https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/tiskove-zpravy/proti-umisteni-noveho-jaderneho-bloku-byly-zaslany-rozklady
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Tiskové zprávy

Děti Země: Proti umístění nového jaderného bloku byly zaslány rozklady

5. února 2024 | Děti Země
Děti Země nejčastější namítají nesprávné povolení kácení dřevin a uložení nové výsadby


Ministerstvo průmyslu a obchodu sice na základě žádosti firmy Elektrárna Dukovany II, a. s., vydalo dne 30. října 2023 jedno územní rozhodnutí pro nový jaderný blok v Dukovanech a druhé pro nové silnice v jeho okolí, nicméně české a rakouské spolky proti nim loni v listopadu zaslaly rozklady.

Děti Země pak 22. ledna 2024 oba své rozklady doplnily o důvody, v nichž žádají přezkumy závazných stanovisek a uložení dalších zmírňujících a kompenzačních podmínek. Obě území řízení probíhají zatím dva a půl roku.

„Rozklady proti oběma rozhodnutím s celkem dvaceti osmi výroky mají osmdesát šest bodů. Navrhujeme v nich uložit další podmínky ke zmírnění zásahů do významných krajinných prvků, do záboru půdy, do povrchových vod, do okraje lesa a na ochranu před nadlimitními intenzitami hluku, takže žádáme o přezkum mnoha závazných stanovisek,“ upřesňuje předseda Dětí Země Miroslav Patrik, který ještě doplňuje, že obou územních řízení se účastní i deset spolků, z nichž šest je z České republiky a čtyři z Rakouska.

Děti Země dále namítají, že závazná stanoviska o povolení kácení dřevin a o uložení náhradní výsadby nebyla vydána správně podle zákona o ochraně přírody a krajiny.

Proto pokud už se bude opravdu kácet, tak aby to bylo co nejpozději a jen v mimovegetační období a také aby během péče o vysazené dřeviny byly uhynulé kusy nahrazeny novými. Další vadou je, že nedošlo k úplnému stanovení hodnoty dřevin a ekologické újmy.

„Souhrnně se má na území nového jaderného bloku a v trasách souvisejících silnic vykácet téměř dva tisíce osm set ekvivalent kusů stromů, ale nově se uložilo vysadit asi dvakrát méně kusů, přesněji řečeno téměř patnáct set ekvivalent kusů stromů. My ale žádáme vysadit aspoň dvakrát více kusů, než se jich má kácet,“ uvádí Patrik.

Děti Země se současně domnívají, že stavět další jaderný blok s kapacitou 1200 MW je zbytečné, neboť potřebný objem elektřiny kolem roku 2040 je možné mít i bez něho a také bez dalších uvažovaných tří bloků. Dokládá to například studie Energetická revoluce: Jak zajistit elektřinu, teplo a dopravu bez fosilních paliv.

Studii v říjnu 2021 zveřejnilo Hnutí DUHA a GREENPEACE, přičemž z ní vyplývá, že do konce roku 2030 je možné v ČR ukončit spalování uhlí a kolem roku 2050 lze dosáhnout nulových emisí skleníkových plynů, tzn. jak bez spalování uhlí, tak ropy a zemního plynu a také bez výstavby nového jaderného bloku v Dukovanech.

„Nový jaderný blok má podle vlády stát asi 160 miliard korun a má se stavět v letech 2029 až 2036. ale pokud by k výstavbě došlo, tak mohou být náklady i dvakrát vyšší a stavět se může i o polovinu déle,“ uzavírá Patrik.


* * * * * * * * * * *


1. Průběh dvou řízení o umístění stavby „Nový jaderný zdroj v lokalitě Dukovany“ a doprovodných dopravních komunikací, včetně povolení kácení dřevin (zatím 2,5 roku)


01.06.2021 = Elektrárna Dukovany II, a. s., zasílá žádost o vydání dvou územních rozhodnutí
30.07.2021 = MěÚ Třebíč oznamuje zahájení dvou územních řízení
27.08.2021 = KÚ v Jihlavě lhůtu pro vydání rozhodnutí prodlužuje (1)
13.09.2021 = Děti Země zasílají námitky o riziku tzv. systémové podjatosti MěÚ Třebíč a KÚ v Jihlavě
29.09.2021 = Děti Země zasílají vyjádření

18.11.2021 = Děti Země zasílají doplnění námitek o riziku tzv. systémové podjatosti MěÚ a KÚ v Jihlavě
29.11.2021 = KÚ v Jihlavě lhůtu pro vydání rozhodnutí prodlužuje do 01.06.2022 (2)
29.04.2022 = ministr Ivan Bartoš rozklad Dětí Země proti nepodjatosti ředitele KÚ v Jihlavě zamítá
11.05.2022 = Ministerstvo pro místní rozvoj odvolání Dětí Země proti nepodjatosti MěÚ Třebíč zamítá
27.05.2022 = KÚ v Jihlavě lhůtu pro vydání rozhodnutí prodlužuje do 01.12.2022 (3)

30.06.2022 = MěÚ Třebíč sděluje, že lze do 30 dní zaslat vyjádření k novým podkladům ve spise
29.07.2022 = Ministerstvo pro místní rozvoj odvolání Dětí Země proti nepodjatosti KÚ v Jihlavě zamítá
03.11.2022 = MěÚ Třebíč sděluje, že lze do 30 dní zaslat vyjádření k novým podkladům ve spise
16.11.2022 = KÚ v Jihlavě lhůtu pro vydání rozhodnutí prodlužuje do 01.03.2023 (4)
27.02.2023 = KÚ v Jihlavě lhůtu pro vydání rozhodnutí prodlužuje do 01.06.2023 (5)

22.05.2023 = KÚ v Jihlavě lhůtu pro vydání rozhodnutí prodlužuje do 01.11.2023 (6)
21.06.2023 = MěÚ Třebíč sděluje, že lze do 45 dní zaslat vyjádření k novým podkladům ve spise
30.10.2023 = Ministerstvo průmyslu a obchodu vydává územní rozhodnutí pro blok i s kácením (322 stran)
30.10.2023 = Ministerstvo průmyslu a obchodu vydává územní rozhodnutí pro silnice i s kácením (63 stran)
29.11.2023 = Děti Země zasílají dva blanketní rozklady
22.01.2024 = Děti Země zasílají dva blanketní rozklady doplněné o důvody


II. Průběh řízení o umístění záměru „V406/407 Kočín – Mírovka, nové vedení 400 kV“ délky 121,65 km, který má vést z Jihočeského kraje do Kraje Vysočina (zatím 8 let)


22.01.2016 = ČEPS, a. s., zasílá žádost o vydání územního rozhodnutí
29.01.2016 = Ministerstvo pro místní rozvoj řízení přerušuje (1)
23.09.2016 = Ministerstvo pro místní rozvoj řízení přerušuje (2)
16.11.2016 = Ministerstvo pro místní rozvoj řízení přerušuje (3)
03.01.2017 = Ministerstvo pro místní rozvoj řízení přerušuje (4)

30.06.2017 = Ministerstvo pro místní rozvoj řízení přerušuje (5)
12.09.2017 = ČEPS, a. s., doplňuje žádost
05.10.2017 = Ministerstvo pro místní rozvoj oznamuje zahájení řízení
16.11.2017 = Děti Země zasílají vyjádření
15.05.2018 = Ministerstvo pro místní rozvoj řízení přerušuje (6)

16.11.2020 = Ministerstvo pro místní rozvoj sděluje, že lze do 30 dní zaslat vyjádření k podkladům ve spise
03.02.2022 = Ministerstvo pro místní rozvoj vydává územní rozhodnutí
09.03.2022 = Děti Země zasílají blanketní rozklad
21.03.2022 = Děti Země zasílají blanketní rozklad doplněný o důvody
01.09.2023 = ministr Ivan Bartoš územní rozhodnutí ruší a řízení vrací zpět na Ministerstvo pro místní rozvoj
Tento článek patří do kategorie |

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

reklama


Pražská EVVOluce

 
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist