Martina Kemrová "> Ústecký kraj není přípraven na transformaci - Ekolist.cz
https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/tiskove-zpravy/ustecky-kraj-neni-pripraven-na-transformaci
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Tiskové zprávy

International Sustainable Finance Centre: Ústecký kraj není přípraven na transformaci

4. května 2022 | International Sustainable Finance Centre
Autor: Martina Kemrová, tel: 603400150
Ústecký kraj je hlavním těžařským regionem České republiky, a bude tak výrazně ovlivněn přechodem na klimaticky neutrální ekonomiku. Plánované ukončení těžby uhlí a odklon od silně znečišťujícího průmyslu bude mít dalekosáhlé důsledky pro ekonomiku uhelných regionů – redukce pracovních míst, snížení příjmů i celkové produkce. Evropská unie uvolnila na prevenci dopadů nemalé prostředky, které jsou určené primárně na investice do malých a středních podniků (MSP), nevládních organizací a obcí. Studie International Sustainable Finance Centre (ISFC) mapuje připravenost regionu na tuto zásadní změnu i na čerpání fondů EU.
„Výsledek naší studie není pozitivní,“ konstatuje David Murphy, manažer strategie a rozvoje ISFC, a dodává: „Podpora podnikání a inovací v regionu je z našeho pohledu nedostatečná, a stávající ekosystém ani informovanost cílových skupin nenahrávají čerpání přidělených zdrojů. Podařilo se nám však definovat kroky, které mohou situaci zásadně zlepšit.“
Kompletní studie a závěrečná doporučení ISFC jsou k dispozici ZDE:
CZ https://www.isfc.org/cz/publications
EN https://www.isfc.org/en/publications
SOUČASNÁ SITUACE: nerozvinutý ekosystém, nízká informovanost, mizivá připravenost
Ekosystém malých a středních podniků je v Ústeckém kraji není dostatečně rozvinutý: počet registrovaných malých a středních podniků je zásadně nižší než v regionech podobné velikosti v ČR, navíc uhelný subregion má nejnižší počet malých a středních podniků na obyvatele v celém kraji. Podobně slabý je i nevládní sektor: 315 registrovaných NNO/1000 ob. (průměr ČR - 391), přičemž aktivních je pouze 20,5 % z nich.
Další překážkou v čerpání prostředků je nedostatečná informovanost cílových skupin: podniky jsou o dotačních příležitostech informovány méně než nevládní organizace a obce, navíc všechny cílové skupiny mají velice nízké povědomí o finančních nástrojích nabízených komerčními bankami.
Malé a střední podniky jsou ze všech cílových skupin nejméně připraveny využívat fondy EU. Navíc mnoho MSP vnímá termín „spravedlivá transformace“ negativně, některé vnímají negativně i fondy EU. Všechny cílové skupiny vnímají administrativní a finanční náročnost přípravy projektů na dotace jako zátěž.
Základní problémy
- Chybí vnímání naléhavosti situace a její porozumění: neproběhl dostatečný veřejný dialog o rizicích, příležitostech, důvodech restrukturalizace.
- „Ztraceno v překladu“: oficiální komunikace pracuje s pojmy, jimž občané nerozumějí (spravedlivá transformace, snížení CO2, oběhové hospodářství…)
- Nízká míra zapojení MSP – nezájem o granty
- Operační programy: malá koordinace cílů a nejasná aplikace v regionech
- Systémová a administrativní náročnost: pět operačních programů, četné finanční nástroje komerčních a rozvojových bank
- Krátkodobost financování
- Existující mýty a dezinformace o fondech EU („pokud je projekt za méně než 1 mil. Kč, nemá cenu žádat o dotaci kvůli administrativě“).
DOPORUČENÍ
- Banky a poradenské společnosti mohou hrát důležitou roli při vytváření zájmu mezi MSP: Krajské úřady nebo Agentura pro regionální rozvoj by měly zahájit dialog s bankami. Malé a střední podniky jsou zvyklé jednat se „svou“ bankou, takže tento přístup může mít pozitivní vliv na absorpční kapacitu programu a přijímání malých a středních podniků.
- Informace o oblastech podpory a termínech grantových schémat operačních programů plánovat a vyhlašovat s dostatečným předstihem a ideálně v ročním kalendáři po vzoru OPPIK.
- Maximálně zjednodušit a sjednotit proces podávání žádostí
- Odstranit duplicitu programů (jako tomu bylo např. u úspor energie, což vedlo k nízkému zájmu o finanční nástroj ve srovnání s investiční dotací).
- Zjednodušit administrativní procesy pro malé projekty = snížení transakčních nákladů
- Rozšíření osvědčených nástrojů, např. inovačních voucherů
- Vytvoření platformy pro diskusi, sdílení informací a partnerství, včetně možností spolufinancování a předfinancování, jakož i poskytování informací o veškerém dostupném financování, soukromém i veřejném, které může přispět k přechodu = role KÚ.
- Systematická technická pomoc žadatelům: zapojení různých organizací a sdružení (např. Regionální rozvojová agentura, CzechInvest, MAS, Sdružení mikroregionů a obcí), evt. samostatný fond pro financování technické pomoci od odborných poraden.
- Zkrácení délky procesu administrace (nyní až 10 měsíců)
Metodika: Výzkumný projekt probíhal od května do listopadu 2021. Během této doby ISFC rozeslal 1500 dotazníků MSP, 60 dotazníků NNO a 300 dotazníků obecním úřadům. Tazatelé přímo obvolali 170 subjektů ze sektoru malých a středních podniků. Data byla sbírána také během seminářů pro male a střední podniky (16 účastníků) a nevládní organizace a obce (22 účastníků).

O ISFC
Mezinárodní centrum pro udržitelné finance (ISFC) je nezávislá, apolitická a na dopad zaměřená nezisková organizace, jejímž cílem je provádět hloubkový výzkum v oblasti udržitelných financí. Centrum využívá odborné poznatky a praktická politická řešení k formování veřejné debaty a tvorby politik v oblasti udržitelných financí a zároveň pomáhá budovat místní odborné znalosti, sítě a kapacity v klíčových tématech, mezi něž patří Zelená dohoda EU, její program udržitelného financování a ozdravné balíčky po skončení programu COVID19. Více o ISFC naleznete zde.

Kontakty pro média:
Martina Kemrová
Mob.: +420 603 400 150
E-mail: martina.kemrova@isfc.org
Martina Kemrová, tel: 603400150
Tento článek patří do kategorie |

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

reklama


Blíž přírodě

Pražská EVVOluce

 
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist