Aleš Miklík "> České lesy chřadnou nejvíce v Evropě. Výrazně poškozených jehličnanů je téměř 80 % - Ekolist.cz
https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/tiskove-zpravy/ceske-lesy-chradnou-nejvice-v-evrope.vyrazne-poskozenych-jehlicnanu-je-temer-80
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Tiskové zprávy

Hnutí DUHA: České lesy chřadnou nejvíce v Evropě. Výrazně poškozených jehličnanů je téměř 80 %

14. srpna 2023 | Hnutí DUHA
Autor: Aleš Miklík, tel: 604 131 131
Aktuální data ukazují, že ze všech 30 zemí, kde každý rok probíhá měření mezinárodního výzkumného programu ICP Forest, je zdravotní stav stromů dlouhodobě nejhorší v České republice a Francii. České národní statistiky to potvrzují a ukazují, že výrazným poškozením trpí téměř čtyři z každých pěti českých jehličnanů. Kampaň Zachraňme lesy žádá změnu lesního zákona, který by vedl k ozdravění našich lesů.

Ztráta jehličí dosahující 25 až 60 % vůči referenční koruně zdravého stromu byla v roce 2021 identifikovaná u zhruba 70 % jehličnanů, meziročně o tři procentní body více. Spolu se stromy, které ztrácejí ještě více jehličí, je tak výrazně poškozených celkem téměř 80 % všech jehličnanů starších 59 let. [1] Závažnost situace připouští i Ministerstvo zemědělství ve své loni publikované Zprávě o stavu lesa. [2]

Zdraví evropských lesů je od roku 1986 každoročně zjišťované výzkumným programem ICP Forests [3] prostřednictvím toho, nakolik stromy ztrácejí listy či jehličí [4]. Problémy koruny stromu přitom úzce souvisí s odumíráním kořenů, snížením přírůstu i úhynem stromů. ICP Forests přitom ukazuje, že i v Evropě je celkově méně zdravých stromů, než před třiceti lety [5]. V České republice byl v roce 2021 pozorovaný pokračující zvýšený úhyn lesních dřevin na 122 monitorovacích plochách České zemědělské univerzity v Praze a Botanického ústavu AV ČR, kde se hodnotilo 4254 stromů.

Zároveň i z poslední srovnávací studie zpracované v týmu 36 mezinárodních expertů pro Ministerskou konferenci na ochranu lesů v Evropě a nazvané Stav evropských lesů [6] vyplývá, že české lesy mají v celoevropském měřítku dlouhodobě výrazný problém. V současném oteplujícím se klimatu je již jednoznačně znát, že se nemýlily nyní již dekádu staré vědecké predikce [7] předvídající konec smrkových monokultur ve střední Evropě. Nevhodně vysázené lesy se rozpadají po celé republice a v nížinách, kde dosud odolávají, pravděpodobně rovněž během několika let uschnou. Hnutí DUHA v rámci kampaně Zachraňme lesy již v roce 2018 předalo Ministerstvu zemědělství sadu komplexních návrhů, jak zvrátit tyto negativní trendy a zároveň ušetřit státnímu rozpočtu miliardy korun ročně [8].

Jan Skalík, koordinátor kampaně Zachraňme lesy, uvádí:

„Stát už desetiletí leje miliardy z našich daní do umělých výsadeb a výsledek je, že máme nejvíc nemocné lesy v celé Evropě. Mají-li čtyři z pěti jehličnanů výrazný zdravotní problém, není řešením, abychom uspěchaně sázeli a připláceli na další jehličnaté sazenice.”

„Potřebujeme, aby Ministerstvo zemědělství konečně přišlo s návrhem lesního zákona, který bude v souladu s odbornými doporučeními kampaně Zachraňme lesy, a díky kterému se zdraví lesů začne komplexně zlepšovat.”


Kontakty:
Jan Skalík, koordinátor kampaně Zachraňme lesy, 607 185 686, jan.skalik@hnutiduha.cz

Poznámky:
[1] Michel A, Kirchner T, Prescher A-K, Schwärzel K, editors (2022) Forest Condition in Europe: The 2022 Assessment. ICP Forests Technical Report under the UNECE Convention on Long-range Transboundary Air Pollution (Air Convention). Eberswalde: Thünen Institute. Dostupné na https://www.icp-forests.org/pdf/ICPForests_TR2022.pdf
[2] „Lesní porosty však stále vykazují vysokou míru defoliace, která patří mezi nejvyšší v porovnání s ostatními evropskými zeměmi a v dlouhodobém sledování vykazuje přes určité výkyvy velmi mírně stoupající trend.“ (...) „Nemalou měrou se na vyšší defoliaci podílí i dominantní zastoupení smrku (49 %), který patří u nás mezi nejcitlivější dřeviny na působení imisí.“ Ministerstvo zemědělství. 2022. Zpráva o stavu lesa 2021. Strana 31. Dostupné na https://eagri.cz/public/web/file/715438/Zprava_o_stavu_lesa_2021_web.pdf
[3] Jedná se o mezinárodní kooperativní program Evropské hospodářské komise při OSN, který vyhodnocuje vlivu sucha, znečištění ovzduší a dalších faktorů na lesy, a představuje tak jeden z nejdůležitějších evropských systémů kontroly lesních ekosystémů. Plochy jsou v lesních porostech umístěny tak, aby dobře charakterizovaly dané stanovištní a porostní podmínky.
[4] Relativní ztráta listů či jehličí, čili defoliace, v porovnání se srovnatelným zdravým stromem je indikátorem zdraví stromů. Vyšší míra defoliace je spojována se sníženým růstem a vyšší pravděpodobností odumření stromu a její příčinou mohou být například imise síry a dusíku, změny půdních a klimatických podmínek, extrémy počasí, napadení hmyzem či houbami.
[5] United Nations Economic Commission for Europe (UNECE) Convention on Long-range Transboundary Air Pollution (Air Convention) International Co-operative Programme on Assessment and Monitoring of Air Pollution Effects on Forests (ICP Forests). 2021. ICP Forests Tree health is deteriorating in the European forests. Dostupné na https://icp-forests.org/pdf/ICPForestsBriefNo5.pdf
[6] Ministerial Conference on the Protection of Forests in Europe. FOREST EUROPE. State of Europe’s Forests 2020. Dostupné na www.foresteurope.org
[7] Hanewinkel, M. et al. 2013. Climate change may cause severe loss in the economic value of European forest land. Nature Climate Change 3, strany 203–207. Dostupné na https://www.nature.com/articles/nclimate1687 Grafy jsou na stranách 16-19 volně přístupné přílohy studie https://static-content.springer.com/esm/art%3A10.1038%2Fnclimate1687/MediaObjects/41558_2013_BFnclimate1687_MOESM265_ESM.pdf
[8] Více informací o kampani na www.zachranmelesy.cz
Aleš Miklík, tel: 604 131 131
Tento článek patří do kategorie |

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (1)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

TS

Tonda Selektoda

15.8.2023 14:24
No jo, další článek jen o zviditelňování jednoho „Hnutí“. Kecy typu „dyk já to dycky říkal, že má ministerstvo připravit nový zákon, ve kterém bude respektovat ty moje názory a požadavky“.
A co, jako s tím? Jak to „Hnutí“ pomůže těm nemocným stromům? Chopí se motyk a kropáčů, nebo se snad nechá autor článku na protest alespoň na pár dnů přivázat k některému nemocnému smrku před televizní kamerou a zahájí hladovku?
Odpovědět
reklama


Pražská EVVOluce

 
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist