Petra Andrékovics Milerová "> Projekty na ochranu ohrožených druhů rostlin a živočichů podpořené Norskými fondy končí, péče o přírodně cenné lokality ale pokračuje dál. - Ekolist.cz
https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/tiskove-zpravy/projekty-na-ochranu-ohrozenych-druhu-rostlin-a-zivocichu-podporene-norskymi-fondy-konci-pece-o-prirodne-cenne-lokality-ale
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Tiskové zprávy

Český svaz ochránců přírody: Projekty na ochranu ohrožených druhů rostlin a živočichů podpořené Norskými fondy končí, péče o přírodně cenné lokality ale pokračuje dál.

29. dubna 2024 | Český svaz ochránců přírody
Autor: Petra Andrékovics Milerová, tel: 734 215 253
Vybudování dvanácti nových tůní, mozaikové kosení travního porostu, pastva prospívající vzácným druhům hmyzu, to je jen několik z opatření, která probíhala v rámci realizace projektů podpořených grantem z Norských fondů v programu Životní prostředí, ekosystémy a změna klimatu v oblasti podpory Zlepšování stavu životního prostředí v ekosystémech.
Projekty Ochrana biodiverzity mokřadních lokalit prostřednictvím pozemkových spolků a Ochrana biodiverzity stepních lokalit prostřednictvím pozemkových spolků byly zahájeny v červnu 2021 a jejich hlavní náplní byl soubor opatření zahrnující zejména údržbu či obnovu bezlesí a řídkých prosvětlených porostů dřevin, konkrétně vyřezání náletových dřevin, likvidaci invazních druhů rostlin, kosení travních porostů a pastvu, a u mokřadních lokalit také zřizování tůní. Zmíněné projekty konči k 30. 4. 2024 a na jejich realizaci se kromě ČSOP podílí partneři, kterými je sedm pozemkových spolků.
I když projekty končí, práce budou dále pokračovat. Jednotlivé pozemkové spolky, které mají lokality v péči, zajišťují dlouhodobou údržbu těchto i dalších přírodně cenných míst, která je pro zachování co nejvyšší biologické rozmanitosti zásadní.

Kontaktní osoba: Petra Andrékovics Milerová, koordinátorka projektů, 734 215 253, petra.milerova@csop.cz

Poznámky:
pozemkové spolky jsou neziskové organizace, pečující o přírodní a kulturní dědictví na základě vlastnického či užívacího práva nebo v úzké spolupráci s vlastníky pozemků. Toto zaručuje zachování hodnot takovýchto míst i v budoucnosti. Hnutí pozemkových spolků, zahrnující dnes v České republice více jak šest desítek organizací, zastřešuje Český svaz ochránců přírody. Bližší informace na http://www.pozemkovespolky.cz a na facebooku Pozemkové spolky.

Informace o projektu Podpora biodiverzity stepních lokalit prostřednictvím pozemkových spolků: https://pozemkovespolky.cz/podpora-biodiverzity-stepnich-lokalit-prostrednictvim-pozemkovych-spolku/

Informace o projektu Podpora biodiverzity mokřadních lokalit prostřednictvím pozemkových spolků: https://pozemkovespolky.cz/podpora-biodiverzity-mokradnich-lokalit-prostrednictvim-pozemkovych-spolku/

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

reklama


Pražská EVVOluce

 
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist