Filip Šebek "> Česká firma pomáhá s podporou ČRA s obnovou vodohospodářství v Sýrii - Ekolist.cz
https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/tiskove-zpravy/ceska-firma-pomaha-s-podporou-cra-s-obnovou-vodohospodarstvi-v-syrii
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Tiskové zprávy

Česká rozvojová agentura: Česká firma pomáhá s podporou ČRA s obnovou vodohospodářství v Sýrii

V důsledku války byla v Sýrii vážně poškozena průmyslová i veřejná infrastruktura. To mělo za následek devastaci nejen zdrojů pitné vody, ale také kompletního systému čistění a vypouštění odpadních vod. Ze strany místní samosprávy v Hazzah byl proto projeven enormní zájem o případnou pomoc při řešení situace s odpadními vodami. Česká rozvojová agentura vypsala loni mimořádnou výzvu svého Programu B2B, v rámci níž mimo jiné podpořila zpracování studie proveditelnosti čistírny odpadních vod pro místní část Hazzah ve východní Ghútě, které se ujala česká společnost Vodní zdroje Ekomonitor spol s r.o.

Studie proveditelnosti zpracovaná společností Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o. reaguje na současnou poptávku syrských partnerů a zejména na plánované projekty v oblasti vodohospodářství v kompetenci Ministerstva vody v Sýrii. Účelem projektu studie proveditelnosti je rozpoznání potřeb a rozsahu potenciálního trhu v zemi na modelovém případě vybrané lokality, a identifikaci dalších potenciálních partnerů pro komerční kooperaci a vědeckou spolupráci. Stejně jako průzkum legislativy v oblasti vodního hospodářství. Efektivní vodní hospodářství je základním předpokladem pro zvýšení tržního potenciálu, růstu životní úrovně a dalšího ekonomického rozvoje.

Tým společnosti Vodní zdroje Ekomonitor nejprve zahájil akviziční fázi projektu v průběhu roku 2020 zahajovacím jednáním s místním partnerem, kterému byl podrobně představen koncept celého projektu a naplánovaly se s ním aktivity vedoucí k zajištění vzájemné spolupráce a zajištění součinnosti zástupců jednotlivých státních a samosprávních celků po celou dobu přípravy studie proveditelnosti. Naplánování zajištění maximálního množství dostupných informací o zájmovém území vedlo k monitoringu aktuální situace ve východní Ghútě a možnosti navrhnout technické řešení. Dodání podkladů proběhlo e-mailovou a korespondenční formou, jelikož nebylo v plánované době možné vycestovat na místo projektu z důvodu omezení cestování do zahraničí spojených v důsledku pandemie COVID-19. Za těchto okolností se naplánovaná služební cesta českých zástupců firmy přesunula na pozdější období realizace projektu, konkrétně na fázi vyhodnocení studie proveditelnosti.

„V průběhu září se uskutečnila jednání v Damašku, kterého se účastnili zástupci místního partnera a zástupce Ministerstva pro vodní zdroje. Na jednání byla diskutována současná situace s odkanalizováním a čištěním odpadních vod v této lokalitě. Na základě těchto informací byla v listopadu uskutečněna cesta syrských partnerů, žijících střídavě v České republice a Sýrii, Ing. Abdulwahada Kurdiho a Ing. Samuela Nabila do Sýrie. Bylo využito jejich zkušeností se sběrem dat v terénu a zejména se znalostí místní samosprávy. Následně byla tato data vyhodnocena v podobě zpracování podkladů od Ministerstva pro vodní zdroje. Činnost byla podstatná z hlediska zhodnocení vhodného postupu při vlastním koncepčním řešení problému,“ říká projektový manažer společnosti Vodní zdroje Ekomonitor Tomáš Kašpar.

Pracovníci společnosti Vodní zdroje Ekomonitor se již více jak tři roky pohybují v oblasti Syrské arabské republiky. V současné době realizují např. dodávku kontejnerové čistírny odpadních vod pro nemocnici v Al Hudě. Jedná se o vázaný finanční dar, který byl poskytnut ze strany České republiky přímo majiteli nemocnice v Al Hudě. Součástí je i dodávka nemocničního vybavení pro uvedenou nemocnici. „V souvislosti s projektem úpravy vody pro oblast východní Ghúty – Hazzah by se dalo uvažovat o využití podobného finančního nástroje, tj. vázaného finančního daru pro samosprávu místní části Hazzah. Místní samospráva by tak mohla participovat na projektu dodávkou stavebních prací a využití místní pracovní síly. Český partner by mohl dodávkou technologií čištění pitných vod získat velmi potřebné reference a následně se účastnit veřejných tendrů na dodávky obdobných technologických celků,“ vysvětluje Tomáš Kašpar. Nutno ještě podotknout, že dodávky technologických celků na rekonstrukce pitných a odpadních vod nejsou zasaženy ekonomickými sankcemi.

V současnosti vnímá syrská vláda velmi pozitivně, že Česká republika po celou dobu krize ponechala v provozu zastupitelský úřad v Damašku. Na základě toho ČR pokračuje v poskytování humanitární a rozvojové pomoci. Vedle těchto oblastí se soustřeďuje také na stabilizační projekty, na kterých mohou participovat české společnosti. Tato podpora směřuje zejména na oblasti jako obnova základní infrastruktury, vodní sítě, obnova zdravotnických zařízení, obnova odpadového hospodářství, stabilizace některých průmyslových odvětví s cílem vytvořit či obnovit pracovní příležitosti, ať už jde o farmaceutický průmysl, stavebnictví, environmentální technologie nebo potravinářsko-zpracovatelský průmysl.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

reklama


Pražská EVVOluce

 
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist