https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/tiskove-zpravy/lidovci-predstavili-sve-kandidaty-do-letosnich-voleb-do-senatu
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Tiskové zprávy

KDU-ČSL: Lidovci představili své kandidáty do letošních voleb do Senátu

16. června 2022 | KDU-ČSL
V Poslanecké sněmovně proběhla tisková konference, na které byli představeni lidovečtí kandidáti do Senátu. Znovu do senátorského křesla chtějí usednout čtyři lidovečtí senátoři, zbytek kandidátů se do boje o Senát chystá poprvé. Lidovci jdou do voleb s celkem 11 kandidáty, z nichž 7 bude kandidovat v koalici SPOLU s ODS a TOP09.

„Význam Senátu je pro KDU-ČSL nezpochybnitelný. Tradičně v něm máme silné zastoupení a byl bych rád, kdybychom v tomto trendu dále pokračovali. Celkem jde do voleb 11 lidoveckých kandidátů a z toho dokonce šest žen, což mě velmi těší. Hlavními tématy jsou pro nás například dotupné bydlení, komunitní energetika, energetická soběstačnost a ekonomická situace rodin s dětmi. Dále také dlouhodobě řešíme téma sociální a prorodinné politiky a ochrany životního prostředí. Senát hraje neoddiskutovatelnou roli v ústavním systému České republiky, kde je skutečnou pojistkou demokracie," uvedl Marek Výborný. „Těší mě, že v mnoha obvodech došlo ke shodě a máme zde 7 lidoveckých kandidátů, kteří jdou do voleb v koalici SPOLU. Přeji všem kandidátům mnoho štěstí a síly v jejich utkání o Senát,“ dodal předseda poslaneckého klubu KDU-ČSL.

Kandidátkou do Senátu v obvodě Kroměříž číslo 76 bude již podruhé místopředsedkyně KDU-ČSL, předsedkyně senátorského klubu KDU-ČSL a nezávislí a senátorka pro oblast rodinné a sociální politiky, hospicové a paliativní péče Šárka Jelínková. Vystudovala Pedagogickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci. Do politiky vstoupila ještě jako ředitelka Centra pro seniory Zahrada. Kromě jiného je také předsedkyní Sdružení žen KDU-ČSL a zasedá v krajském zastupitelstvu Zlínského kraje. V Senátu je Šárka momentálně aktivní členkou Organizačního výboru a Výboru pro sociální politiku. „Do voleb jdu s heslem: Umím lidem pomáhat. Nebudu vymýšlet žádný nový příběh. Celý život se věnuji lidem s postižením, s demencemi a seniorům. Snažila jsem se to vše zúročit v Senátu a i přesto, že jsme byli čtyři roky v opozici, tak se nám podařila řada věcí prosadit,“ uvedla Šárka Jelínková (za SPOLU).

V pardubickém obvodu číslo 43 bude potřetí obhajovat mandát současná senátorka Miluše Horská. Bývalá 1. místopředsedkyně Senátu Parlamentu České republiky je v současné době předsedkyní Výboru pro sociální politiku. Téměř 30 let je také ředitelkou Základní školy a Praktické školy Svítání v Pardubicích, která pomáhá dětem i dospělým se speciálními vzdělávacími potřebami a dalšími službami směřujícími k rozvoji jejich osobnosti a zapojení do běžného života na základě individuálních potřeb. „Dlouhodobě se zabývám odstraňováním různých asymetrií v české společnosti, zejména pak v oblastech školství, pracovního trhu a sociálních služeb. Specializuji se na komplikovaná mezirezortní témata, na něž se v dnešní politice poněkud zapomíná, jako je například pomoc s pracovním uplatněním lidem po úrazu či s handicapem nebo velké téma slaďování pracovního a rodinného života. Mám dvě dcery a tři vnoučata, kterým se ve svém volném čase věnuji. Nejen práce, ale i rodina je pro mě velmi důležitá,” doplnila senátorka Miluše Horská (za SPOLU).

Naší kandidátkou do horní komory Parlamentu za obvod číslo 49 Blansko je současná senátorka Jaromíra Vítková. V roce 2016 byla zvolená do Senátu ČR, kde působí mimo jiné jako místopředsedkyně Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice. Je také členkou Stále komise Senátu pro rozvoj venkova a Podvýboru pro sport. „Vystudovala jsem Agronomickou fakultu Vysoké školy zemědělské v Brně a po studiích jsem se věnovala práci v oblasti životního prostředí. V 90. letech jsem se stala zastupitelkou města Boskovice a mezi lety 2002–2016 jsem zastávala post místostarostky, kde jsem měla v kompetenci oblasti životního prostředí, dopravy, školství, rodinné politiky či neziskového sektoru. V roce 2012 jsem byla také zvolená do zastupitelstva Jihomoravského kraje. Ve volném čase se ráda věnuji svým čtyřem vnoučatům, se kterými je radost trávit chvíle venku i doma. Pokud mám chviličku času pro sebe, tak se začtu do zajímavé knížky. Ráda se účastním také různých společenských, kulturních, sportovních či charitativních akcí v Praze či ve svém regionu,” řekla Jaromíra Vítková (za SPOLU).

Ve volebním obvodu číslo 61 Olomouc kandiduje již podruhé současný senátor a 1. místopředseda senátorského klubu KDU-ČSL a nezávislí Lumír Kantor. Mnozí znají Lumíra jako primáře olomouckého Novorozeneckého oddělení, kde společně s kolegy pečuje o zdraví dvou a půl tisíc dětí ročně. Celý život se řídí heslem: „Služba lidem je můj život.“ Díky své profesi má vhled do zdravotnictví a v Senátu dokázal prosadit řadu pozitivních změn nejen ve prospěch dětí. „V horní komoře působím ve Výboru pro zdravotnictví, Podvýboru Organizačního výboru pro státní vyznamenání a jsem také předsedou Stálé komise Senátu pro práci Kanceláře Senátu. Jsem ženatý, mám čtyři děti a vnouče. Rád poslouchám vážnou hudbu a jsem celoživotním skautem,“ uvedl Lumír Kantor (za KDU-ČSL).

Kandidátkou do Senátu za volební obvod číslo 67 Nový Jičín je Ivana Váňová, která je již více než 13 let starostkou obce Mořkov. Zároveň je krajskou tajemnicí KDU-ČSL za Moravskoslezský kraj a předsedkyní Svazku obcí regionu Novojičínska, a má tak znalosti celého volebního obvodu. Původem je profesní stavařkou a techničkou a právě zkušenosti z těchto profesí by chtěla zúročit i při své práci v Senátu. S manželem vychovali dvě děti. „Chtěla bych do Senátu přinést pohled komunálního politika, protože si myslím, že i tento názor je zde důležitý. Ráda bych se zaměřila především na rozvoj životního prostředí, na sociální oblast a téma rozvoje regionů. Mými vzory jsou Václav Havel, Josef Lux a Winston Churchill. Lidovecké smýšlení jsem převzala již od svých prarodičů a v Senátu bych ho ráda uplatnila,” řekla Ivana Váňová (za SPOLU).

Naší kandidátkou za volební obvod číslo 64 Bruntál je Pavla Löwenthalová, která je posledních osm let městskou zastupitelkou v Krnově za KDU-ČSL. I když vystudovala veterinární lékařství, profesně se věnuje celý svůj život zemědělství. S manželem v 90. letech vybudovali rodinnou zemědělskou farmu. Má dva syny, starší syn již pracuje na rodinné farmě, mladší syn studuje na gymnáziu. „V Senátu se chci primárně věnovat otázce hospodářství. Svou prací bych chtěla přispět k tomu, aby svoboda občanů v České republice nebyla omezovaná nadbytečnou regulací, novými povinnostmi a bariérami, ale aby stát lidem pomáhal,” doplnila Pavla Löwenthalová (za SPOLU).

Naší kandidátkou na senátorku za volební obvodu číslo 79 Hodonín je starostka obce Dolní Bojanovice Eva Rajchmanová, která v zastupitelstvu působí již 20 let – tři volební období jako místostarostka, nyní druhé volební období jako starostka. Ve volbách do Senátu chce navázat na úspěch a práci ministryně životního prostředí Anny Hubáčkové, která v tomto obvodu v roce 2016 do Senátu úspěšně kandidovala. „Nabízím dlouhodobé zkušenosti z komunální politiky. Chci podpořit legislativní změny, které pomohou zkvalitnit život v našem kraji. Je to region s nejvyšším počtem tropických dní a nocí, o to víc nás trápí sucho. Chci se proto zasadit o podporu komplexních pozemkových úprav, které umožňují provádět potřebná opatření v krajině – výsadbu remízků, větrolamů, obnovu rybníků a dalších opatření pro zachycení vody. Chtěla bych zrychlit výstavbu největší dopravní stavby v senátním obvodu – dálnice D55. V neposlední řadě bych chtěla zvýšit povědomí o komunitní energetice, díky které mohou obce a občané ušetřit na energiích. Mezi mé záliby patří především má velká rodina – mám čtyři děti a malou vnučku, a také hudba a zpěv – jsem členkou místního Svatováclavského sboru a orchestru,“ uvedla Eva Rajchmanová (za SPOLU).

Naším kandidátem do Senátu za obvod číslo 40 Kutná Hora je dětský lékař Bohuslav Procházka. „V Kutné Hoře žiji již od svého narození a vychoval jsem zde spolu se svojí manželkou, se kterou budeme letos 37 let, dvě děti. Nově jsem se stal také dědečkem. Pracuji jako dětský lékař se specializací na dětskou kardiologii. Celý život jsem se věnoval civilizačním chorobám a jejich prevenci u dětí. Působím také například v Akreditační komisi ministerstva zdravotnictví a v atestačních komisích,” řekl Bohuslav Procházka (za KDU-ČSL), který působil čtyři volební období také na městské radnici v Kutné Hoře.

Kandidátem do Senátu za obvod číslo 1 Karlovy Vary je starosta Žlutic Václav Slavík. „Vystudoval jsem pedagogická studia na Západočeské univerzitě v Plzni a na Univerzitě Karlově v Praze. Po studiích jsem pracoval jako učitel a ředitel speciální školy. Posledních dvanáct let starostuji ve městě Žlutice. Zajímá mě oblast školství, zejména leadership jako prostředek pro poskytování kvalitnějšího vzdělávání. Druhou oblastí zájmu jsou dobrovolní hasiči. Do jejich techniky se v posledních letech investovalo mnoho, do lidí však tolik ne. Tomu všemu bych chtěl pomoci,“ uvedl Václav Slavík (za SPOLU). Jeho zájem o školství dokládají zkušenosti z členství ve Výboru pro vzdělávání a zaměstnanost Karlovarského kraje nebo v radě místní základní školy. Dlouhodobě předsedal Místnímu akčnímu plánu pro rozvoj vzdělávání v Karlovarském kraji a je členem pracovní skupiny MAPu pro financování. Ve volném čase se věnuje hasičské mládeži a baví ho kolo, florbal a hokej.

Kandidátem do Senátu v obvodu číslo 46 Ústí nad Orlicí je starosta Letohradu a jmenovec našeho premiéra Petr Fiala. „Čtvrté období jsem starostou Letohradu, městečka v podhůří Orlických hor. Od roku 2013 jsem předsedou Sdružení obcí Orlicko, což je nejstarší svazek obcí v republice. Třetí období jsem také zastupitelem Pardubického kraje, kde poslední dvě období působím jako předseda výboru pro dopravu a dopravní obslužnost. Nejen politikou je člověk živ, zakládal jsem hokejbalový tým v Letohradě a deset let jsem byl předsedou Českomoravského svazu hokejbalu,“ dodal Petr Fiala (za KDU-ČSL).

V obvodě číslo 10 Český Krumlov se jméno lidoveckého kandidáta ještě řeší.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

reklama


Blíž přírodě

Pražská EVVOluce

 
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist