https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/tiskove-zpravy/mzp-v-plzni-prohralo-dva-spory-o-ucast-deti-zeme-v-rizenich
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Tiskové zprávy

Děti Země: MŽP v Plzni prohrálo dva spory o účast Dětí Země v řízeních

7. října 2022 | Děti Země
Krajský soud v Plzni rozhodl již třikrát ve prospěch spolku


Krajský soud v Plzni 19. července 2022 a 13. září 2022 na základě dvou žalob Dětí Země ze srpna 2021 uznal jejich námitku, že Ministerstvo životního prostředí v Plzni nezákonným způsobem tvrdilo, že nebyly účastníky dvou řízení o povolení výjimky ze zákona o ochraně přírody a krajiny ke škodlivému zásahu do biotopů desítek zvláště chráněných druhů živočichů, a to obchvatem obce Losiná a modernizací železniční tratě z Plzně do Stodu.

Ministerstvo proti zrušujícím rozsudkům již podalo dvě kasační stížnosti.

„S oběma rozsudky jsme spokojeni, jelikož Ministerstvo životního prostředí nelogicky odmítlo uznat, že když jsme v srpnu 2019 poslali na Krajský úřad Plzeňského kraje žádost o získávání informací o zahajování řízení podle zákona o ochraně přírody a krajiny, tak bylo povinností krajského úřadu nám tyto informace posílat přímo, nikoliv je oznamovat jen na úřední desce a obě řízení nám zatajit,“ říká předseda Dětí Země Miroslav Patrik.

Podle Patrika krajský úřad i ministerstvo účelově vršily jednu nezákonnost na druhou. Krajský úřad nejprve chybně zahájení obou řízení Dětem Země neoznámil přímo, takže se ho nemohly aktivně účastnit a jen mohly jako opominutý účastník podat odvolání.

Ministerstva ovšem tento nezákonný postup nenapravilo, ale naopak v něm ještě pokračovalo, neboť odvolání odmítlo s tvrzením, že Děti Země údajně nebyly účastníky řízení.

Krajský soud v Plzni v rozsudku z července 2022, který převzal i rozsudek ze září 2022, mj. uvádí následující: „Mezi adresným (individuálním) doručením oznámení, tedy doručením jeho písemného vyhotovení, a jeho doručením vyvěšením na úřední desce je evidentní rozdíl. Ten po věcné stránce tkví v tom, že individualizované oznámení o zahájení řízení poskytuje svému adresátu podstatně větší míru právní jistoty a procesního komfortu, neboť se o zahájení správního řízení dozví bez další své aktivity (...), jmenovitě bez nutnosti kontrolovat v pravidelných intervalech úřední desky příslušných správních orgánů.“

„S takovým pohrdáním našich práv, kdy nám krajský úřad v Plzni po podání žádosti přímo neoznámil zahájení obou řízení o škodlivém zásahu, takže nám zabránil se jich účastnit, jsme se u jiných úřadů nesetkali. Soudní spor navíc eskaluje, neboť ministerstvo proti zrušujícím rozsudkům podalo dvě kasační stížnosti,“ uzavírá Patrik.

Děti Země navíc již v červenci 2021 získaly rozsudek Krajského soudu v Plzni, podle kterého jim Krajský úřad Plzeňského kraje nezákonně od srpna 2020 neposílal žádané informace přímo, ale jen je vyvěšoval na úřední desce.

Krajský úřad s rozsudkem nesouhlasí, takže v srpnu 2021 poslal kasační stížnost, o níž nebylo rozhodnuto.

Děti Země dokonce v červnu 2019 získaly rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové, podle kterého jim Krajský úřad Královéhradeckého kraje nezákonně od srpna 2018 neposílal žádané informace přímo, ale jen je vyvěšoval na úřední desce.

Tento krajský úřad ale po podání žaloby Dětmi Země tuto svou chybu uznal.


* * * * * * * * * * * *


I. Průběh sporu Dětí Země s Ministerstvem životního prostředí v Plzni o účast v řízení o povolení výjimky ze zákona č. 114/1992 Sb. ke škodlivému zásahu záměru „I/20 Losiná – obchvat, SUDOP Praha 2019“ do biotopů 17 zvláště chráněných druhů a rodů živočichů


• 16.08.2019 = Děti Země posílají na krajský úřad v Plzni žádost dle zákona č. 114/1992 Sb. o zasílání informací
• 22.06.2020 = ŘSD ČR posílá žádost o povolení výjimky ze zákona č. 114/1992 Sb. ke škodlivému zásahu
• 25.06.2020 = krajský úřad v Plzni oznamuje zahájení řízení jen na úřední desce, nikoliv přímo Dětem Země
• 13.08.2020 = Děti Země se podle zákona č. 106/1999 Sb. dovídají, že bylo zahájené řízení
• 21.08.2020 = Děti Země posílají na krajský úřad v Plzni přihlášku do řízení
• 22.09.2020 = krajský úřad v Plzni povoluje výjimku ze zákona č. 114/1992 Sb. ke škodlivému zásahu
• 24.03.2021 = Děti Země se podle zákona č. 106/1999 Sb. dovídají, že rozhodnutí bylo vydáno
• 08.04.2021 = Děti Země posílají odvolání
• 14.06.2021 = MŽP v Plni odvolání Dětí Země zamítá, neboť nebyly účastníky řízení
• 23.08.2021 = Děti Země posílají ke Krajskému soudu v Plzni správní žalobu, neboť podle nich účastníky byly
• 13.09.2022 = Krajský soud v Plzni rozsudkem spis. zn. 57 A 102/2021 ruší rozhodnutí MŽP, neboť Děti Země účastníky řízení byly
• 29.09.2022 = MŽP v Plzni proti rozsudku posílá k NSS kasační stížnost: spis. zn. 2 As 235/2022


II. Průběh sporu Dětí Země s Ministerstvem životního prostředí v Plzni o účast v řízení o povolení výjimky ze zákona č. 114/1992 Sb. ke škodlivému zásahu záměru „Modernizace trati – Plzeň – Domažlice – státní hranice SRN, 1. stavba nová trať Plzeň (mimo) – Stod (včetně)“ do biotopů 48 zvláště chráněných druhů a rodů živočichů


• 16.08.2019 = Děti Země posílají na krajský úřad v Plzni žádost dle zákona č. 114/1992 Sb. o zasílání informací
• 05.06.2020 = SŽDC posílá žádost o povolení výjimky ze zákona č. 114/1992 Sb. ke škodlivému zásahu
• 03.07.2020 = krajský úřad v Plzni oznamuje zahájení řízení jen na úřední desce, nikoliv přímo Dětem Země
• 13.08.2020 = Děti Země se podle zákona č. 106/1999 Sb. dovídají, že bylo zahájené řízení
• 21.08.2020 = Děti Země posílají na krajský úřad v Plzni přihlášku do řízení
• 25.01.2021 = krajský úřad v Plzni povoluje výjimku ze zákona č. 114/1992 Sb. ke škodlivému zásahu
• 24.03.2021 = Děti Země se podle zákona č. 106/1999 Sb. dovídají, že rozhodnutí bylo vydáno
• 08.04.2021 = Děti Země posílají odvolání
• 15.06.2021 = MŽP v Plni odvolání Dětí Země zamítá, neboť nebyly účastníky řízení
• 23.08.2021 = Děti Země posílají ke Krajskému soudu v Plzni správní žalobu, neboť podle nich účastníky byly
• 19.07.2022 = Krajský soud v Plzni rozsudkem spis. zn. 77 A 108/2021 ruší rozhodnutí MŽP, neboť Děti Země účastníky řízení byly
• 22.08.2022 = MŽP v Plzni proti rozsudku posílá k NSS kasační stížnost: spis. zn. 9 As 153/2022


III. Průběh sporu Dětí Země s Krajským úřadem Plzeňského kraje o výklad § 70 zákona č. 114/1992 Sb.


• 17.08.2020 = Děti Země posílají na krajský úřad v Plzni žádost dle zákona č. 114/1992 Sb. o zasílání informací
• 17.02.2021 = Děti Země posílají ke Krajskému soudu v Plzni správní žalobu proti nezákonnému zásahu
• 30.07.2021 = Krajský soud v Plzni rozsudkem spis. zn. 77 A 12/2021 prohlašuje, že krajský úřad v Plzni odmítnutím posílat žádané informace přímo Dětem Země učinil nezákonný zásah
• 17.08.2021 = Děti Země posílají na krajský úřad v Plzni žádost dle zákona č. 114/1992 Sb. o zasílání informací
• 27.08.2021 = krajský úřad v Plzni proti rozsudku posílá k NSS kasační stížnost: spis. zn. 1 As 269/2021
• 16.08.2022 = Děti Země posílají na krajský úřad v Plzni žádost dle zákona č. 114/1992 Sb. o zasílání informací
Tento článek patří do kategorie |

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

reklama


Blíž přírodě

Pražská EVVOluce

 
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist