https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/tiskove-zpravy/cop-27-eu-uhajila-sve-ambice-do-reseni-klimatickych-skod-v-rozvojovych-zemich-se-zapoji-vice-statu
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Tiskové zprávy

MŽP ČR: COP 27: EU uhájila své ambice, do řešení klimatických škod v rozvojových zemích se zapojí více států

20. listopadu 2022 | MŽP ČR
V egyptském Šarm aš Šajchu skončila v neděli ráno po vleklých vyjednáváních 27. konference OSN o změně klimatu (COP27). Celkem 198 států světa se dohodlo na dalších opatřeních proti globálnímu oteplování. ČR zde vyjednávala za celou EU a po složitých jednáních se podařilo zachovat závazky z Glasgow.

Na klimatické konferenci OSN se každý rok sjíždějí zástupci vlád, ale také zástupci občanské společnosti, mládeže, podnikatelské sféry a akademické obce, aby se dohodli na opatřeních proti změně klimatu. Letošní konference v Šarm aš Šajchu byla pro Českou republiku zcela výjimečná, protože jsme tu z pozice předsednictví v Radě EU koordinovali postoje členských států a společně s Evropskou komisí vedli jménem EU jednání na nejvyšší úrovni se zbytkem světa.

Vyjednávání na konferenci byla složitá, státy se ale nakonec dokázaly dohodnout. Letošní COP 27 se konal v Egyptě a měl podtitul „africký“, proto zde od počátku nejvíce rezonovalo téma financování tzv. "ztrát a škod". Jde o prostředky pro rozvojové země globálního jihu na nápravu sucha, záplav, požárů a dalších dopadů globálního oteplování, jimž čelí v důsledku emisí převážně z vyspělých států. EU na konferenci vyjednávala s pozitivním záměrem hledat řešení, které co nejrychleji pomůže nejzranitelnějším státům. Nakonec bylo dohodnuto, že vznikne nový fond s dobrovolnými příspěvky s širším spektrem donorů, které bude lépe odrážet situaci dnešního světa.

„Malé ostrovní státy včetně Malediv, ale i Pákistán a další země už nyní tvrdě zasáhly přírodní katastrofy v důsledku globální oteplování. EU, která je největším světovým přispěvatelem na financování klimatických opatření, se podařilo dohodnout, že by do nového fondu na náhradu škod měly přispívat i země, které se dosud hodnotily jako rozvojové, ale ve skutečnosti jsou již rozvinuté,“ komentuje Jan Dusík, vládní zmocněnec pro mezinárodní jednání o klimatu a náměstek pro řízení sekce ochrany klimatu ministerstva životního prostředí, který vedl delegaci českého předsednictví EU na COP 27.

Současně s tím ale Evropská unie trvala na tom, že je třeba pokračovat ve snižování emisí, aby se ničivé následky změny klimatu omezovaly. Postoj EU pro vyjednávání byl od počátku ambiciózní – navázat a dále rozvíjet závazky z Glasgow tak, aby se udržel cíl maximálního oteplení planety o 1,5 stupně s tím, že by celosvětově emise měly začít od roku 2025 klesat. Druhým návrhem EU bylo začít celosvětově utlumovat využívání všech fosilních paliv včetně uhlí. S podobnými cíli přicházely na konferenci také například Austrálie, Kanada, Japonsko, Velká Británie, Švýcarsko nebo Norsko. Bohužel přesto řada států chtěla v Egyptě naopak závazky přijaté v Glasgow zrevidovat a cíle snížit. Nové rychlejší snižování emisí se tak nakonec prosadit nepodařilo. Vznikl však nový pracovní program na snižování emisí pro rozvojové země, který je bude stimulovat k dalšímu snižování jejich emisí.

„Je pro nás úspěch, že jsme neuhnuli z cesty, která stále dává šanci na udržení oteplování na hranici 1,5 stupně Celsia. Ještě pár hodin před koncem COP 27 nebyla mezi státy ani vůle dodržet, co se dohodlo v Glasgow. Nakonec se nám podařilo obhájit, že musíme změnu klimatu omezovat a ne jen řešit její ničivé dopady. Nemůžeme zvyšovat finanční prostředky a zároveň nechat stále růst emise skleníkových plynů. Jsme rádi, že jsme nakonec obhájili současné cíle a na jejich posilování musíme dále pracovat – je to úkol nejen pro EU, ale i zbytek světa,“ řekl Jan Dusík.

V tomto kontextu je důležitým krokem, že Česká republika na summitu přistoupila ke globálnímu závazku snížit kolektivně antropogenní emise metanu do roku 2030 nejméně o 30 % v porovnání s rokem 2020. Jde o velmi škodlivý skleníkový plyn, který se dostává do atmosféry převážně při těžbě a spalování fosilních paliv, z živočišné výroby, hnojení a odpadového hospodářství. Iniciativu Global Methane Pledge již podepsalo 150 států světa.
Konferenci o změně klimatu COP 27 navštívil na začátku premiér ČR Petr Fiala, který zde vystoupil s projevem na plénu. V dalším týdnu v rámci ministerského bloku vystoupil na plénu a vedl jednání s partnery také ministr životního prostředí Marian Jurečka.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

reklama


Blíž přírodě

Pražská EVVOluce

 
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist