https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/PR-dalsi-vykupy-pro-prirodu-prales-i-horska-pastvina
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

PR článek

Další výkupy pro přírodu - prales i horská pastvina

22.3.2019 11:35
Český svaz ochránců koupil i dva pozemky na přilehlém vrcholu Ploščin.
Český svaz ochránců koupil i dva pozemky na přilehlém vrcholu Ploščin.
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Foto | Kateřina Landová / ČSOP
„Soukromá rezervace“ Ščúrnice je větší o 1,6 ha. A koupili jsme i kus přilehlé horské pastviny s jalovci a orchidejemi. Díky dárcům veřejné sbírky Místo pro přírodu se pod ochranu Českého svazu ochránců přírody dostávají další pozemky.
 

Českému svazu ochránců přírody se podařilo koupit další pozemek v Bílých Karpatech, v oblasti, kde díky kampani Místo pro přírodu postupně vytváří „soukromou rezervaci“ Ščúrnica. Tedy prostor, kde je vývoj lesa v maximální možné míře ponechán na přírodě.

Ščúrnica
Ščúrnica
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Foto | Mirek Janík / ČSOP

„Jde o pozemek se spontánně vzrostlým smíšeným jedlobukovým lesem, s příměsí dalších dřevin, jako je dub, javor, třešeň či bříza. Horní stromové patro je ve stáří 80 let a více. Parcela navazuje na již vykoupenou hřebenovou část Ščúrnice a je první, která spadá přes hřeben Ploščin na severozápad. Tím je pro Ščúrnicu výjimečná a důležitá, chceme-li v rezervaci zastoupení všech expozic i výškových poměrů. Lokalita tak výborně zapadá do již vykoupeného celku.“ konstatuje Mirek Janík z místního pozemkového spolku Kosenka, duchovní otec Ščúrnice.

Díky aktuálnímu výkupu se již výměra plochy, jíž je Český svaz ochránců přírody vlastníkem či spoluvlastníkem, blíží 37 hektarům.

Zároveň Český svaz ochránců koupil i dva pozemky na přilehlém vrcholu Ploščin (0,7 ha), které mají zcela jiný charakter. Jde o typickou horskou pastvinu s keříky jalovců a s výskytem řady vzácných druhů rostlin, mimo jiné orchidejí (prstnatec bezový, hlavinka horská…).

„V péči pozemkového spolku a spřízněných hospodářů jsou tyto pozemky už dlouhá léta, takže když vlastníci lesa nabídli k prodeji i tyto pozemky, neváhali jsme. V kombinaci se sousedním lesem krásně doplňují mozaiku harmonické Valašské krajiny, od svobodné divočiny až po lidmi po staletí utvářené přírodně cenné pastviny. A mají pro nás i velký symbolický význam. Právě v těchto místech chtěli před 40 lety postavit horský hotel, čemuž se nám tehdy podařilo zabránit.“, vzpomíná Mirek Janík.

Dík patří stovkám dárců sbírky Místo pro přírodu, kteří na výkupy zajímavých přírodních lokalit pravidelně přispívají. Pomoci může každý! Konto veřejné sbírky Místo pro přírodu je 9999922/0800.

Místo pro přírodu je kampaň Českého svazu ochránců přírody, jejímž cílem je výkup ohrožených přírodně cenných pozemků či pozemků, na něž se snažíme přírodu navracet. Za 16 let se takto díky finančním darům stovek dárců podařilo pro přírodu zachránit již přes 140 hektarů pozemků. Přispět na výkupy dalších (nejen mokřadních) lokalit můžete na konto veřejné sbírky Místo pro přírodu 9999922/0800 i vy. Bližší informace na www.mistoproprirodu.cz a na facebooku Místo pro přírodu.

Pozemkové spolky jsou neziskové organizace pečující o přírodní a kulturní dědictví na základě vlastnického či užívacího práva nebo v úzké spolupráci s vlastníky. Toto zaručuje zachování hodnot takovýchto míst i v budoucnosti. Hnutí pozemkových spolků, zahrnující dnes v České republice více jak šest desítek organizací, zastřešuje Český svaz ochránců přírody. Finančně podporuje hnutí pozemkových spolků Ministerstvo životního prostředí. Bližší informace na http://pozemkovespolky.csop.cz


reklama


reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist