https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/tiskove-zpravy/ceske-drahy-podepsaly-smlouvu-s-hlavnim-mestem-prahou-na-dalsich-10-let
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Tiskové zprávy

České dráhy: České dráhy podepsaly smlouvu s hlavním městem Prahou na dalších 10 let

18. prosince 2019 | České dráhy
Zástupci vedení Českých drah a hlavního města Prahy dnes podepsali smlouvu o zajištění provozu regionálních vlaků v metropoli po dobu následujících deseti let. Dopravce podle smlouvy zajistí v metropoli 5,14 mil. vlakokilometrů ročně. Zároveň se v ní zavázal k postupné obnově vozidlového parku a dodržování nově nastavených standardů kvality. Kontrakt navazuje na nedávno podepsanou smlouvu se Středočeským krajem. Nová smlouva s Prahou začne platit od 1. ledna 2020. Už od 15. prosince ale platí nový jízdní řád, k jehož největším novinkám v regionu středních Čech patří zvýšení kapacity souprav na regionálních spojích Praha – Všetaty – Mladá Boleslav / Mělník a Praha – Kladno – Rakovník.

„Novou smlouvou získávají Pražané i občané Středočeského kraje dlouholetou jistotu zajištění kapacitní ekologické dopravy. Zároveň tak Praha získává garanci dalšího rozvoje, jak co se týče pořízení nových vozidel, tak navýšení počtu spojů a zavádění nových městských linek. Taktéž není vyloučeno zapojení dalších dopravců ve veřejné soutěži,“ říká pražský radní pro dopravu Adam Scheinherr a upřesňuje: „Smlouva umožňuje v době jejího trvání otevření vnitřního trhu do výše maximálně 25 % výchozích dopravních výkonů.“

„Uzavřená smlouva umožňuje pokračování nastoleného trendu maximálního zapojení železniční dopravy do systému Pražské integrované dopravy (PID),“ komentuje uzavření nové smlouvy ředitel organizace ROPID Petr Tomčík a pokračuje: „Provozní a tarifní zapojení železnice v PID, garantované smlouvou, je i zárukou dodržení stanovených standardů kvality. Dojednali jsme výrazný tlak na dopravce v oblasti zlepšování vozového parku, navyšování kapacity a zlepšování služeb, včetně sankcí při neplnění.“

„V Praze a středních Čechách zajišťujeme zhruba čtvrtinu regionálních dopravních výkonů z celé republiky a také přes čtvrtinu z celkového počtu všech námi provozovaných regionálních spojů. Dnes podepsaná smlouva se zástupci hlavního města tak v návaznosti na kontrakt se Středočeským krajem garantuje funkčnost a stabilitu systému vlakové dopravy v celém metropolitním regionu. Osobně jsem velmi rád i za zajištění dlouholeté personální perspektivy pro naše zaměstnance,“ říká předseda představenstva a generální ředitel Českých drah Václav Nebeský.

V průběhu platnosti desetileté smlouvy České dráhy plánují v Praze a středních Čechách výrazně investovat do obnovy vozidlového parku. Místopředseda představenstva a náměstek generálního ředitele ČD pro obchod Radek Dvořák uvádí detaily k úpravám stávajících vozidel: „Do modernizace vozidel pro hlavní město a Středočeský kraj plánujeme investovat téměř 645 milionů korun. Omlazovací kúrou projde v následujících letech 71 CityElefantů, které zajišťují naprostou většinu spojů na elektrifikovaných tratích. Postupně do nich nainstalujeme Wi-Fi připojení k internetu a zásuvky k nabíjení drobné elektroniky, vylepšíme elektronický informační systém, přečalouníme sedadla a v první sérii těchto souprav vyměníme gravitační toalety za vakuové. Plánujeme vylepšit také 9 třívozových a 40 dvouvozových Regionov, ve kterých opět přečalouníme sedadla, doplníme Wi-Fi a elektrické zásuvky.“

Desetiletá smlouva počítá kromě modernizací vozidel i s nákupem zcela nových vlaků. „Pro trať Praha – Kladno pořídíme nové motorové vlaky v celkové hodnotě mezi 850 miliony až jednou miliardou korun. Pokud vezmeme v úvahu plánované modernizace vozidel i nákup zcela nových vlaků, do obnovy vozidel v regionu středních Čech investujeme kolem 1,5 miliardy korun. Další postup obnovy vozidel pak závisí na dohodě hlavního města Prahy a Středočeského kraje. My jsme každopádně připraveni na požadavky hlavního města a kraje reagovat a nová vozidla zajistit,“ uzavírá generální ředitel ČD Václav Nebeský.

Ke zvýšení kvality a kapacity dopravy přitom dojde už od začátku platnosti jízdního řádu 2019/20 na tratích Praha – Mladá Boleslav / Mělník a Praha – Kladno – Rakovník.

V době platnosti jízdního řádu 2019/20 ujedou regionální vlaky Českých drah v objednávce hlavního města Prahy celkem 5,141 mil. vlakokilometrů, v objednávce Středočeského kraje pak celkem 16,05 mil. vlakokilometrů. Smlouva s Prahou počítá v prvním roce platnosti smlouvy s úhradou ve výši 1,015 mld. Kč, Středočeský kraj pak ve stejném období uhradí za regionální vlaky v závazku veřejné služby 2,1 mld. Kč. V Praze a Středočeském kraji pojede celkem 2 211 regionálních (osobních nebo spěšných) vlaků, denně půjde v průměru o 1 769 spojů.

České dráhy se v rámci smluv s objednateli dopravy zavázaly provozovat na území Prahy a Středočeského kraje síť vlastních prodejních míst. Provoz osobních pokladen bude zajištěn v 16 pražských a 69 středočeských tarifních bodech. Pokladny budou mimo odbavení v rámci tarifu ČD schopné zároveň odbavit cestující komplexně i v rámci tarifu PID a od zavedení i jízdenkami v rámci Státního jednotného tarifu (SJT). V roce 2020 Středočeský kraj dále předpokládá otevření až třinácti zákaznických center, kde si cestující budou moci pořídit všechny možné výhody plynoucí z odbavovacího systému PID Lítačka.

Hlavní změny v jízdním řádu 2019/2020 v Praze a Středočeském kraji

Vlakovou dopravu v regionu objednává hlavní město Praha a Středočeský kraj. Ředitel Integrované dopravy Středočeského kraje (IDSK) Michal Štěpán k novému grafikonu pro rok 2020 uvádí: „Jízdní řád pro příští rok vychází z předpokladu zajištění objednávky Středočeského kraje pro České dráhy ve výši 16,05 mil. vlakokilometrů za rok. V letošním roce Středočeský kraj vynakládá ze svého rozpočtu téměř 1,5 mld. korun na zajištění železniční dopravy a tento rozsah představuje maximum finančních prostředků vynakládaných na zajištění regionální železniční dopravy, přičemž další více než půl miliardy poskytne stát v rámci smlouvy o zajištění stability financování regionální dopravy.“


Tratě 070 Praha – Turnov a 072 Lysá nad Labem – Ústí nad Labem západ

Změny reagující na stav infrastruktury a nové zastávky na trati:
* Kvůli pokračujícím stavebním pracím v úseku Praha hl.n. – Praha-Vršovice jedou spěšné vlaky linky R 43 a osobní vlaky linky S 3 nadále do, resp. ze stanice Praha Masarykovo nádraží.
* Nový jízdní řád počítá se zastavováním vlaků na zastávce Neratovice sídliště od termínu vyhlášení ze strany SŽDC.

Změny ve vozidlech na linkách R 43 a S3:
* V souvislosti s plánovaným otevřením zastávky Neratovice sídliště je zvýšena kapacita většiny osobních a spěšných vlaků linek S 3 a R 43 nasazením vratných souprav s kapacitou 214 pevných a 8 sklopných míst ve druhé třídě a nově i 15 míst ve třídě první a s místy pro přepravu až 16 kol ve vlaku. Některé posilové vlaky a vlaky mimo špičku budou vedeny soupravou bez první vozové třídy nebo soupravou s nižší kapacitou (odpovídající pravidelnému počtu cestujících).

Změny v jízdním řádu vlaků
* Ranní spěšný vlak Sp 1543 s odjezdem ze Všetat v 6:49 a s příjezdem do Prahy po půl osmé nově jede z Mladé Boleslavi města. Cestující z Mělníka mohou nově jet v 6:49 do Prahy přímým vlakem 9543.
* V pracovní dny odpoledne jsou spěšné vlaky s odjezdem z Prahy Masarykova nádraží ve 14:19 a v 16:19 vedeny přímo až do Turnova (místo dosavadních osobních vlaků). V opačném směru jede v pracovní dny nově spěšný vlak Sp 1547 ze Všetat v 16:50 do Prahy. Vlak jede jako přímý z Turnova.
* Podvečerní spěšný vlak Sp 1546 s odjezdem z Prahy v 18:19 nově jede ze Všetat do Mladé Boleslavi města, ze Všetat vlak zastavuje ve všech stanicích a zastávkách, do Mělníka místo něj jede vlak Os 9536 i v pracovní dny.
* Na základě objednávky Ministerstva dopravy ČR zajišťuje všechny rychlíky linky R 21 dopravce Arriva vlaky.

Tratě 071 Nymburk – Mladá Boleslav a 080 Mladá Boleslav – Bakov nad Jizerou – Jedlová
* Na základě objednávky Ministerstva dopravy ČR zajišťuje všechny rychlíky linky R 22 dopravce Arriva vlaky.

Trať 120 Praha – Kladno – Rakovník
* Na většině spěšných vlaků mezi Prahou a Kladnem budou nasazeny soupravy složené z motorových vozů řady 854 a přípojných vozů řady Bdtn místo stávajících jednotek Regionova. Změnou nasazení souprav dojde k navýšení kapacity a také ke zvýšení komfortu přepravy
* Výluka kvůli opravě Negrelliho viaduktu pokračuje i v jízdním řádu 2020, ale vstupuje již do své závěrečné fáze. SŽDC předpokládá její ukončení v červnu 2020. Po ukončení výluky budou vlaky opět prodlouženy až na Masarykovo nádraží.
* Na základě objednávky Ministerstva dopravy ČR zajišťuje všechny rychlíky dopravce Arriva vlaky.

Trať 124 Lužná u Rakovníka – Milostín (– Žatec)
* Na základě objednávky Ústeckého kraje zajišťuje všechny vlaky dopravce Die Länderbahn i na území Středočeského kraje.

Trať 126 Rakovník – Domoušice (– Louny)
* Na základě objednávky Ústeckého kraje zajišťuje všechny vlaky dopravce Die Länderbahn i na území Středočeského kraje.

Trať 171 Praha – Beroun
* Vzhledem k přípojům v Berouně dojde u 3 dopoledních vlaků v pracovní dny k prohození omezení o 30 minut (vlaky v 9:48, 10:48 a 11:48 z Prahy hl.n. v pracovní dny končí v Řevnicích, naopak vlaky v 9:18, 10:18 a 11:18 jedou až do Berouna, ve směru do Prahy beze změny).

Trať 174 Beroun – Rakovník
* Na této trati dochází k většímu či menšímu posunu časových poloh většiny vlaků, a to z důvodu optimalizace přípojových vazeb, zejména v relaci do a z Prahy. Důvodem je opětovná změna poloh vlaků na trati mezi Prahou a Plzní. Dále dochází u některých víkendových vlaků ke změně datumových omezení. Celkový rozsah dopravy ale zůstal zachován na stejné úrovni jako letos.

Trať 200 Beroun – Březnice (– Protivín)
* Na základě dohody Středočeského a Jihočeského kraje dochází k přesměrování relací v Březnici. Vzniká tak nová přímá relace Beroun – Březnice – Blatná (případně až Strakonice), ve směru Protivín je v Březnici zajištěn přípoj. U večerních vlaků dochází k posunu časových poloh o zhruba jednu hodinu, tak aby bylo zajištěno rovnoměrnější rozložení spojů, a to v obou směrech.

Trať 212 Čerčany – Ledeč nad Sázavou
* Vzhledem k zavedení provozu dle systému Veřejné dopravy Vysočiny (VDV) dochází ke kompletnímu rozlomení ramene v Ledči nad Sázavou s možností přestupu. Vlaky budou jezdit v úsecích Čerčany – Ledeč n. S. a Ledeč n. S. – Havlíčkův Brod. S tím souvisí značné úpravy vlaků v úseku Kácov – Světlá nad Sázavou.

Trať 220 Benešov u Prahy – Tábor
* Vzhledem k nové koncepci osobních vlaků Jihočeského kraje mezi Táborem a Českými Budějovicemi dochází k časovým úpravám a rozlomení osobních vlaků v Táboře.

Trať 230 Kolín – Čáslav (– Havlíčkův Brod)
* Vzhledem k zavedení provozu dle systému Veřejné dopravy Vysočiny (VDV) dochází k poměrně zásadní proměně podoby jízdního řádu.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist