https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/PR-cesky-kras-slavi-padesatku
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

PR článek

Český kras slaví padesátku

25.4.2022 10:23 | PRAHA (Ochrana přírody)
Právě proto zdobí fotografie z této chráněné krajinné oblasti poslední číslo časopisu Ochrana přírody.
 
Padesáti letům CHKO Český kras se věnuje hned několik textů. Petr Moucha v úvodníku a článku Z historie vzniku chráněné krajinné oblasti Český kras připomíná zásadní momenty z historie tohoto chráněného území. Obsáhlý text několika autorů pak bilancuje, co se v přírodě Českého krasu za posledních padesát let odehrálo. Vyzdvihuje zejména obnovu pastvy na těch nejcennějších místech a návrat k tradičním formám hospodaření v některých lesích.

Přečtete si i o rozvoji poznání zdejších jeskyní či o tom, jak se v tomto mimořádně turisticky exponovaném území pracuje s veřejností. Českému krasu je věnován i rozhovor s Vojenem Ložkem mladším, který pracuje na Správě CHKO už několik desítek let.

Ale nejen Český kras. O významu mrtvého dřeva ve vodních tocích pro vývoj koryta i biologickou rozmanitost není potřeba ochránce přírody přesvědčovat. Nicméně správci vodních toků mají mnohdy pohled odlišný. O zkušenostech s výzkumem i praxí se více dozvíte v článku Management a monitoring říčního dřeva v Odře v CHKO Poodří.

A jaké mokřady jsou nejvhodnější pro ptáky? Svůj výzkum a jeho výsledky přibližují Vojtěch Šťastný a Jan Riegert. Hydrobiologický monitoring po obnově lučního mokřadu u obce Kruvíř pak shrnuje článek Revitalizace lučního mokřadu a její vliv na vodní bezobratlé živočichy.

Hned dva obsáhlé texty jsou věnovány legislativě. Jitka Jelínková se zaměřuje na možnosti regulace ohňostrojů a používání zábavní pyrotechniky ve světle poslední novely zákona o ochraně přírody a krajiny.

Vladimír Mana pak shrnuje přínosy jednotného environmentálního stanoviska, které vidí jako příležitost ke zjednodušení správních řízení v oblasti ochrany životního prostředí.

V časopise najdete bohužel také dva nekrology – ve věku 93 let zemřel v únoru nestor české ochrany přírody Jan Jeník, na kterého vzpomíná Jan Plesník. A ve stejném měsíci šokovala naši botanickou veřejnost zpráva o odchodu Vítka Grulicha, na kterého vzpomíná hned několik kolegů.

Celé číslo najdete zde.

Přejeme zajímavé čtení a hezké jarní dny.


reklama


 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist