Dita L. Michaličková "> Nové složení Evropského parlamentu dává zvířatům naději - Ekolist.cz
https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/tiskove-zpravy/nove-slozeni-evropskeho-parlamentu-dava-zviratum-nadeji
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Tiskové zprávy

Společnost pro zvířata: Nové složení Evropského parlamentu dává zvířatům naději

Naději pro zlepšování nelehkého údělu zvířat přináší výsledky současných voleb do Evropského parlamentu. Před volbami jsme oslovovali kandidáty z celé unie, aby se připojili k závazkům pro dobré životní podmínky zvířat v rámci projektu „Vote for Animals 2019“.
https://www.voteforanimals2019.eu/cs/home/

Ze 751 nyní zvolených evropských poslanců se 115 z nich k závazkům připojilo.
Je to 5x více než v minulých evropských volbách, jak udává organizace Eurogroup for Animals.

Na základě těchto výsledků nebude moci nová Evropská komise hledat výmluvy, že nemůže včlenit problematiku zajištění dobrých životních podmínek zvířat do programu období 2019 – 2023.

Ze zvolených euro-poslanců za Českou republiku se k závazkům připojili:

Markéta Gregorová – Česká pirátská strana: přijala všech 22 závazků
Jiří Pospíšil – STAN a TOP09 (europoslanec z předchozího období): přijal všech 22 závazků
Luděk Niedermayer – STAN a TOP09 (europoslanec z předchozího období): přijal 20 závazků
Stanislav Polčák – STAN a TOP09 (europoslanec z předchozího období): přijal 5 závazků
Michaela Šojdrová – KDU – ČSL (europoslanec z předchozího období): přijala 5 závazků
Tomáš Zdechovský – KDU – ČSL (europoslanec z předchozího období): přijal 6 závazků
- znění závazků viz níže


V posledních letech došlo k výrazné podpoře dobrých životních podmínek zvířat ze strany Evropského parlamentu a ze strany veřejnosti, i když smysluplná evropská opatření pro skutečně lepší ochranu zvířat nebyla přijata. Evropský parlament by měl proto opětovně vyzývat Evropskou komisi, aby hájila i zájmy nelidských živých tvorů obývajících EU, nejen zájmy skupin, které ze zvířat profitují.

U zvířat používaných pro hospodářské účely se jedná zejména o nahrazení dlouhotrvající přepravy se zvířaty obchodováním s masem a jatečně upravenými těly; o postupné ukončení používání klecí aj. život omezujících systémů chovu; o revizi směrnice o brojlerech – kuřatech vykrmovaných pro maso; o povinné omráčení zvířat před vlastním vykrvením bez výjimek a o pozitivní změny ve společné zemědělské politice.

Pro volně žijící zvířata je naléhavě nutné přijmout pozitivní seznam zvířat v zájmovém chovu v celé EU, který stanoví, která exotická zvířata lze chovat a se kterými lze obchodovat. Stejně tak i stanovit úplný zákaz použití volně žijících zvířat v cirkusech a zákaz chovu zvířat v tzv. kožešinových farmách. Je nutné zavést účinné nesmrtící řešení při koexistenci s velkými šelmami a humánní management invazivních nepůvodních druhů.

Společenská zvířata – zvířecí mazlíčci naléhavě potřebují systémy identifikace a sledovatelnosti, jak pro zajištění jejich dobrých životních podmínek a jejich zdraví, tak pro řešení rychle se rozvíjejícího nezákonného obchodu s nimi.

12 milionů laboratorních zvířat používaných v EU zoufale potřebuje konkrétní strategii pro postupné ukončování jejich použití ve výzkumu, testování a vzdělávání.

Koňovití potřebují náležitou péči bez ohledu na účel jejich chovu, ať už jsou využíváni k rekreaci, sportu, na farmách, v lesích, pro terapii nebo turistiku.


Aby se tak stalo, mohou se poslanci Evropského parlamentu zapojit do Meziskupiny pro dobré životní podmínky (welfare) a ochranu zvířat. http://www.animalwelfareintergroup.eu/
Je to druhá nejstarší z 28 meziskupin Evropského parlamentu, je fórem mezi stranami a účinnou hnací silou při prosazování iniciativ. Přibližně 70 z nově zvolených poslanců Evropského parlamentu se již zavázalo ke vstupu do meziskupiny, z nich přibližně 50 bylo již členy během předchozího politického období. Děkujeme, nyní již bývalému, euro-poslanci RNDr. Pavlu Pocovi ze jeho výraznou práci v této meziskupině a přínos pro zlepšování života zvířat.

A jak uvádí Dita Laura Michaličková, ze Společnosti pro zvířata: „Evropský parlament je dlouhodobě nositelem naděje pro nápravu nedobrého zacházení se zvířaty v EU a využívání zvířat pro lidské účely, kdy zvířata nemají zastání a žádnou možnost volby. Např. EP dlouhodobě žádá ukončení dálkových transportů se zvířaty na jatka, letos v únoru přijal znovu usnesení, v němž důrazně vyzval Evropskou komisi mimo jiné, aby místo transportů s živými zvířaty byly na dlouhé vzdálenosti přepravovány maso, jatečné půlky, embrya a semeno.“Společnost pro zvířata – zo čsop
člen Eurogroup for Animals
Michelská 48/5, Praha 4, 140 00
s.pro.zvirata@spolecnostprozvirata.cz
dita.m111@seznam.cz
www.spolecnostprozvirata.cz, www.stoptransport.cz
https://www.facebook.com/spolecnostprozvirata.cz
Inst. spolecnost_pro_zvirata

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZÁVAZKY K ŽIVOTNÍM PODMÍNKÁM ZVÍŘAT
https://www.voteforanimals2019.eu/cs/home/


Obecný závazek
1) Usilovat o to, aby všechny relevantní legislativní návrhy a politické iniciativy předložené parlamentu respektovaly skutečnost, že zvířata jsou vnímající bytosti.
2) Usilovat, aby do smluv byly v případě jejich přepracování zahrnuty dobré životní podmínky zvířat a sdílené kompetence.
3) Naléhat na Evropskou komisi, aby ve všech členských státech EU zajistila účinné vymáhání a zavádění legislativy spojené s životními podmínkami zvířat
4) Podpořit přijímání obecných zákonných rámců o životních podmínkách zvířat a poskytnout tak všem zvířatům alespoň minimální úroveň ochrany při dodržování existujících ustanovení.
5) Prosazovat a podporovat rozvoj politiky zavádějící lepší standardy životních podmínek zvířat.
6) Apelovat na Evropskou komisi, aby ustanovila komisaře pro životní podmínky zvířat.

Hospodářská zvířata
7) Usilovat o minimalizaci transportu zvířat a nahradit přepravu živých jatečních zvířat obchodováním s masem a poraženými zvířaty.
8) Prosazovat rychlý zákaz používání klecí pro chov a držení hospodářských zvířat
9) Podporovat přepracování směrnice o kuřatech chovaných na maso tak, aby se výrazně zlepšily jejich životní podmínky
10) Usilovat o to, aby se životní podmínky zvířat staly prioritou implementace společné zemědělské politiky.
11) Ukončení praxe nuceného krmení kachen a hus určených pro produkci foie gras.
12) Zajistit, aby byla zvířata před porážkou vždy účinně omráčena.
13) Podpora zavádění nových pravidel na ochranu životních podmínek ryb, a to obzvláště při jejich přepravě a zabíjení.

Divoká zvěř (volně žijící zvířata)
14) Podpora přijetí unijního pozitivního seznamu exotických domácích zvířat s výčtem druhů, se kterými je možné v EU obchodovat a chovat je.
15) Přijetí zákazu EU na používání divokých zvířat v cirkusech.
16) Podpora koexistence s volně žijícími zvířaty a nesmrtící management těchto zvířat v EU.
17) Podpora přijetí národního zákazu chovu zvířat v kožešinových farmách a vystupovat proti iniciativám EU, které podporují kožešinový průmysl.

Koně
18) Prosazování dobrých životních podmínek a zodpovědné péče o koně opřené o pevnou identifikaci a dohledatelnost

Domácí zvířata
19) Prosazení kompatibilního systému identifikace a registrace koček a psů na úrovni EU, aby byla efektivnější dohledatelnost těchto zvířat.

Zvířata ve vědě
20) Prosazení přijetí komplexní a konkrétní unijní strategie obsahující milníky pro postupné upuštění od využití zvířat při výzkumu, testování a výuce.

Obchod se zvířaty a blaho zvířat
21) Zajistit, aby byly při importu živočišných produktů z třetích zemí plně respektovány standardy pro dobré životní podmínky zvířat

Meziskupina pro životní podmínky a ochranu zvířat
22) Ve snaze spojit síly s ostatními europoslanci, kterým záleží na životních podmínkách zvířat, se zavazuji, že v případě svého zvolení se stanu členem meziskupiny Evropského parlamentu pro dobré životní podmínky a ochranu zvířat.


Tento článek patří do kategorie |

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

reklama


Pražská EVVOluce

 
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist