https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/tiskove-zpravy/vychazi-prazske-ptactvo-1800-2020
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Tiskové zprávy

Česká společnost ornitologická: Vychází Pražské ptactvo 1800-2020

Revolver Revue a Česká společnost ornitologická vydávají nové doplněné vydání Pražského ptactva, knihy Veleslava Wahla z roku 1944. Ta je cenným dokladem stavu ptactva v hlavním městě v první polovině 20. století a skvělým srovnávacím materiálem se stavem dnešním. Veleslav Wahl patřil ke špičce tehdejší ornitologie a mezi významné bojovníky proti totalitním režimům. Ve své poslední vůli, den před popravou československými komunisty v červnu 1950, vyjádřil přání, aby jeho kniha Pražské ptactvo byla vylepšena a znovu vydána. Rozhodli jsme se dostát Wahlovu odkazu a knihu vydáváme znovu, ovšem s aktualizovanými údaji o výskytu ptačích druhů v Praze a s obsáhlou částí o životě a odbojové činnosti Veleslava Wahla.

Kniha Pražské ptactvo 1800–2020 (Ptáci – město – příběh hrdiny) je určena odborné i široké veřejnosti a propojuje zdánlivě odlehlé oblasti: svědčí o mimořádné osobnosti v boji proti dvěma totalitám a představuje pozoruhodné ornitologické dílo. V jednom svazku je zahrnuto v jistém smyslu několik knih najednou:

Těžištěm je ceněná a v mnoha směrech průkopnická práce Pražské ptactvo, v níž ornitolog Veleslav Wahl (1922–1950) v polovině čtyřicátých let 20. století knižně dokumentoval a komentoval stav a prostředí ptáků v hlavním městě. Na svou dobu mimořádně prozíravý a dnes zvlášť aktuální je mimo jiné Wahlův přístup k ochraně ptactva apelující na cílenou péči o životní prostředí. Kapitoly původního Pražského ptactva byly pro současné vydání významně doplněny a aktualizovány novými texty, které reflektují změny v avifauně Prahy od dob Veleslava Wahla.

Další podstatná část knihy je zaměřena na nevšední život Veleslava Wahla a jeho hrdinské občanské postoje, jimž dodnes nebyla věnována patřičná pozornost. Wahl byl nejen významným ornitologem, ale také aktivním členem domácího protinacistického a posléze protikomunistického odboje; za údajnou velezradu a vyzvědačství byl v roce 1950 totalitní komunistickou justicí odsouzen k smrti.

Důležitou rovinu tvoří i obrazová vrstva knihy. Texty o ptactvu provázejí nové kresby Jana Hoška, starší ilustrace Karla Svolinského i výběr z obrázků samotného Wahla. Publikaci doplňují fotografie pražských lokalit, které speciálně pro tento účel pořídil Karel Cudlín, i řada archivních snímků, dokumentů a dalších pramenů.

Autory grafické úpravy celého svazku jsou Josefina Karlíková a Matej Vojtuš.

Kniha ve svém edičním záměru vychází z Wahlovy poslední vůle, kterou vlastnoručně sepsal den před popravou. Chce splatit dluh vůči jeho ornitologickému dílu i jeho občanské statečnosti a být zdrojem poučení, posily i radosti pro mladé i starší čtenáře 21. století.


Autorský tým:
Petr Voříšek – ornitolog, pracuje v České společnosti ornitologické, kde se zabývá monitoringem ptáků.
Jaroslav Cepák – ornitolog, vedoucí Kroužkovací stanice Národního muzea v Praze, kde se zabývá výzkumem migrace a populační dynamiky ptáků, především pěvců.
Kateřina Ebelová – neteř Veleslava Wahla a jedna z iniciátorek projektu.
Jan Hora – ornitolog v penzi, bývalý pracovník Zoo Praha a Národního muzea. Též pracoval pro Českou společnost ornitologickou.
Jakub Hošek – historik, specializuje se na novodobou českou historii se zvláštním zaměřením na tématiku totalitních režimů.
Jan Hošek – zoolog, ilustrátor a režisér-dokumentarista přírodovědných filmů. Kromě autorství několika přírodovědných populárních knih je znám jako přední český ilustrátor živé přírody.
Ondřej Sedláček – ornitolog, vysokoškolský pedagog na Univerzitě Karlově v Praze. Zabývá se ekologií ptáků a managementem přírodních stanovišť včetně praktických zásahů v chráněných územích.
Jaroslav Škopek – ornitolog, jeden ze spoluautorů Atlasu hnízdního rozšíření ptáků v Praze, zaměřuje se též na kroužkování a studium migrace ptáků a dalších aspektů jejich biologie.


Veleslav Wahl (*1922–1950) patří k nejvýznamnějším osobnostem československé ornitologie, které se věnoval už od dětství. Za války pracoval jako vědecký asistent v pražské zoo. Během okupace napsal řadu odborných článků a roku 1944 vydal uznávanou odbornou publikaci Pražské ptactvo. Po celou druhou světovou válku působil v protinacistickém odboji, ke konci války se podílel na přípravách pražského povstání a v jeho průběhu byl nejmladším členem České národní rady. Jím vedená Zpravodajská brigáda nebyla nacisty nikdy odhalena.

Po komunistickém puči v únoru 1948 se zapojil do obrany demokracie a společně s Jaromírem Nechanským budovali zpravodajskou síť spolupracující s americkým velvyslanectvím. V září 1949 byl zatčen a následně odsouzen k trestu smrti. Byl popraven v pankrácké věznici 16. června 1950. Jeho činnost byla oceněna několika vyznamenáními včetně Řádu Bílého lva in memoriam, který mu byl udělen v roce 1995. In memoriam ocenila V. Wahla i Univerzita Karlova, která mu udělila Zlatou pamětní medaili Univerzity Karlovy za statečnost a věrnost spravedlnosti a demokracii. Pamětní deskou na své budově se k odkazu V. Wahla a dalších dvou popravených studentů hlásí i Právnická fakulta UK.


Kniha Pražské ptactvo 1800-2020 vychází za finanční podpory Nadačního fondu rodiny Malých, Magistrátu hl. m. Prahy, Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, Právnické fakulty Univerzity Karlovy a členů a podporovatelů České společnosti ornitologické.
Děkujeme!

„…prosím dr. W. Černého, aby – až bude možnost – znovu zredigoval a doplnil moji knihu Pražské ptactvo. Bude-li to možné, byl bych rád, aby byla doplněna Svolinského obrázky.“ Veleslav Wahl, poslední vůle, 15. 6. 1950 v pankrácké věznici, Praha

Pražské ptactvo 1800–2020; Ptáci – město – příběh hrdiny
Veleslav Wahl, Petr Voříšek, Jaroslav Cepák, Kateřina Ebelová, Jan Hora, Jakub Hošek, Jan Hošek, Ondřej Sedláček, Jaroslav Škopek
Počet stran 544
ISBN 978-80-7622-028-7 (RR)
ISBN 978-80-87572-71-9 (ČSO)
Doporučená maloobchodní cena 1399 Kč

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

reklama


Pražská EVVOluce

 
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist