Ing. Arch. Blanka Solár "> Konference na téma pietních biocenter - Ekolist.cz
https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/tiskove-zpravy/konference-na-tema-pietnich-biocenter-2
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Tiskové zprávy

Poslední stopa zs.: Konference na téma pietních biocenter

30. dubna 2024 | Poslední stopa zs.
Autor: Ing. Arch. Blanka Solár, tel: 731200016
Konference na téma pietních biocenter otevřela téma vize pohřbívání 21. století;
Hřbitovy jako ostrůvky života?

Dne 23.4.2024 proběhla v prostoru Impact Hub Brno konference na téma pietních biocenter. Cílem konference byla iniciace odborného dialogu právě k vizi pietních biocenter, která představují formu hřbitovní rezervace pro český krajinný kontext. Konferenci připravil spolek Poslední stopa, který se věnuje tématu ekologického pohřbívání a jeho aplikace do praxe.
,,Skrze iniciaci dialogu odborníků hledáme způsob, jak propojit ochranu přírody a pohřbívání tak, aby z toho benefitovaly obě sféry a zároveň každý z nás měl možnost nakonec smysluplně splynout s přírodou, vrátit se do koloběhu’’ Ing. Arch. Blanka Solár - architektka, autorka vize pietního biocentra)

Předmětem konference byla odborná diskuze zaměřená na konkrétní řešení a diskuze o etice, legislativě, ekologii a definici pietních biocenter. Pietní biocentrum je koncepce krajinného pohřebiště 21. století jako hybridního modelu bio diverzního krajinného prvku s aditivní hodnotou pohřbívání v extravilánu měst a obcí (v rámci ÚSES) s provázaností na ochranu životního prostředí. Ve vyspělých zemích, jako je USA nebo Velká Británie, existují hřbitovní rezervace v určitých formách již od 90. let minulého století.

Konference byla tématicky rozdělena na 2 bloky: Pohřebnictví a Krajina. Mezi odborníky vystoupili: Mgr. et Mgr. Sandra Silná (husitská farářka), Adam Vokáč ( hrobník a správce Lučního hřbitova, absolvent kurzu Green Burial Masterclass) ekohrobník, Ing. Arch. Blanka Solár (architektka, autorka vize pietního biocentra), Ing. Vilém Jurek (ekolog, ochránce přírody a krajinný inženýr), Ing. Jaroslav Záhora CSc. (půdoznalec a půdní mikrobiolog) a Ing. Michal Friedl Ph.D, krajinný ekolog.
Konference si kladla za cíl specifikovat podmínky pro pilotní realizaci, iniciovat odborný dialog o etice, legislativě a ekologii v pohřbívání, získat zpětnou vazby veřejnosti a propagovat petici za udržitelné pohřebnictví a všeobecnou osvětu o problematice.

Výstupem celé konference bude sborník, který se stane podkladem pro tvorbu manuálu pro obce. Zároveň bude podkladem k oslovení poslanců a při jednáních na Ministerstvu pro místní rozvoj, s cílem prosadit potřebné legislativní změny a definice.

Konference se s velkým poděkováním uskutečnila díky finanční podpoře od nadací a neziskových organizací, (NF Propolis, Nadace Veronica, Stiftung reerdigung, Ke Kořenů, Pohřební průvodci..) a dalších dárců, kteří přispěli na dobročinnou sbírku přes platformu Znesnáze21 i osobně na konferenci. Tento formát financování byl zvolen proto, aby se cena vstupenky udržela na symbolické částce (179 Kč) a byla tak skutečně přístupná všem zájemcům, stejně tak, jako by mělo být finančně dostupné i pohřebnictví v souladu s přírodou.


V Brně dne 28.4.2024
Autor zprávy: Ing. Arch. Blanka Solár, Poslední stopa, z.s.
Kontakt: poslednistopa@gmail.com
Tento článek patří do kategorie |

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

reklama


Pražská EVVOluce

 
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist