https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/tiskove-zpravy/dokumentace-eia-pro-novy-prutah-trebicem-je-nedostatecna
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Tiskové zprávy

Děti Země: Dokumentace EIA pro nový průtah Třebíčem je nedostatečná

13. července 2023 | Děti Země
Děti Země a spolky Obchvat Třebíče a Tilia Thákurova žádají její zásadní přepracování


Ředitelství silnic a dálnic ČR si v listopadu 2022 nechalo zpracovat dokumentaci EIA s posouzením vlivů prosazované trasy přeložky silnice I/23 přes Třebíč délky 6 km, k níž mohla veřejnost do pátku 7. července 2023 zaslat svá vyjádření na krajský úřad v Jihlavě.

Podle zjištění Dětí Země a spolků Obchvat Třebíče a Tilia Thákurova a řady občanů města nejde o úplný a objektivní odborný poklad pro vydání územního rozhodnutí, neboť zastírá zásadní střety v území a nehodnotí různé varianty, takže by se měla přepracovat.

„Na dokumentaci EIA jsme čekali pět let, takže nás překvapila její nízká kvalita, neboť buď obsahuje řadu obecných a zavádějících tvrzení, nebo mnohé údaje chybějí. Přitom má jít o ohromný zásah nové dvoupruhové silnice přes obydlené části Třebíče a přes rekreační a sportovní oblasti se dvěma přírodně cennými údolími a s lesoparkem, jejichž zničení by bylo obtížně nahraditelné. Také v ní není seriózní porovnání variant se stávajícím průtahem i s jeho modernizací a s variantou mimo město,“ říká předseda Dětí Země Miroslav Patrik.

Podle Dětí Země je vadou dokumentace EIA i to, že nebyly předloženy studie o dopravních intenzitách na průtahu a na variantě mimo město nyní a v budoucnu, o nehodovosti na všech variantách, o nadlimitním znečištění ovzduší na průtahu, o reálnosti protihlukových opatření na prosazované trase, pokud intenzity hluku snižují jen těsně pod limit atd. Chybějí i studie, proč nelze vozit velké náklady do JE Dukovany přes průtah.

„Všechny tři spolky považují za závažné, že Ředitelství silnic a dálnic ČR účelově rezignovalo na objektivní posouzení vlivů různých variant, jako je průtah a jeho modernizace, prosazovaná endogenní varianta přes město a exogenní varianta mimo město. Dokumentace EIA se sice odvolává na komparativní studii z roku 2018, ale ta nebyla přiložena. Navíc z předložených jejích částí vyplývá, že vhodná kritéria a ani konkrétní posouzení neobsahuje, přičemž zjištěné hlavní ekologické vlivy jsou nejnižší u varianty mimo město,“ tvrdí Patrik.

Podle Patrika chybějí i kvalitní studie o vlivu prosazované přeložky na klima nebo na krajinný ráz i se sociologickým výzkumem mezi obyvateli Třebíče, jak se nevratný zásah do harmonického měřítka přírodě blízkého území kolem Stařečského potoka, v Libušině a v Terovském údolí a v lesoparku Lorenzovy sady dotkne vnímání obyvatel Třebíče.

Podle něho je zásah prosazované silnice přes město do krajinného rázu v těchto místech jasně neúnosný. Navíc novým průtahem se zbytečně zničí téměř sto padesát stromů a keřů na šesti hektarech.

ŘSD ČR ve svém letáku z června 2023 uvádí, že přeložka přes město celkové délky 6,5 km má v roce 2023 získat stanovisko EIA a územní rozhodnutí, v roce 2025 stavební povolení a v roce 2029 má dojít ke zprovoznění.


* * * * * * * * * * *


I. Průběh hodnocení vlivů „obchvatu“ Třebíče silnicí I/23 (5,992 km) na životní prostředí


Proces EIA záměru „I/23 Třebíč, obchvat“
https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_VYS1224?

12.02.2018 = krajský úřad v Jihlavě zveřejňuje oznámení EIA s možností se k němu do třiceti dní vyjádřit
27.03.2018 = krajský úřad v Jihlavě vydává závěry zjišťovacího řízení pro vypracování dokumentace EIA
05.06.2023 = krajský úřad v Jihlavě zveřejňuje dokumentaci EIA
07.07.2023 = spolky Děti Země, Obchvat Třebíče a Tilia Thákurova a lidé zasílají vyjádření k dokumentaci EIA


II. Průběh územního řízení o umístění „obchvatu“ Třebíče silnicí I/23 (6,546 km)


16.11.2022 = Ředitelství silnic a dálnic ČR zasílá žádost
31.05.2023 = krajský úřad v Jihlavě oznamuje zahájení územního řízení spojeného s procesem EIA
07.07.2023 = termín, do kdy mohou spolky a příp. dotčené právnické a fyzické osoby zaslat přihlášku do řízení


III. Údaje Ředitelství silnic a dálnic ČR o přípravě záměru „I/23 Třebíč, obchvat“


V informačním letáku ŘSD ČR z 8/2021 se mj. uvádí následující:

„V únoru 2018 bylo zahájeno zjišťovací řízení záměru v rámci dokumentace EIA. Předpoklad vydání stanoviska EIA je koncem roku 2021... Předpoklad odevzdání čistopisu DÚR je v 10-11/2021.“

V informačním letáku ŘSD ČR z 10/2022 se mj. uvádí následující:

„K odevzdání čistopisu DÚR došlo v 05/2021. V 02/2021 byla uzavřena smlouva na zpracování podrobného GTP... Celkem bylo provedeno 124 vrtů (v rozmezí hloubky 3-25 m)... Průzkum (dokončený cca v polovině 09/2022) je podkladem pro zpracování DSP.“

V informačním letáku ŘSD ČR z 6/2023 se mj. uvádí následující:
https://kraje.rsd.cz/vysocina/#/stavby/I23/i23-trebic-obchvat?kraj=VYS&filters[]=StavbyRealizace&filters[]=StavbyProvoz&filters[]=StavbyPriprava&filters[]=StavbyStudie&page=0

„Dne 16. 11. 2022 byla podána žádost o umístění stavby v územním řízení s posouzením vlivů na životní prostředí. Dne 31. 5. 2023 KÚ KV zahájil územní řízení.“

Časový plán ŘSD ČR (srpen 2021 / říjen 2022 / červen 2023):

2021 / 2022 / 2023 = vydání stanoviska EIA
2022 / 2023 / 2023 = vydání územního rozhodnutí
2024 / 2025 / 2025 = vydání stavebního povolení
2026 / 2026 / 2026 = zahájení výstavby (2027 podle dokumentace EIA z 11/2022)
2029 / 2029 / 2029 = zahájení automobilového provozu (2030 podle dokumentace EIA z 11/2022)


IV. Průběh řízení o povolení výjimky podle § 56 zákona č. 114/1992 Sb. ke škodlivému zásahu do biotopů 27 zvláště chráněných druhů a rodů živočichů záměrem „I/23 Třebíč, obchvat“ celkové délky 6,546 km


13.08.2021 = Ředitelství silnic a dálnic ČR zasílá žádost
06.12.2021 = krajský úřad v Jihlavě povoluje výjimku s 10 podmínkami
10.08.2022 = Ministerstvo životního prostředí odvolání spolku Obchvat Třebíče, z. s., a Dětí Země zamítá
17.10.2022 = Děti Země zasílají ke Krajskému soudu v Brně správní žalobu (sp. zn. 31 A 98/2022)
Tento článek patří do kategorie |

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

reklama


Pražská EVVOluce

 
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist