https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/tiskove-zpravy/rizeni-o-vyjimce-pro-obchvat-trebice-se-presune-na-mzp
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Tiskové zprávy

Děti Země: Řízení o výjimce pro obchvat Třebíče se přesune na MŽP

15. února 2022 | Děti Země
Děti Země a sdružení Obchvat Třebíče se odvolaly proti výjimce ze zákona

Krajský úřad v Jihlavě dopisem ze dne 11. února 2022 zaslal účastníkům řízení o povolení výjimky ze zákona o ochraně přírody a krajiny ke škodlivému zásahu do biotopů 27 zvláště chráněných druhů živočichů plánovaným obchvatem Třebíče sdělení, že proti jeho povolujícímu rozhodnutí z 6. prosince 2021 zaslaly Děti Země a sdružení Obchvat Třebíč, z. s., odvolání.

Účastníci řízení se k nim mohou vyjádřit a pak se spis přesune na Ministerstvo životního prostředí, které o obou odvoláních rozhodne.

„Naše odvolání má sedm bodů a namítáme v něm formální vypořádání našich námitek, není také jasné, na základě jakých podkladů se rozhodovalo a navíc některé podle nás chybějí, dále navrhujeme upřesnit podmínky o místech, kam se mají přenášet chránění živočichové, a o ochraně zimujících netopýrů v dutinách stromů, které se mají vykácet,“ vyjmenovává některé důvody odvolání předseda Dětí Země Miroslav Patrik.

Děti Země ovšem za hlavní nedostatek povolené výjimky považují nedoložení převahy veřejného zájmu a ani nedoložení neexistence jiného dopravního řešení v Třebíči, než má být obchvat přes město, zvláště když chybí stanovisko EIA, které se má podle plánu Ředitelství silnic a dálnic ČR vydat až s územním rozhodnutím.

„Investor se rozhodl jít do velkého rizika, pokud bez stanoviska EIA, které posuzuje hlavní vlivy stavby na životní prostředí a hodnotí i varianty, požádal nejprve o výjimku. Zákon to sice umožňuje, ale pak měl krajský úřad pečlivě a podrobně posoudit různé varianty obchvatu, a to bez nové výstavby s modernizací současného průtahu, s trasou přes Třebíč a mimo město. To ale v rozporu s judikaturou neudělal,“ vysvětluje dále Patrik.

Děti Země také zpochybňují druhý důvod výstavby obchvatu, který má prý zajistit průjezd zařízení do nového jaderného bloku v Dukovanech.

Podle něho ve spise chybějí doklady koncepčního rázu, zda nelze potřebný objem elektřiny kolem roku 2036 získat i bez výstavby nového jaderného bloku, a také konkrétní důkazy, že jaderné zařízení nelze do Dukovan dovézt i bez nového obchvatu, třeba po stávajících silnicích, či po železnici.

„Potřebné množství elektřiny kolem roku 2040 je možné mít i bez výstavby nového jaderného bloku, což dokládá například studie Energetická revoluce: Jak zajistit elektřinu, teplo a dopravu bez fosilních paliv, takže v řízení o výjimce se mělo takové koncepční řešení také posoudit,“ upozorňuje Patrik.

Studii v říjnu 2021 zveřejnilo Hnutí DUHA a GREENPEACE, přičemž z ní vyplývá, že do konce roku 2030 je možné v ČR ukončit spalování uhlí a kolem roku 2050 lze dosáhnout nulových emisí skleníkových plynů, tzn. bez spalování uhlí, ropy a zemního plynu a také bez výstavby nového jaderného bloku v Dukovanech.


* * * * * * * * * * *


I. Průběh řízení o povolení výjimky podle § 56 zákona č. 114/1992 Sb. ke škodlivému zásahu do biotopů 27 zvláště chráněných druhů a rodů živočichů záměrem „I/23 Třebíč, obchvat“ celkové délky 6,546 km


13.08.2021 = Ředitelství silnic a dálnic ČR podává žádost o povolení výjimky ze zákona
20.09.2021 = krajský úřad v Jihlavě oznamuje zahájení řízení
25.10.2021 = Děti Země zasílají vyjádření č. 1
10.11.2021 = Děti Země zasílají vyjádření č. 2
06.12.2021 = krajský úřad v Jihlavě povoluje výjimku s 10 podmínkami
22.12.2021 = Obchvat Třebíč, z. s. posílá formální odvolání
06.01.2022 = Děti Země zasílají formální odvolání
04.02.2022 = Děti Země zasílají doplněné odvolání
11.02.2022 = krajský úřad v Jihlavě sděluje, že je možné se k oběma odvoláním vyjádřit


II. Průběh hodnocení vlivů jihozápadního úseku trasy obchvatu Třebíče silnicí I/23 délky 4,146 km na životní prostředí (proces EIA)


Proces EIA záměru „Přeložka silnice I/23 Třebíč – JZ obchvat“:
https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_VYS917?

12.02.2018 = krajský úřad v Jihlavě zveřejňuje oznámení EIA s možností se k němu do třiceti dní vyjádřit
27.03.2018 = krajský úřad v Jihlavě vydává závěry zjišťovacího řízení pro vypracování dokumentace EIA


III. Údaje Ředitelství silnic a dálnic ČR o přípravě záměru „Silnice I/23: Třebíč, obchvat“


V informačním letáku ŘSD ČR (8/2021) se mj. uvádí a vyplývá následující:
https://mapapp.rsd.cz/Upload/Stavby/394/infoletak_s23-trebic-obchvat.pdf

„Stavbou vnitřního obchvatu Třebíče dojde k výraznému vyvedení dopravy převážně mimo zastavěná území tohoto města, jehož středem stávající silnice I/23 prochází... přeložka sníží dopravní zátěž v centru města. Snížení množství výfukových plynů bude mít pozitivní dopad na životní podmínky obyvatel. Stavba obchvatu přinese rovněž zvýšení bezpečnosti, jelikož odstraní nevhodné úrovňové křížení s železniční tratí č. 240 Brno – Jihlava. Stavba obchvatu výrazně také uspoří čas při průjezdu městem.

V únoru 2018 bylo zahájeno zjišťovací řízení záměru v rámci dokumentace EIA. Předpoklad vydání stanoviska EIA je koncem roku 2021... Předpoklad odevzdání čistopisu DÚR je v 10-11/2021.“

Časový plán ŘSD ČR (srpen 2021):

2021 = vydání stanoviska EIA
2022 = vydání územního rozhodnutí
2024 = vydání stavebního povolení
2026 = zahájení výstavby
2029 = zahájení automobilového provozu

Tento článek patří do kategorie |

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (1)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

rl

rýpal lesní

16.2.2022 20:06
Dovolím si predikci, jak utkání dopadne. Po úporné bitvě právníků bude uvedený obchvat povolen s tím, že jeho existence zcela bezpochyby chrání přírodu a krajinu, a je neprostou lží ekologických aktivistů každé jejich slovo, dokonce i uctivý pozdrav.
Ministerstvo pro umožnění cílené devastace životního prostředí spolu s Ministerstvem pro dopravu věcí zbytečných pak SPOLU umožní si napakovat kapsy těm, kteří volili jejich politické zástupce.
:o)
<rýpal lesní>
Odpovědět
reklama


Blíž přírodě

Pražská EVVOluce

 
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist