Karolína Šůlová "> Mokřady mají svátek - Ekolist.cz
https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/tiskove-zpravy/mokrady-maji-svatek
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Tiskové zprávy

AOPK ČR: Mokřady mají svátek

1. února 2022 | AOPK ČR
Autor: Karolína Šůlová, tel: 724 102 406
Za revitalizaci jednoho z nich - přírodní rezervace U sedmi rybníků – získala AOPK ČR ocenění Vodohospodářská stavba roku 2020.

Světový den mokřadů se slaví každoročně 2. února. Připomíná podpis mezinárodní úmluvy na ochranu mokřadů v íránském Ramsaru v roce 1971 [1]. Mnoho mokřadů bylo v minulosti poškozeno, odvodněno nebo dokonce zcela zničeno a nyní patří k nejohroženějším místům ve světě i u nás. Aby se podařilo vodu do krajiny vrátit, je důležité mokřady obnovovat a zároveň různými způsoby její zadržování v krajině podporovat. Jednou z takových akcí byla revitalizace přírodní rezervace U sedmi rybníků nedaleko Františkových Lázní, za kterou získala AOPK ČR ocenění Vodohospodářská stavba roku 2020.

Rybniční soustava v přírodní rezervaci U sedmi rybníků byla v havarijním stavu. Rybníky byly zanesené sedimentem, zarostlé orobincem a zastíněné břehovými porosty, hrozil zánik cenného mokřadního společenství. Proto se v letech 2019-2020 kompletně obnovilo pět historických vodních nádrží i mokřad. Rybníky se odbahnily a opravily se jejich hráze, funkční objekty a průtočná zařízení, v zátopě byl vymodelován litorál. Vykácela se část dřevin na březích, aby se vodní plochy proslunily, vybudovaly se tůně. Nyní je přírodní rezervace a evropsky významná lokalita soustavy Natura 2000 opět pestrou oázou života. Za tuto revitalizaci získala AOPK ČR ocenění Vodohospodářská stavba roku 2020 [2].

Konkrétní příklady zajímavých projektů, které pomáhají vracet vodu do krajiny, najdete ve strorymapě, kterou AOPK ČR připravila. Podívat se na ni můžete zde: http://vodudokrajiny.nature.cz.

Přehled více než dvou tisíc našich mokřadů – od těch s mezinárodním významem po mokřady lokálního charakteru – najdete na http://mokrady.ochranaprirody.cz.


Poznámky:
[1] Česká republika je jedním ze 171 států dodržujících Úmluvu o mokřadech, majících mezinárodní význam především jako biotopy vodního ptactva, tzv. Ramsarskou úmluvu, která ukládá členským zemím povinnost vyhlásit na svém území alespoň jeden mokřad mezinárodního významu. Ten by měl svými přírodními hodnotami splňovat mezinárodně schválená kritéria. Stát se taktéž zavazuje ke zvýšené péči a ochraně těchto území. V České republice je zapsáno 14 takových mokřadů. Mezi prvními byly např. Šumavská rašeliniště (1990), Třeboňské rybníky (1990), Krkonošská rašeliniště (1993) či Mokřady dolního Podyjí (1993). Více o Ramsarské úmluvě o mokřadech na http://www.ochranaprirody.cz/mezinarodni-spoluprace/mezinarodni-umluvy/ramsarska-umluva/.
[2] Cenu vyhlašuje Svaz vodního hospodářství ČR, z.s. ve spolupráci se Sdružením oboru vodovodů a kanalizací ČR, z.s. pod záštitou ministrů zemědělství a životního prostředí. Více na https://www.sovak.cz/cs/clanek/vyhodnoceni-souteze-vodohospodarska-stavba-roku-2020.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

reklama


Blíž přírodě

Pražská EVVOluce

 
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist