Veronika Krejčí "> Ministr Hladík: Evropská unie by měla podporovat transformaci uhelných regionů i po roce 2027 - Ekolist.cz
https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/tiskove-zpravy/ministr-hladik-evropska-unie-by-mela-podporovat-transformaci-uhelnych-regionu-i-po-roce-2027
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Tiskové zprávy

MŽP ČR: Ministr Hladík: Evropská unie by měla podporovat transformaci uhelných regionů i po roce 2027

25. března 2024 | MŽP ČR
Autor: Veronika Krejčí, tel: 267 122 835, 267 122 534
Ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL) se dnes zúčastnil zasedání Rady Evropské unie pro životní prostředí. Ministryně a ministři životního prostředí projednali na žádost ČR budoucnost Fondu pro spravedlivou transformaci, který pomáhá s proměnou uhelných regionů. Diskutovali také revizi rámcové směrnice o odpadech se zaměřením na textilní a potravinářské odvětví, nové nařízení v oblasti snižování znečišťování mikroplasty nebo klimatický cíl EU pro rok 2040.

Česká republika navrhla k projednání bod o budoucnosti mechanismu spravedlivé transformace. Fond pro spravedlivou transformaci (v ČR realizovaný prostřednictvím Operačního programu Spravedlivá transformace) pomáhá ve vybraných regionech EU s přípravou na odchod od uhlí a tím i proměny ekonomiky a sociální situace zdejších lidí. V červnu 2023 vzniklo Karlovarské prohlášení, ve kterém se zapojené regiony přihlásily k pokračování podpory v rámci spravedlivé transformace i po roce 2027, kdy má současné schéma skončit.

„Chceme pokračování silné evropské podpory uhelných regionů, protože se ukazuje, že jejich transformace není zdaleka hotová a potřebuje dlouhodobou finanční a politickou podporu. Přechod uhelných regionů na cestu dekarbonizace je časově a finančně náročný, není ho možné plně realizovat během jednoho programového období,“ říká ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL).

Ministři životního prostředí diskutovali o tom, jak by EU měla v přechodu na klimatickou neutralitu pokračovat a která odvětví mají největší potenciál k transformaci přispět. Pro Českou republiku je zásadní, aby kromě rozvoje obnovitelných zdrojů směřovala podpora také na nové technologie, například využívání a ukládání uhlíku a vodíkové hospodářství. Rozpočet EU musí cíle podporovat minimálně ve stejné výši jako v období do roku 2030. Paralelně musíme hledat další způsoby financování v době, kdy výnosy z emisních povolenek začnou kvůli snižujícímu se objemu emisí postupně klesat.

Rada EU také jednala o revizi rámcové směrnice o odpadech, konkrétně o textilu a potravinách. Návrh zavádí tzv. rozšířenou odpovědnost výrobců, kteří by měli nově přispívat na náklady spojené s textilním odpadem, a pravidla ohledně třídění použitých textilních výrobků k opětovnému použití či recyklaci. U potravinového odpadu předkládá návrh opatření pro prevenci jeho vzniku, povinnosti monitoringu a vyhodnocování.

„Textilní odpady považujeme v cirkulární ekonomice za jednu z našich priorit. Jejich význam neustále roste kvůli levné produkci a vysoké spotřebě. Proto je důležité, aby výrobci a dovozci textilu a obuvi převzali odpovědnost za své výrobky a podíleli se na zlepšení sběru a recyklaci,“ vysvětluje Petr Hladík.
Rada se věnovala i diskuzi nad návrhem Komise směřujícím ke snížení znečištění mikroplasty, které má negativní vliv zejména na mořskou biologickou rozmanitost, na lidské zdraví a ekonomiku. Zástupci evropských zemí řešili i návrat velkých šelem, především medvěda, vlka a rysa. Ten je klíčový pro správné fungování lesních ekosystémů, nicméně přináší složité socioekonomické výzvy napříč Evropou. Proto je potřeba na úrovni EU posílit ochranu hospodářských zvířat a zohlednit zvýšené náklady zemědělců.

Diskutovalo se také o klimatickém cíli EU pro rok 2040.

„Udržení a posílení konkurenceschopnosti průmyslu, zajištění přijatelných cen čisté energie a minimalizace negativních sociálních dopadů – to jsou pro mne hlavní podmínky, za kterých je možno diskutovat nový cíl do roku 2040. Zelená transformace musí být skutečně spravedlivá a zohledňovat sociální podmínky všech občanů, aby z ní měli prospěch. Bez jasného vyčíslení dopadů na jednotlivé sektory a na domácnosti se cíl jeví jako velmi ambiciózní,“ komentuje ministr Hladík doporučení Evropské komise snížit emise skleníkových plynů v EU do roku 2040 o 90 % ve srovnání s rokem 1990.
Veronika Krejčí, tel: 267 122 835, 267 122 534
Tento článek patří do kategorie |

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

reklama


Pražská EVVOluce

 
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist