https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/tiskove-zpravy/pirati-poslali-ministrum-navrhy-na-dalsi-pomoc-ceskym-domacnostem.navrhuji-solidarni-prispevek-ze-zisku-z-uhli-i
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Tiskové zprávy

Česká pirátská strana: Piráti poslali ministrům návrhy na další pomoc českým domácnostem. Navrhují solidární příspěvek ze zisků z uhlí i pravidelnou valorizaci rodičovské

2. června 2022 | Česká pirátská strana
Piráti zaslali premiérovi a ministerstvům návrhy na pomoc rodinám zasaženým zdražováním. Cílem je skutečná pomoc domácnostem bez toho, aby docházelo k dalšímu zadlužování státu. Piráti navrhují dočasný solidární příspěvek z mimořádných zisků uhelných elektráren, které vydělávají na zdražení energií. Piráti předložili balíček pomoci pro rodiny a jednotlivce. Stejně tak navrhují spravedlivější podíl občanů na českém nerostném bohatství či úpravu Modernizačního fondu.

„Uhelné elektrárny dosahují mimořádných zisků kvůli neočekávanému růstu cen, který vyvolala invaze Putinova režimu na Ukrajinu. Chceme proto, aby uhelné společnosti dočasně platily solidární příspěvek ze svých zisků, pomocí něhož získáme zdroje pro pomoc domácnostem, na které zvýšené náklady nejvíce dopadají. Pomoc mezi občany rozdělíme pomocí bonusů na energie,“ sdělil Jakub Michálek, předseda pirátského poslaneckého klubu, který je autorem původního lednového návrhu Pirátů na energetický bonus, na který nové opatření navazuje.

„Peníze chceme dát mimo jiné na valorizaci rodičovského příspěvku, který by se měl stejně jako důchody zvyšovat automaticky v případě prudkého zdražování. Dále na finanční podporu školek a miniškolek a možnost rozšířit tzv. úsporný energetický tarif podle potřeby na další dotčené skupiny občanů. Nechceme totiž, aby se problémy dále prohlubovaly,“ popsal Michálek.

„Stát musí být na straně lidí. Zejména těch, na které krize dopadá nejvíce a nemohou si pomoci sami. Jde zejména o rodiče s malými dětmi a samoživitele a osamělé seniory s nízkými důchody. Proto navrhujeme předvídatelnou valorizaci státní podpory a proto jsme velmi rádi například za novou systémovou podporu částečných úvazků, kterou jsme dlouho chtěli,” uvedla místopředsedkyně Poslanecké sněmovny Olga Richterová s tím, že jsou ale potřeba i další dlouhodobější změny. Například v Modernizačním fondu, skrz který Česko podle odhadů získá v následujících letech až 400 miliard korun.

„Musíme modernizovat Modernizační fond. Podle původního plánu mají jít desítky miliard na podporu plynu, což jde proti snaze o energetickou nezávislost na Rusku. Nebo na dotování velkých solárních parků, které jsou kvůli zdražování silové elektřiny mnohdy v zisku i bez dotací. Piráti naopak chtějí podporu komunitní energetiky typu soláry na střechách, obnovitelných zdrojů, výstavbu moderního bydlení i renovací veřejných budov či domácností, které pomohou lidem ušetřit desítky tisíc korun,“ nastínila pirátská poslankyně Klára Kocmanová.

Piráti již v minulém období také upozorňovali na to, že stát dostatečně nevyužívá možnosti zpoplatnění výnosů z těžby nerostných surovin.

Finanční přínos z těžby a prodeje nerostného bohatství vůbec neodpovídá tomu, že nerosty patří státu a neodpovídá ani realitě v ostatních Evropských zemích, jak uvádí Kocmanová: „Právě z těchto důvodů navrhujeme zvýšit poplatky z těžby na našem území na přiměřenou výši vůči výnosům, které navíc aktuálně rostou kvůli krizi způsobené válkou na Ukrajině. Tento příspěvek do státního rozpočtu bude použit na dodatečná opatření proti energetické krizi a příslušné programy z oblasti ochrany životního prostředí a zmírňování následků těžby. V Německu je těžba surovin zpoplatněna 10 % z jejich tržní ceny.“


Dopisy premiérovi a ministerstvům naleznete níže:
Návrhy Pirátů na pomoc rodinám s drahými energiemi - https://www.pirati.cz/assets/pdf/N%C3%A1vrhy%20Pir%C3%A1t%C5%AF%20na%20pomoc%20rodin%C3%A1m%20a%20dom%C3%A1cnostem%20s%20drah%C3%BDmi%20energiemi_MPSV.pdf
Návrhy Pirátů na další pomoc českým domácnostem s drahými energiemi - https://www.pirati.cz/assets/pdf/N%C3%A1vrhy%20Pir%C3%A1t%C5%AF%20na%20dal%C5%A1%C3%AD%20pomoc%20%C4%8Desk%C3%BDm%20dom%C3%A1cnostem%20s%20drah%C3%BDmi%20energiemi_UV.pdf
Návrhy Pirátů na solidární příspěvek z mimořádných zisků uhelných elektráren a spravedlivý podíl občanů na výnosech z nerostného bohatství Česka - https://www.pirati.cz/assets/pdf/N%C3%A1vrhy%20Pir%C3%A1t%C5%AF%20na%20solid%C3%A1rn%C3%AD%20p%C5%99%C3%ADsp%C4%9Bvek%20z%20mimo%C5%99%C3%A1dn%C3%BDch%20zisk%C5%AF%20uheln%C3%BDch%20elektr%C3%A1ren%20a%20spravedliv%C3%BD%20pod%C3%ADl%20ob%C4%8Dan%C5%AF%20na%20v%C3%BDnosech%20z%20nerostn%C3%A9ho%20bohatstv%C3%AD%20%C4%8Ceska_MF_MPO.pdf
Návrhy Pirátů k budoucnosti Modernizačního fondu - https://www.pirati.cz/assets/pdf/N%C3%A1vrhy%20Pir%C3%A1t%C5%AF%20k%20budoucnosti%20moderniza%C4%8Dn%C3%ADho%20fondu.pdf
Tento článek patří do kategorie |

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

reklama


Blíž přírodě

Pražská EVVOluce

 
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist