https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/tiskove-zpravy/plan-na-rekonstrukci-tunelu-v-nelahozevsi-podruhe-v-troskach
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Tiskové zprávy

Děti Země: Plán na rekonstrukci tunelů v Nelahozevsi podruhé v troskách

1. listopadu 2023 | Děti Země
Dětem Země a dalším dvěma spolkům se opět podařilo ochránit veřejné zájmy

Správa železnic už podruhé neuspěla s žádostí o získání nějakého rozhodnutí na stavbu nového tunelu na železniční trati u Nelahozevse. Nejprve Ministerstvo dopravy v září 2022 zamítlo její žádost o vydání územního rozhodnutí a nyní Ministerstvo životního prostředí 25. října 2023 potvrdilo rozhodnutí krajského úřadu v Praze z května o nepovolení škodlivého zásahu do biotopů sedmnácti cenných druhů organismů. V obou případech sehrály důležitou roli připomínky a znalosti spolků a rozpor stavby s územním plánem.

„Výsledek řízení o povolení škodlivého zásahu do cenných biotopů a územního řízení dokládají aroganci Správy železnic, která se stále snaží protlačit svou stavbu v rozporu s územním plánem Nelahozevse, a také důležitost účasti spolků v těchto řízeních, které na chyby, nezákonnosti a na závažné vlivy stavby na přírodu upozornily, čímž pomohly chránit veřejné zájmy před skupinovými zájmy,“ tvrdí předseda Dětí Země Miroslav Patrik.

Žádost Správy železnic o povolení zásahu již v květnu 2023 zamítl krajský úřad v Praze, neboť firma nedokázala doložit, v čem spočívá převaha veřejného zájmu na výstavbě nového tunelu. MŽP pak na základě vyjádření spolků Děti Země, Dvořákova stezka a Spolku Na Skalách Kralupy nad Vltavou k odvolání Správy železnic nyní rozhodlo, že pokud je stavba v rozporu s územním plánem, tak je poměřování veřejných zájmů už zbytečné.

„Správa železnic tvrdila, že bez nového tunelu pro novou kolej je průjezd osobních vlaků, klasických nákladních vlaků a s kontejnery značně rizikový. Přesvědčivě a konkrétně už ale nedoložila tyto údajné bezpečnostní problémy přepravy, nevyčíslila ekonomické ztráty při údajně složité organizaci železniční kontejnerové dopravy a ani nedodala doklady o údajných přínosech stavby,“ upřesňuje Patrik podružný druhý okruh důvodů zamítnutí.

Podle Dětí Země lze řízení o povolení škodlivého zásahu i územní řízení považovat také za důkaz správného fungování právního státu, neboť sice dochází k selhávání státního investora, který se pokoušel opakovaně švindlem získat potřebná rozhodnutí pro svou stavbu, nicméně aktivní účastí spolků, občanů a firem v obou těchto řízeních byly odhaleny nezákonnosti, takže byla vydána dvě zamítavá rozhodnutí.

Řízení o povolení škodlivého zásahu do biotopů patnácti zvláště chráněných druhů a rodů živočichů a dvou druhů rostlin se od prosince 2022 do října 2023 aktivně účastnily Děti Země, spolek Dvořákova stezka a Spolek Na Skalách Kralupy nad Vltavou a pasivně pak obec Nelahozeves a město Kralupy nad Vltavou.

Územního řízení se od června 2020 do září 2022 aktivně účastnily Dětí Země, spolek Dvořákova stezka, Spolek Na Skalách Kralupy nad Vltavou, obec Nelahozeves, společnost Marina Vltava, s. r. o., a pět fyzických osob.


* * * * * * * * * *


I. Průběh řízení o změně umístění dokončeného záměru rekonstrukce nelahozeveských tunelů (cca 2 roky)


26.06.2020 = Správa železnic zasílá žádost
10.11.2020 = KÚ Středočeského kraje oznamuje zahájení řízení
09.12.2020 = KÚ Středočeského kraje oznamuje nové zahájení řízení
25.01.2021 = Děti Země zasílají vyjádření
19.08.2021 = KÚ Středočeského kraje vydává územní rozhodnutí

17.09.2021 = Děti Země zasílají blanketní odvolání, přičemž odvolání posílá dalších devět účastníků řízení
04.10.2021 = Děti Země zasílají důvody svého odvolání
10.08.2022 = Ministerstvo dopravy sděluje, že k novým podkladům lze poslat vyjádření
06.09.2022 = Děti Země zasílají vyjádření k novým podkladům v odvolacím spise
27.09.2022 = Ministerstvo dopravy žádost Správy železnic o vydání změny územního rozhodnutí zamítá


II. Průběh řízení o povolení škodlivého zásahu do biotopů 15 zvláště chráněných druhů a rodů živočichů a 2 druhů rostlin pro záměr rekonstrukce nelahozeveských tunelů (10 měsíců)


15.12.2022 = Správa železnic zasílá žádost
24.02.2023 = KÚ Středočeského kraje oznamuje zahájení řízení
27.03.2023 = KÚ Středočeského kraje rozhodnutím škodlivý zásah nepovoluje
07.07.2023 = Správa železnic zasílá blanketní odvolání
21.07.2023 = Správa železnic zasílá důvody svého odvolání

14.08.2023 = Spolek Na Skalách Kralupy nad Vltavou zasílá vyjádření k odvolání
15.08.2023 = Dvořákova stezka, z. s., zasílá vyjádření k odvolání
21.08.2023 = Děti Země zasílají vyjádření k odvolání
25.10.2023 = Ministerstvo životního prostředí odvolání Správy železnic zamítá


III. Výběr ze zjištění Ministerstva životního prostředí v jeho zamítavém rozhodnutí ze dne 25. 10. 2023 (cit.)


str. 4
Ministerstvo pro místní rozvoj došlo k závěru, že záměr je v rozporu s územním plánem v těchto částech: 1. záměr nerespektuje výšky protihlukových stěn stanové územním plánem pro lokality N03 – Dvořákova stezka a N08 Lososnice; 2. záměr nerespektuje podmínky „stromořadí podél břehu Vltavy“ stanovené územním plánem pro lokalitu N03 – Dvořákova stezka; 3. umístění oplocení v ploše PB – plochy přírodní pobytové je nepřípustné.

Na základě uvedeného je tak potřeba korigovat úvahy krajského úřadu uvedené v napadeném rozhodnutí, zejména na str. 6, na které krajský úřad uvedl, že záměr je v souladu s územním plánem obce Nelahozeves. Záměr ve třech výše uvedených bodech je v rozporu s územním plánem obce Nelahozeves, a proto měl krajský úřad podanou žádost Správy železnic zamítnout (tj. nepovolit výjimku) bez dalšího posuzování. Krajský úřad tak již v souladu se zásadou procesní ekonomie nemusel označit jiný veřejný zájem na projednávaném záměru a tento jiný veřejný zájem porovnávat s veřejným zájmem na ochraně přírody... neboť uvedené posouzení bylo již bezpředmětné. Nicméně závěr krajského úřadu o nepovolené požadované výjimky je tak správný...

str. 5
K uvedenému lze doplnit, že odvolatel jako žadatel může požádat znovu o povolení druhové výjimky, až bude projektová dokumentace v souladu s územním plánem a následně svou žádost náležitým způsobem odůvodní a řádně označí a doloží důkazy na podporu svých tvrzení ohledně jiného veřejného zájmu na stavebním záměru. Zejména pak podklady, ze kterých je patrný jiný převažující veřejný zájem na požadovaném záměru nad zájmem ochrany přírody. Uvedenému rovněž odvolatel v předmětném řízení nedostál...

Tento článek patří do kategorie |

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

reklama


Pražská EVVOluce

 
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist