěte si ten citovaný text ještě jednou, nebo raději dvakrát, a pak se na d ním zamyslete ... a třeba vám něco dojde.

A abych nebyl sviňa, tak vám napovím ... ne, není to o tom, že si na střechu prdnu baráku nějaký FVE panel.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

24.11.2022 11:28 Reaguje na Svatá Prostoto
Nerozumím řeči vašeho kmene. Jaký výjeb? S kým a proč? A zbastlený panel je něco proti něčemu? Památkáři se musí vyjádřit tutově, ale jednodušeji.
Odpovědět
 
reklama


Blíž přírodě

Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist