https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/tiskove-zpravy/domorode-narody-jsou-zivou-vyzvou-k-nadeji
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Tiskové zprávy

Justitia et Pax Europa: Domorodé národy jsou živou výzvou k naději

10. prosince 2019 | Justitia et Pax Europa
Odhaduje se, že na světě existuje na 5000 různých domorodých národností obyvatel, kteří mají silné vazby na své přirozené prostředí a mají výrazné sociálně-ekonomické, politické, kulturní a náboženské rysy. I přes jejich geografické rozptýlení ve více než v 70 zemích po celém světě a jejich sociokulturní rozmanitost, jsou tito lidé často konfrontováni s podobnými hrozbami a výzvami.

Není náhodou, že Organizace spojených národů vyhlásila rok 2019 Mezinárodním rokem ohrožených domorodých jazyků, protože většina z 2680 jazyků, které mohou zmizet, je domorodé povahy. Je také alarmující, že téměř polovina ze 400 obránců životního prostředí a lidských práv zabitých v roce 2017 byli domorodí obyvatelé, kteří zemřeli při obraně svých individuálních a kolektivních práv. I v současnosti jsou v Latinské Americe, Africe, Asii, Evropě nebo Arktidě hlášena násilná úmrtí původních obyvatel a těch, kdo je hájí.

Domorodé národy jsou také ve velkém zájmu papeže Františka, který je označil za „živou výzvu k naději“, což nám připomíná „že lidé mají společnou odpovědnost v péči o společný domov“. Účastníci poslední synody biskupů pro panamazonský region měli možnost naslouchat silným svědectvím domorodých představitelů trpících novými formami kolonialismu.

Neudržitelné využívání přírodních zdrojů a bezohledné těžební činnosti nadnárodních společností, mnohokrát poháněné predátorskými ekonomickými a politickými zájmy, nezpůsobují pouze nevratné ekologické škody, ale také nezměrné sociální důsledky pro domorodé obyvatelstvo. Firemní zneužívání je často doprovázeno chybějícím vládním dohledem a nedostatečně prověřenými požadavky mezinárodních trhů místními orgány. To může vést k porušení pozemkových práv, ztrátě kultury a identity, obchodování s lidmi, otroctví, diskriminaci a marginalizaci, což je podněcováno korupcí a beztrestností. Oběťmi jsou obvykle ti nejzranitelnější - děti, mládež a ženy.

Ti, kteří se snaží dát jim hlas a obhajovat jejich přístup ke spravedlnosti, jsou často vystaveni útokům, hrozbám, nepřiměřenému trestnímu stíhání, zastrašování, obtěžování a dokonce zabíjení.

Ve světle těchto lidských práv, ekologických a sociálně-ekonomických výzev my jako Konference evropských komisí pro spravedlnost a mír (Justice and Peace Europe) sdílíme obavy původních obyvatel. Rovněž vyjadřujeme podporu těm, kdo je brání v Evropě a na celém světě.

Znovu zdůrazňujeme zásady Sociálního učení církve o lidské důstojnosti pro všechny, zejména ty nejslabší, a zasazujeme se o podporu integrálního lidského rozvoje.

Podporujeme výzvu papeže Františka „projevit zvláštní péči o domorodá společenství a jejich kulturní tradice. Nejsou pouze jednou bezvýznamnou menšinou mezi ostatními, měla by být plnohodnotnými partnery dialogu, zejména pokud se jedná o velké projekty ovlivňující jejich půdu. Země, půda pro ně není komoditou, ale spíše darem od Boha a od jejich předků, kteří tam odpočívají, posvátným prostorem, se kterým musí souznít, pokud si chtějí udržet svou identitu a hodnoty. Když zůstanou na své zemi, sami se o ni nejlépe postarají “(Laudato Si ', 146).

Ochrana práv domorodých lidí a těch, kdo je hájí, nepředstavuje pouze základní etický imperativ, ale také představuje mezinárodní právní závazek a základní závazek v oblasti lidských práv.

Jako Konference evropských komisí pro spravedlnost a mír (Justice and Peace Europe) proto vyzýváme tvůrce politik na vnitrostátní, evropské a mezinárodní úrovni, aby zintenzívnili úsilí o plné uznání, ochranu a prosazování práv domorodých obyvatel a těch, kteří je hájí, v souladu s příslušnými právními předpisy, včetně úmluvy ILO č. 169, Deklarace OSN o právech původních obyvatel a Deklarace OSN o právech obránců lidských práv.

Žádáme zejména, aby:

1. Veřejní a soukromí aktéři plně respektovali a podporovali pozemkové, kulturní, jazykové, duševní vlastnictví, sociální a environmentální práva původních obyvatel v Evropě a na celém světě.

2. Byla při rozhodování a prováděcích procesech ve všech záležitostech a budování kapacit zajištěna spoluúčast a konzultace se zástupci místních domácích obyvatel.

3. Byl zajištěn skutečný účinný přístup ke spravedlnosti a opravným prostředkům domorodým obětem a těm, kdo je brání v případě diskriminace a násilných útoků.

4. Společnosti, včetně společností se sídlem v Evropě, nevyráběly své produkty prostřednictvím dodavatelů, kteří zdroje získávají odlesňováním, zabíráním půdy nebo porušováním lidských práv.

5. Veřejné orgány, včetně Evropské unie, přijaly závazné právní předpisy v oblasti péče o lidská práva, aby zajistily sociální odpovědnost podniků, a aby přispěly svým dílem ke konstruktivním probíhajícím jednáním o Závazné smlouvě OSN o podnikání a lidských právech.

6. Dvoustranné a regionální obchodní dohody zahrnovaly vymahatelná lidská práva, sociální a environmentální doložky zajišťující účinnou ochranu práv domorodého obyvatelstva.

7. Byly prosazovány cílené politiky na podporu udržitelného a integrálního rozvoje původních obyvatel a komunit při současném respektování jejich způsobu života, specifické identity, kultury, jazyka a náboženského vyznání.

Ochrana a prosazování práv domorodých obyvatel a těch, kdo je hájí, vyžaduje víceúrovňovou a vícestrannou výzvu a my jako Konference evropských komisí pro spravedlnost a mír (Justice and Peace Europe) jsme připraveni přispět k tomuto úsilí.
Tento článek patří do kategorie |

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist