https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/tiskove-zpravy/rekultivace-skladky-nebezpecnych-odpadu-v-moldavsku-byla-uspesne-ukoncena
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Tiskové zprávy

Česká rozvojová agentura: Rekultivace skládky nebezpečných odpadů v Moldavsku byla úspěšně ukončena

5. listopadu 2019 | Česká rozvojová agentura
Nedaleko moldavské obce Cişmichioi se nachází skládka nebezpečných odpadů představující značné riziko pro životní prostředí a zdraví obyvatel. Nachází se v obydlené zemědělské oblasti a vzhledem k blízkosti Dunaje by potenciální únik znečištění mohl ohrozit rozsáhlé území, včetně cenných ekosystémů v deltě řeky a následně i Černého moře. Česká rozvojová agentura zde proto podporuje projekt Omezení rizik souvisejících se skládkou nebezpečných odpadů v Cişmichioi, který realizuje česká akciová společnost DEKONTA.
V dobách Sovětského svazu byly v Moldavsku ve velkém rozsahu používány v zemědělství pesticidy. V 90. letech minulého století pak bylo plošné používání těchto látek ukončeno a zbývající nepoužité a již zakázané pesticidy byly bez bližší evidence shromážděny ve vybraných skladech. Jedna ze skládek, kde jsou také nebezpečné pesticidy uloženy, leží v blízkosti obce Cişmichioi na úplném jihu Moldavska. Před zahájením české asistence nebyl znám přesný obsah úložišť, stav zabezpečení ani úroveň potenciálních úniků látek do okolí, a tím pádem ani míra ohrožení zdraví obyvatel a životního prostředí. Chemický zápach se volně linul ze skládky.

Skládka nebezpečných odpadů v Cişmichioi byla vybudována mezi lety 1977 a 1987 a je na ní uloženo přibližně 4 až 16 000 tun pesticidů a dalších chemických látek o odhadovaném celkovém objemu až 27 000 mᶾ. „Hlavním záměrem projektu bylo přispět ke snížení ohrožení životního prostředí a zdraví obyvatel, kteří žijí v blízkosti skládky. Už v letech 2016-2017 byla proto zahájena první fáze projektu s názvem Ověření stavu a návrh řešení skládky nebezpečných odpadů v Cişmichioi. V této fázi bylo nutné provést detailní průzkumné práce, které umožnily zpracování analýzy rizik a následně studie proveditelnosti. Výsledkem analytických prací bylo určení kroků, jak omezit rizika spojená se skládkou. V diskuzi o dalším postupu bylo hned několik variant, ale jako technicky a ekonomicky nejvýhodnější byla doporučena rekultivace a zatěsnění skládky,“ přibližuje projekt konzultantka České rozvojové agentury Vlasta Gernerová.

Následná fáze projektu se tedy zaměřila na vlastní zatěsnění a rekultivaci skládky. Před zahájením samotných prací byla zpracována dokumentace pro provedení stavby v souladu s moldavskou legislativou a veškeré další dokumenty pro získání potřebných povolení. Rekultivační práce probíhaly v období duben až říjen 2019, kdy bylo rekultivováno celkem 10 375 m2 plochy. Po dotvarování jednotného tělesa skládky pokračovala pokládka speciální izolačních vrstev proti průsakům dešťových vod, aby se zamezilo vymýváním nebezpečných látek do podzemí. Dále byl kolem celé skládky vybudován drenážní systém v podobě betonového koryta, které chrání rekultivované těleso skládky před vnikáním srážkových vod z okolních svahů. Celková délka drenážního systému je cca 650 m. Nyní již déšť ani vítr nepůsobí rozšiřování škodlivin do okolí.

Projekt navíc podpořil doplnění monitorovacího systému podzemních vod o nový vrt MWC-6 (vystrojená hloubka vrtu 118 m p.t.). V současné době monitoruje okolí skládky 6 vrtů, které obsluhují zaškolení pracovníci. Díky rekultivaci došlo k zásadnímu zlepšení aktuálního zabezpečení uložených pesticidů a dalších chemických látek tak, aby v budoucnu nedocházelo k nežádoucí kontaminaci okolního prostředí (zeminy, povrchové a podzemní vody). Zabezpečením skládky jsou podstatným způsobem snížena zdravotní rizika pro obyvatele.

Realizátorem projektu byla česká firma DEKONTA, a.s., která má s řešením dané problematiky rozsáhlé zkušenosti jak v České, tak Moldavské republice, kde již od roku 2006 podpořila řadu projektů prospěšných životnímu prostředí, tak zejména zdraví lidí. O jednom z jejích projektů v Moldavsku se můžete dočíst zde. Moldavským partnerem projektu bylo Ministerstvo zemědělství, regionálního rozvoje a životního prostředí Moldavské republiky. Projekt byl dále monitorován a rovněž významně podporován ze strany zastupitelského úřadu ČR v Moldavské republice.

V říjnu 2019 byly dokončeny veškeré práce a proběhlo předání rekultivované skládky příjemcům projektu (zástupcům Národního úřadu pro bezpečnost potravin ANSA a vedení obce Cişmichioi) za účasti zástupkyně České rozvojové agentury. Starosta obce Cişmichioi při této příležitosti poděkoval jménem všech obyvatel obce celé České republice za snížení ohrožení souvisejících se skládkou. „Obyvatelé obce Cişmichioi byli z úspěšného ukončení projektu nadšeni a nesmírně si váží toho, že nás v České republice jejich situace nejen zajímá, ale že jsme jim dokázali tak efektivně pomoci,“ říká Vlasta Gernerová, která byla přítomna předání rekultivované skládky.
Tento článek patří do kategorie |

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

reklama


Pražská EVVOluce

 
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist