Filip Šebek "> Česká rozvojová agentura financuje likvidaci divokých skládek pesticidů v Moldavsku - Ekolist.cz
https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/tiskove-zpravy/ceska-rozvojova-agentura-financuje-likvidaci-divokych-skladek-pesticidu-v-moldavsku-2
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Tiskové zprávy

Česká rozvojová agentura: Česká rozvojová agentura financuje likvidaci divokých skládek pesticidů v Moldavsku

7. listopadu 2023 | Česká rozvojová agentura
Autor: Filip Šebek
V říjnu letošního roku byl zahájen projekt realizovaný Českou republikou prostřednictvím České rozvojové agentury v rámci Programu zahraniční rozvojové spolupráce ČR s názvem „NÁPRAVA EKOLOGICKÝCH ZÁTĚŽÍ ZPŮSOBENÝCH PESTICIDY V MOLDAVSKU ATU GAGAUZIE“.

Předkladatelem projektové žádosti je správa Gagauzské autonomní oblasti (ATU), která na základě provedené pasportizace objektů a míst (skladiště, zařízení k přípravě roztoků apod.), kde bylo v minulosti nakládáno s pesticidy pro zemědělské využití (herbicidy, fungicidy ad.) identifikovala tři lokality s významným negativním vlivem na životní prostředí a požádala o prozkoumání těchto lokalit a vymístění pesticidů do zabezpečeného skladu, který dočasně poskytne pro jejich uložení.

Na těchto lokalitách v katastru obcí Besalma a Chirsova jsou zbytky pesticidů volně uloženy na povrchu terénu bez jakéhokoli zabezpečení a kontaminace migruje do okolního horninového prostředí v důsledku rozplavování pesticidů srážkami a roznášení větrem. Odhadované množství je cca 100–120 tun (pesticidy, směs pesticidů se zeminami). Lokality jsou volně přístupné, bez označení či jakéhokoli zabezpečení proti vstupu osob, zvířat apod.

Aktivity projektu zahrnují přípravné práce, průzkumy horninového prostředí a podzemních vod, zhodnocení environmentálních a zdravotních rizik lokalit, zařízení pracovišť pro nakládání s nebezpečnými odpady, identifikaci a inventarizaci nebezpečných odpadů, jejich vymístění do dočasného zabezpečeného skladu a ověření reziduálních environmentálních a zdravotních rizik lokalit.

Partnerem projektu je ATU Gagauzie, projektem dotčenými stranami jsou Ministerstvo ekologie Moldavska, Inspekce životního prostředí, obyvatelé obcí Besalma a Chirsova, relevantní orgány státní správy. Projekt je realizován českou společností DEKONTA, a.s. která má s projekty zahraniční rozvojové spolupráce rozsáhlé zkušenosti. Projekt je monitorován a podporován také Zastupitelským úřadem ČR v Kišiněvě.

Moldavská republika je signatářem Stockholmské úmluvy o persistentních organických polutantech a projekt přispěje k plnění závazků Moldavska – odstranění perzistentních organických polutantů do roku 2028 a současně k naplňování Cíle pro udržitelný rozvoj – Zajistit zdravý život a zvyšovat jeho kvalitu pro všechny v jakémkoli věku, a to konkrétně cíle: „Do roku 2030 podstatně snížit počet úmrtí a onemocnění vlivem nebezpečných chemických látek a znečištěného vzduchu, vody a půdy“.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

reklama


Pražská EVVOluce

 
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist