https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/tiskove-zpravy/vlada-se-zavazala-vyresit-krizi-v-lesich-musi-vsak-prosadit-konkretni-reseni
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Tiskové zprávy

Hnutí DUHA: Vláda se zavázala vyřešit krizi v lesích. Musí však prosadit konkrétní řešení

8. ledna 2018 | Hnutí DUHA
Autor: Jan Piňos, tel: 731 465 279
Dnes schválené programové prohlášení vlády Andreje Babiše konkretizuje proti původnímu návrhu plán na ozdravění českých lesů. Ty velmi rychle chřadnou zejména vlivem dlouhodobě nešetrného hospodaření a změny klimatu. Nemocných je už 75% smrků a 42% listnáčů [1].

Vládní závazek odpovídá kritickému zdravotnímu stavu českých lesů: "Jako vláda garantujeme nezcizitelnost státních lesů. Praktickými opatřeními posílíme ochranu lesů, především jehličnatých, které jsou v současné době vážně ohroženy dopady klimatických změn. Vytvoříme dlouhodobou a jednoznačnou koncepci státní lesnické politiky a také myslivecké politiky, které budou naplňovat jak potřeby státu, jeho občanů, tak průmyslu a zemědělství na něj navázaných, a to v symbióze s kulturní krajinou, přírodou, přirozenou obnovou lesů. Lesy České republiky jako státní podnik budou hlavním nositelem této strategie. Budeme důsledně trvat na efektivním využívání dřevní hmoty s podporou českého zpracovatelského průmyslu."

Vláda bude muset udělat následující praktické kroky:

Rozhodnutí o certifikaci státních lesů certifikátem FSC.
Velmi důležité (nelegislativní, ale ekonomické a současně ekologické) opatření je zavést ve státních lesích spravovaných podniky Lesy ČR, s.p. a Vojenské lesy a statky, s.p. mezinárodně uznávanou certifikaci FSC. Ta zaručuje dodržování pravidel udržitelného lesního hospodaření a zachování lesů pro příští generace a zároveň udržení tisíců pracovních míst v našem dřevařském a nábytkářském průmyslu, který certifikaci po vzoru zákazníků požaduje.

Novela lesního zákona
Novelizovat zákon č. 289/1995 Sb. o lesích (lesní zákon) a prováděcí vyhlášky tak, aby bylo posíleno přírodě blízké hospodaření (omezení holosečí, ponechávání části dřeva k zetlení, zlepšení druhové skladby stromů, využívání přirozené obnovy atd.). Jinak budou lesy nadále rychle chřadnout, bude se snižovat schopnost krajiny zadržovat vodu a prohlubovat ztráta státního majetku (situace je akutní).

Novela zákona o myslivosti
Novelizovat zákon č. 449/2001 Sb. o myslivosti a prováděcí vyhlášky, které určí povinnost určovat plán lovu podle škod na lesích (nyní se plány určují podle myslivci "spočítaných" stavů zvěře, což vede k nízkému odlovu a přemnožení zvěře, která ničí mladé stromky, zejména listnáče a jedle).

Území pro divokou přírodu
Identifikovat vhodné plochy pro reprezentativní síť území (min. 10 km2) ponechaných samovolnému přírodnímu vývoji a zároveň volnému přístupu veřejnosti. Vymezit několik prvních území po dohodě s vlastníkem a správcem (nejspíše státních lesů ve správě LČR či VLS).


Kontakty:
Jiří Koželouh, programový ředitel, 723 559 495, jiri.kozelouh@hnutiduha.cz

Poznámky:
[1] http://www.hnutiduha.cz/aktualne/tri-ze-ctyr-jehlicnatych-stromu-v-nasich-lesich-jsou-nemocne-situace-se-zmenou-klimatu
Jan Piňos, tel: 731 465 279 tisknout poslat
 twitter
Tento článek patří do kategorie |

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení


Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

reklama


Blíž přírodě 


Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist