https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/vykoupit-a-nechat-prirode-patnact-let-funguje-sbirka-na-vykup-pozemku-a-jejich-ochranu
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Vykoupit a nechat přírodě. Sbírka na výkup pozemků a jejich ochranu funguje patnáct let

22.3.2018 13:00 | PRAHA (Ekolist.cz)
První vykoupenou lokalitou byl Triangl (na obrázku) - zajímavý mokřad s jezírkem přímo na území Prahy. Poté následovalo dalších 28, v nejrůznějších koutech České republiky. Stepi i mokřady, přírodě blízké lesy, rybníčky, rašeliniště…
První vykoupenou lokalitou byl Triangl (na obrázku) - zajímavý mokřad s jezírkem přímo na území Prahy. Poté následovalo dalších 28, v nejrůznějších koutech České republiky. Stepi i mokřady, přírodě blízké lesy, rybníčky, rašeliniště…
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Foto | Zdeněk Prášil / Český svaz ochránců přírody
Včera to bylo 15 let, kdy byla zahájena veřejná sbírka Místo pro přírodu – první a dodnes největší sbírka na záchranu cenných přírodních lokalit prostřednictvím jejich výkupů u nás. Díky sbírce se podařilo vykoupit 137 hektarů pozemků. Informuje o tom Český svaz ochránců přírody.
 

21. března 2003 spustil Český svaz ochránců přírody veřejnou sbírku Místo pro přírodu. Do sbírky se zapojily stovky dárců, někdo s pár stokorunami, někdo se stotisícovými dary. Celkem se za dobu existence sbírky podařilo vybrat již přes 15,5 milionu korun.

První vykoupenou lokalitou byl Triangl, zajímavý mokřad s jezírkem přímo na území Prahy. Poté následovalo dalších 28, v nejrůznějších koutech České republiky. Stepi i mokřady, přírodě blízké lesy, rybníčky, rašeliniště… Fragmenty druhově bohaté kulturní krajiny i kousky “divočiny“.

Cílem kampaně Místo pro přírodu je vykupovat ohrožené cenné přírodní lokality, kterým hrozí akutní nebezpečí (vykácení lesa, odvodnění mokřadu, rozorání květnatých luk). Dále vykupovat pozemky, které jsou vhodné pro návrat přírody (obnovení vodních toků, výsadby biocenter a biokoridorů). Dalším cílem je zajistit těmto pozemkům vhodnou péči a propagovat myšlenku pozemkových spolků v rámci široké veřejnosti.

Vykoupená lokalita Jinošovské údolí - rybník Kačák lemují bohaté břehové porosty.
Vykoupená lokalita Jinošovské údolí - rybník Kačák lemují bohaté břehové porosty.
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Foto | Martin Klaudys / Český svaz ochránců přírody

Sbírka je součástí programu na podporu pozemkových spolků, tedy nestátních neziskových organizací, pečujících o naše přírodní (ale i kulturní) dědictví na základě věcných či užívacích práv, případně v úzké spolupráci s vlastníkem. Pozemkové spolky většinou uzavírají s vlastníky cenných přírodních pozemků dlouhodobé výpůjční či pachtovní smlouvy nebo dohody o spolupráci. Jsou však případy, kdy nejlepší, mnohdy i jedinou možností, jak lokalitu ochránit, je její výkup. Vlastník například vlastní starý les, potřebuje peníze – tak les buď vykácí, nebo prodá. Jindy by vlastník cenou květnatou louku raději zalesnil, aby z pro něj nepotřebného pozemku něco měl, naštěstí je ochotný jej prodat. A na jiných lokalitách je vlastnictví tak roztříštěné, že v podstatě znemožňuje nezbytnou péči, postupnými výkupy se toto daří řešit. Informuje o tom Český svaz ochránců přírody.

Na konto sbírky Místo pro přírodu může přispět každý, a to na účet 9999922/0800. Podrobné informace o kampani i všech vykoupených lokalitách (včetně mapy vykoupených lokalit) jsou zde. Aktuality též naleznete na facebookovém profilu Místo pro přírodu.

Přehled vykoupených lokalit

V Jihočeském kraji byly vykoupeny tyto lokality: Čtyřicítka – dobře zachované lesní rašeliniště (Jindřichohradecko). Jindřišské údolí – romantické údolí se zachovalými suťovými a jedlovými lesy, skalami a nivními loukami (Jindřichohradecko). Velká Homolka – entomologicky významná stráň s krásným výhledem (Prachaticko).

V Jihomoravském kraji se podařilo zachránit lokality: Lipiny – botanicky a entomologicky cenné stepní stráně (Břeclavsko) a Zázmoníky – botanicky pozoruhodné lesostepní stráně (Břeclavsko). A Vlčí hrdlo – pozemky, na nichž se snažíme obnovit původní nivní louky, a staré říční rameno (Hodonínsko).

V Karlovarském kraji se vykoupila lokalita U kapličky – čtyři lesní rybníčky s bohatými populacemi obojživelníků (Karlovarsko).

V Královéhradeckém kraji byly vykoupeny tyto lokality: Hořečková stráň u Vřešťova – teplomilná stráňka s výskytem řady zajímavých rostlin, v čele s hořečkem nahořklým (Trutnovsko). Ještěrčí ráj – teplomilné stráně s bohatým výskytem plazů, hmyzu a několika vzácnými druhy rostlin (Náchodsko). Zbytka – botanicky cenná mozaika luk, lesíků a mokřadů (Náchodsko).

V Libereckém kraji se podařilo zachránit lokality: Krajina útulná – mozaika luk, pastvin, tůní a přírodě blízkých lesíků reprezentuje krajinu tak, jak vypadala někdy před 150 lety – malebná na pohled a plná života (Liberecko). Opičák – kousek divočiny uprostřed města – lužní les s řadou jezírek a tůní (Liberec).

Vykoupená lokalita Ščúrnica na Zlínsku.
Vykoupená lokalita Ščúrnica na Zlínsku.
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Zdroj | Český svaz ochránců přírody

V Moravskoslezském kraji se vykoupila lokalita V lyngu – lužní les v nivě řeky Olzy (Karvinsko).

V Olomouckém kraji byly vykoupeny tyto lokality: Bělá – komplex podmáčených a suchých luk s výskytem řady druhů ostřic a dalších vzácných a chráněných rostlin i živočichů (Prostějovsko). Ospělov – mokřadní louka s hojným výskytem vzácné vachty trojlisté a dalších zajímavých rostlin (Prostějovsko).

V Praze se vykoupila lokalita Triangl – jezírko s mokřadem a okolní křoviny jsou domovem zejména obojživelníků a ptáků.

V Plzeňském kraji se vykoupila lokalita Kamenec – louky, křoviny a skalnaté stráně jsou domovem řady vzácných druhů hmyzu (Rokycansko).

Ve Středočeském kraji bylo vykoupeno nejvíce lokalit, a to tyto: Cihelna Chmeliště – opuštěná cihelna s několika jezírky, v níž žije řada pozoruhodných živočichů (Kutnohorsko). Jinošovské údolí – malebné údolí s rybníky a podmáčenými loukami (Benešovsko). Kupsova skála – lokalita s hojným výskytem lýkovce jedovatého (Benešovsko). Milská stráň – lesostepní stráň, známá zejména díky několika tisícům vstavačů nachových (Rakovnicko). Na ostrově – bývalé pastviny s hojným výskytem jalovce obecného (Benešovsko). Na pramenech – malé lesní rašeliniště s výskytem masožravé rosnatky okrouhlolisté a dalších vzácných rostlin (Benešovsko).

V Ústeckém kraj se vykoupila lokalita Střelenská louka – jedna z posledních zachovaných mokřadních luk v Podkrušnohoří (Teplicko).

Na Vysočině se vykoupily lokality: Chvojnov – plochy navazující na stejnojmennou přírodní rezervaci, na nichž proběhla rozsáhlá obnova mokřadů, umožňující návrat řadě mokřadních ptáků i rostlin (Jihlavsko). Nad Svitákem – rašelinná louka (Jihlavsko). V seči – biologicky cenný, intenzivním rybářstvím nezasažený rybník s rozsáhlými pobřežními mělčinami (Jihlavsko).

Ve Zlínském kraji se vykoupily: Dobšena – Stráž – typická orchidejová louka severní části Bílých Karpat a přilehlý les postupně převáděný ze smrčiny na přírodě blízký karpatský les (Zlínsko). Ščúrnica – komplex přes sto let starých jedlobukových a jedlových lesů v Bílých Karpatech, který postupně vracíme přírodě (Zlínsko).

Přehled všech vykoupených lokalit naleznete zde.


reklama

 
Další informace |
Líbil se vám článek? Přispějte si na napsání dalšího.
Blanka Štiková
 twitter

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist