Tiskové oddělení MŽP "> Posilování digitalizace v odpadovém hospodářství. Do roku 2023 bude mít MŽP nový ISOH2 - Ekolist.cz
https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/tiskove-zpravy/posilovani-digitalizace-v-odpadovem-hospodarstvi.do-roku-2023-bude-mit-mzp-novy-isoh2
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Tiskové zprávy

MŽP ČR: Posilování digitalizace v odpadovém hospodářství. Do roku 2023 bude mít MŽP nový ISOH2

24. února 2022 | MŽP ČR
Autor: Tiskové oddělení MŽP, tel: 267 122 835, 267 122 534
Od konce roku 2020 platí nová právní úprava odpadového hospodářství. Pro novou éru odpadového hospodářství je nezbytné zajistit dostatečnou informační podporu. MŽP proto začalo již vloni realizovat přípravu nového informačního systému odpadového hospodářství – ISOH2.

Stávající ISOH, fungující již více než 15 let, není schopen dále poskytnout oporu pro novou legislativu z důvodu technologických, architektonických, i uživatelských. Rovněž je nutné spojit doposud oddělené části, které se do původního systému postupně doplňovaly a přidat nové. Kromě toho musí být do budoucna nový systém schopen reagovat na požadavky odpadových předpisů, kterých bude nepochybně přibývat.

„Nový informační systém odpadového hospodářství bude skutečně komplexní systém, který sjednotí existující oddělené agendy, ale bude obsahovat nové funkcionality, které požaduje nová legislativa. Zvýšená pozornost se bude věnovat možnosti zpracování dat do podoby nejrůznějších analýz a reportů. Díky propojení doposud oddělených agend předpokládáme i zlepšení přehledu o fungování odpadového sektoru v České republice,“ uvádí ředitel odboru odpadů Jan Maršák.

Dále nový systém zajistí:
* snazší reporting a analýza dat,
* integraci na systémy Evropské unie,
* jednotný nástroj pro komunikaci s externími subjekty,
* sjednocení procesů při správě a provozu systému,
* zajištění souladu s principy eGovernmentu,
* digitalizaci procesů souvisejících s výkonem agendy odpadového hospodářství,
* soulad s požadavky kybernetické bezpečnosti.

Ministerstvo životního prostředí vypsalo otevřenou veřejnou zakázku s podrobnou technickou specifikací. Vyhrála ji společnost Solitea.

Solitea patří mezi velké evropské dodavatele ICT řešení. Mezi projekty realizovanými pro státní správu v ČR je například informační systém pro dozorovou činnost v zemědělství, systém správního řízení pro Český telekomunikační úřad, e-recept pro Státní ústav pro kontrolu léčiv či informační systém pro Celní správu.

„Zavázali jsme se nový systém dokončit do roku 2023. Už nyní máme prováděcí projekt včetně legislativní analýzy a do konce února by měla být schválená celá globální specifikace, tedy technická, procesní a funkční specifikace systému. Paralelně běží některé dílčí vývoje. Vše tedy jde podle plánu,” říká Dušan Bartoš, ředitel divize Solitey.

Odborné informace o novém ISOH2:

ISOH2 bude rozsáhlý agendový informační systém daný legislativou (zákon o odpadech, zákon o výrobcích s ukončenou životností, zákon o obalech, zákon o jednorázových plastech, prováděcí předpisy, evropská legislativa). Celé řešení se staví na technologii .NET 5.0, což je nejnovější .NET framework z dílny Microsoftu (dříve též označován jako .NET Core). Tento framework umožňuje jednotně konstruovat webové aplikace, aplikace pro běh na pozadí (Windows service) či poskytovat webové služby (REST i SOAP). Systém aplikace bude splňovat požadavky na bezpečnost, která je definována pomocí OWASP TOP 10.

Součástí projektu budou integrace se systémy zadavatele, systémy eGovernmentu a systémy třetích stran. Návrh a implementace systému je v souladu s architektonickým rámcem TOGAF (The Open Group Architecture Framework).
Tiskové oddělení MŽP, tel: 267 122 835, 267 122 534
Tento článek patří do kategorie |

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

reklama


Blíž přírodě

Pražská EVVOluce

 
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist